I. chirurgická klinika

14110120 I.ChK LF

Zaměstnanci

Profesoři


Odborní asistenti


Asistenti


Neučitelští pracovníci


Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci