MUDr. Michal Reška, Ph.D.

učo 375
Odborný asistent I.ChK FN USA LF MU