ZLNE0811c Neurologie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Štefánia Aulická, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdenka Bálintová (cvičící)
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kateřina Bočková (cvičící)
doc. MUDr. Martina Bočková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Boušek (cvičící)
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jiří Búřil, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Pavlína Danhofer, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Barbora Deutschová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Havlín (cvičící)
MUDr. Magdaléna Hladíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Horák (cvičící)
MUDr. Tomáš Horák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Magda Horáková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Stanislava Jakubíček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. René Jura (cvičící)
MUDr. Lenka Juříková (cvičící)
MUDr. Jan Kočica, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Milena Košťálová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Krajčovičová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eduard Minks, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivona Morávková (cvičící)
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Martin Pail, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Olesja Parmová, DiS., Ph.D. (cvičící)
MUDr. Stanislav Peška, CSc. (cvičící)
MUDr. Aneta Rajdová (cvičící)
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Karin Revajová (cvičící)
MUDr. Michal Ryzí, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D. (cvičící)
Jaromíra Saláková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Petra Sedláčková (cvičící)
MUDr. Barbora Sklenárová (cvičící)
MUDr. Světlana Skutilová (cvičící)
MUDr. Ondřej Strýček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lucia Šmahovská (cvičící)
MUDr. Jakub Štefela (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Vinklárek (cvičící)
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA (cvičící)
doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Vít Všianský (cvičící)
MUDr. Eva Zatloukalová, Ph.D. (cvičící)
Jana Aberlová (pomocník)
Dana Chalupová, DiS. (pomocník)
Mgr. Ladislava Jagošová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.
Neurologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: I. neurologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta (40,00 %), Neurologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (40,00 %), Klinika dětské neurologie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta (20,00 %)
Předpoklady
ZLPA0622p Patologie II - předn. && ZLPF0622p Patol. fyziologie II -předn. && ZLLM0522p Lék.o.mikrobiologie II -předn. && ZLIP061p Interní propedeutika - předn. && ZLFA0722c Farmakologie II - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit základy neurologie a neurologického vyšetření; použít informace o neurologické symptomatologii ke stanovení syndromů objevujícím se při postižení nervového systému;
- vytvořit diferenicální diagnózu;
- předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí topické a diferenciálně diagnostické rozvaze;
- interpretovat výsledky paraklinických vyšetření.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit základy neurologie a neurologického vyšetření;
- použít informace o neurologické symptomatologii ke stanovení syndromů objevujícím se při postižení nervového systému vytvořit diferenicální diagnózu;
- předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí topické a diferenciálně diagnostické rozvaze interpretovat výsledky paraklinických vyšetření
- racionálně indikovat nejdůležitější paraklinická vyšetření využívaná u neurologických pacientů a interpretovat jejich výsledky.
Osnova
 • Obecná neurologie. Obsah zaměřen na propedeutiku a syndromologii. Praktická výuka v posluchárně a u lůžka pacienta, kombinace nové látky a procvičování s pacienty. Neurologická anamnéza. Reflexologie. Parézy, pyramidové jevy, hybné poruchy, vyšetření kraniálních nervů. Vyšetření senzitivity, poruchy citlivosti, vyšetření extrapyramidových a mozečkových poruch, vyšetření páteře, poruch stoje a chůze, menigeálního syndromu, vyšetření v bezvědomí. Klasifikovaný zápočet spojený s vypracováním neurologického chorobopisu (= praktická zkouška jako součást závěrečné rigorózní zkoušky)
Literatura
  povinná literatura
 • ŠPINAR, Jindřich a Ondřej LUDKA. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013, 336 s. ISBN 9788024743561. info
 • ŠTOURAČ, Pavel, Josef BEDNAŘÍK, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ a Radomír ŠLAPAL. Učebnice obecné neurologie. 2., přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně, 2003, 197 s. ISBN 80-210-3309-6. info
 • Učebnice speciální neurologie. Edited by Zdeněk Kadaňka. 3., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 302 s. ISBN 9788021053205. info
  doporučená literatura
 • John Morris, Joseph Jankovic: Neurological Clinical Examination, Hodler Arnold Co, 2012
 • International Neurology: A clinical approach: by Robert P. LIsak, Daniel D Truong, William M Carroll, Roongroj Bhidayasiri, Blackwell Publishing Ltd 2010, ISBN 9781444317008
 • Merritt’s Neurology, 13th Edition is edited by by Elan D. Louis MD MS (Author), Stephan A. Mayer MD (Author), Lewis P. Rowland MD (Author) ISBN-13: 978-1451193367, ISBN-10: 145119336X
 • RŮŽIČKA, Evžen, Karel ŠONKA, Petr MARUSIČ a Robert RUSINA. Neurologie. 1. vydání. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2019, xxxix, 541. ISBN 9788075536815. info
Výukové metody
Praktická cvičení, workshopy se specialisty. V závislosti na epidemiologické situaci mohou být workshopy realizovány formou interaktivní synchronní výuky cestou MS-Teams (o této situaci budou studenti informováni e-mailem).
Metody hodnocení
Závěrečná ústní zkouška (detaily jsou uvedeny v předmětu Neurologie - přednáška)
Informace učitele
Kurz probíhá na jedné z následujících neurologických klinik dle rozvrhu: - Neurologická klinika FN Brno (FN Brno) - I. neurologická klinika FN u sv. Anny (FN USA) Kurz začíná každý den v 8.00 a končí ve 13.00 hodin. Na začátku prvního dne kurzu se studenti dostaví na sekretariát příslušného oddělení: - NK FN Brno, Jihlavská 20, 12. patro hlavní budovy (L), paní Saláková (53223 2503) - NK FN USA, Pekařská 53, budova C1, 6. patro, paní Aberlová (54318 2658). První den kurzu proběhne úvod do neurologické propedeutiky a neurologického vyšetření, které bude procvičeno. Zbytek kurzu se skládá z klinické části a cílených workshopů se specialisty na jednotlivé oblasti neurologie. UPOZORŇUJEME STUDENTY, ŽE TERMÍN JEJICH BLOKU NELZE ZMĚNIT (s výjimkou velmi závažných důvodů - pobyt v zahraničí, dlouhodobá nemoc). Podrobnější informace (včetně rozvrhu kurzu) naleznete na nástěnkách v sekretariátech jednotlivých kateder. Pro bližší informace se, prosím, obracjete na zástupce přednosty příslušné kliniky, který je zodpovědný za vzděšlávání: - Ve FN Brno: doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. (vlckova.eva@fnbrno.cz) - Ve FN USA: doc. MUDr. Martin Pail, Ph.D. (martin.pail@fnusa.cz) Kontakt na garanta oboru: doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. Neurologická klinika LF MU a FN Brno vlckova.eva@fnbrno.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.