logo Lékařská fakulta Klinika dětské neurologie
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny
14110320 KDN PDM Lékařská fakulta MU

Publikační činnost

přednostka klinikydoc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci