ZLFA0722p Farmakologie II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
Renata Bláblová (pomocník)
Květoslava Sedlářová (pomocník)
Mgr. Mária Hricková (náhr. zkoušející)
Filip Šiška (náhr. zkoušející)
PharmDr. Eva Vohlídalová (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 6. 10. 14:00–15:40 B11/334, Út 13. 10. 14:00–15:40 B11/334, Út 20. 10. 14:00–15:40 B11/334, Út 27. 10. 14:00–15:40 B11/334, Út 3. 11. 14:00–15:40 B11/334, Út 10. 11. 14:00–15:40 B11/334, Út 24. 11. 14:00–15:40 B11/334
Předpoklady
ZLFA0621c Farmakologie I - cvičení && ZLPA0622c Patologie II - cvičení && ZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu bude student orientován v indikačních třídách léků, bude znát farmakologické profily žádoucích a nežádoucích účinků jejich hlavních zástupců, se zvláštním zřetelem k možným interakcím léčiv. Bude schopen posuzovat výsledky farmakoekonomických analýz pro praktické využívání farmakoterapie.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student:
- orientován v indikačních třídách léků,
- znát farmakologické profily žádoucích a nežádoucích účinků jejich hlavních zástupců, se zvláštním zřetelem k možným interakcím léčiv.
- schopen posuzovat výsledky farmakoekonomických analýz pro praktické využívání farmakoterapie.
Osnova
 • Přednášky - PS 2020
 • 1. Základy farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění.
 • 2. Úvod do psychofarmakologie. Antipsychotika – mechanismy působení, nežádoucí účinky.
 • 3. Antidepresiva - mechanismy působení, nežádoucí účinky.
 • 4. Farmakoterapie vředové choroby GD. Antiemetika. Mechanismy působení, nežádoucí účinky.
 • 5. Cytostatika. Principy cílené léčby v onkologii, monoklonální protilátky, inhibitory tyrozinkináz, využití v terapii vybraných onemocnění.
 • 6. Dezinficiencia a antiseptika se zaměřením na Zubní lékařství. Mechanismy působení, nežádoucí účinky.
 • 7. Státní svátek.
 • 8. Antimykotika se zaměřením na Zubní lékařství. Mechanismy působení, nežádoucí účinky.
Literatura
  povinná literatura
 • RANG, H. P., James RITTER, R. J. FLOWER a Graeme HENDERSON. Rang & Dale's pharmacology. Eighth edition. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
 • http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1160493&lang=cs&site=ehost-live
  doporučená literatura
 • RANG, H. P. Rang & Dale's pharmacology. 9th ed. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2019. xv, 808. ISBN 9780702074479
 • Landa Leoš, Jan Juřica, Kristýna Nosková, Ondřej Zendulka: Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty Masarykovy
 • ŠVIHOVEC, Jan a kol. Farmakologie, Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-5558-8. www.grada.cz/farmakologie-(1)-8687
 • Markova farmakoterapie vnitřních nemocí. Edited by Josef Marek - Michal Vrablík. 5., zcela přepracované a d. Praha: Grada, 2019. xxiv, 868. ISBN 9788024750781. info
 • Demlová Regina, Říhová Barbora, Grycová Zuzana, Nerušilová Kateř. Životní cyklus léčiv. MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA, 2014. URL info
 • Náhradní obsah: Základy receptury léčivých přípravků. Nováková a kol., 2010, http://portal.med.muni.cz/clanek-553-zaklady-receptury-lecivych-pripravku.html
 • Atlas léčivých rostlin, https://is.muni.cz/auth/do/med/el/lecive_rostliny/atlas.html
  neurčeno
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-461-farmakovigilance-a-propagace-leciv.html
 • Pharmaceutical Practice. Winfield, A.J. & Richards, R.M.E., eds. Churchill Livingstone. , 3rd Ed. 2004. ISBN 0443 07206 X
 • Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU, Máchalová a kol., 2015, http://portal.med.muni.cz/clanek-644-farmakologie-pro-studenty-bakalarskych-oboru-na-lf-mu.html
 • https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2008/ZLFA0722p/um/Zasady_antibioticke_ lecby.pdf?fakulta=1411;obdobi=4343;kod=ZLFA0722p
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-367-vyzkum-novych-leciv-od-zrodu-k-registraci.html
 • Lippincott's Illustrated Reviews : Pharmacology, 4th Ed., Harvey, Richard A. - Champe, Pamela C. - Finkel, Richard - Cubeddu, Luigi - Clarke, Michelle A. 2008. 560 s. ISBN-10: 0-7817-7155-2, ISBN-13: 978-0-7817-7155-9
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?id=7lNQpLuETq4C&printsec=frontcover&dq=farmakologie&lr=&as_brr=3#PPA4,M1
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?ct=result&q=farmakologie&lr=&as_brr=3&sa=N&start=0
 • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=367
 • Ritter, James M. - Lewis, Lionel D. - Mant, Timothy G.K. - Ferro, Albert. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 5th Ed., Hodder Arnold, 2008. 465 s. ISBN 978-0-340-90046-8
 • WHALEN, Karen. Pharmacology. Edited by Richard Finkel - Thomas A. Panavelil. 6th ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins, 2015. xi, 664. ISBN 9781451191776. info
 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přeprac. a doplň. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024713564. info
Výukové metody
V podzimním semestru 2020 se výuka řídí fakultním semaforem. Přednášky vedené renomovaným učitelem se budou konat online, synchronně se sylabem. Zároveň bude přednáška se zvukovou stopou nahrávána. Na závěr přednášky bude dán prostor k doplňujícím dotazům od studentů. Využívána bude platforma MS TEAMS (event. jiná).
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška je vedena formou testu (odpovědi přes klávesnici počítače na otázky typu multivýběrového testu v počtu 50 otázek, které jsou randomizovaně generovány pro jednotlivého studenta počítačovým Informačním systémem MU (IS MU). Minimum pro úspěšné složení zkoušky je dosažení: 30 bodů. Rozvrstvení známek dle dosažených bodů: <30b. = F 30b. - 33b. = E 34b. - 37b. = D 38b. - 41b. = C 42b. - 45b. = B 46b. - 50b. = A
Informace učitele
Informace pro studenty studující v češtině:


V podzimním semestru 2020 se výuka řídí fakultním semaforem. Přednášky se budou konat online, synchronně se sylabem. Zároveň bude přednáška se zvukovou stopou nahrávána. Na závěr přednášky bude dán prostor k doplňujícím dotazům od studentů. Využívána bude platforma MS TEAMS (event. jiná).

Adresa pracoviště: Farmakologický ústav LF MU, UKB, Kamenice 5, pavilon A19.
Úřední hodiny sekretariátu denně 13.00 - 14.00 hod, tel.: 54949 3070.


SYLABUS POŽADOVANÉ LÁTKY KE ZKOUŠCE Z FARMAKOLOGIE

ZKOUŠKA PS 2020
Otázky z obecné farmakologie:

Způsoby aplikace léčiv – přehled, charakteristika
Základní farmakokinetické parametry a procesy (přehled)
Absorbce léčiv, "first pass" efekt
Biologická dostupnost léčiv
Distribuce léčiv, distribuční objem
Eliminace léčiv
Biotransformace léčiv, fáze
Vliv pH prostředí a pKa léčiv na přestup léčiv přes biologické membrány
Inhibice a indukce enzymů léčivy
Exkrece léčiv
Farmakokinetika jednorázového, opakovaného a kontinuálního podávání léčiv
Kinetika perorální a parenterální aplikace léčiv
Přehled lékových forem a jejich vliv na farmakokinetiku
Terapeutické monitorování léčiv
Dávka a účinek, druhy dávek
Farmakogenetika, genetický polymorfismus
Přehled mechanismů účinku léčiv, nespecifické mechanismy účinků léčiv
Specifické mechanismy účinků léčiv - cílové struktury, na nichž léčiva působí
Nežádoucí účinky léčiv (charakter, kategorie)
Receptorová teorie léčiv - typy receptorů
Synergismus a antagonismus v účincích léčiv
Tolerance, tachyfylaxe
Látková závislost
Terapeutický index, terapeutická šíře
Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie
Alergie na léčiva, idiosynkrazie
Interakce léčiv - přehled, interakce farmakokinetického typu
Interakce léčiv - přehled, interakce farmakodynamického typu
Faktory ovlivňující účinek léčiv (se vztahem k léčivu, se vztahem k organismu)
Farmakoterapie v těhotenství, teratogenita léčiv
Farmakoterapie v době kojení, v dětském věku
Farmakoterapie ve stáří
Farmakologie a její podobory, původ a zdroj léčiv, názvy léčiv
Český lékopis
Účelná farmakoterapie, léková anamnéza, compliance
Životní cyklus léčiva
Preklinické a klinické hodnocení léčiv
Farmakovigilance
Obecné principy terapie otrav, specifická antidota léčiv a mechanismy jejich účinku
Principy biologické terapie - technologie, požadavky na kvalitu, registrace, biosimilarsOtázky ze speciální farmakologie:


Antimykotika
Antivirotika
Přehled léčiv s místním účinkem užívaných ve stomatologii
Antiinfektiva ve stomatologii
Dezinficiencia a antiseptika
Přehled léčiv s místním účinkem - dermatologika, léčiva ORL
Zásady antibiotické terapie - přehled, mechanismy účinků, rezistence
Antibiotika k lokálnímu užití
Peniciliny
Cefalosporiny + ostatní beta laktamy
Aminoglykosidy
Makrolidy
Sulfonamidy
Tetracykliny
Chinolony, nitroimidazoly
Nesteroidní antiflogistika + analgetika-antipyretika
Antiuratika
Celková anestetika
Premedikace a doplnění celkové anestézie, analgosedace, neuroleptanalgézie
Centrální a periferní myorelaxancia
Lokální anestetika esterového typu
Lokální anestetika amidového typu
Typy lokální anestézie
Farmakoterapie anafylaktického šoku
Antitusika, expektorancia
Hypolipidemika
Léčiva srdečního selhání
H1-antihistaminika
Antiastmatika
Antihypertenziva – přehled + ACEi, sartany, antagonisté reninu
Antihypertenziva - přehled + diuretika, alfa1 lytika
Antihypertenziva - přehled + blokátory beta adrenergních receptorů + centrální antihypertenziva
Antiulceróza
Laxativa, antidiarhoika
Antiemetika, prokinetika
Spasmolytika, digestiva
Vitaminy AEDK
Hydrofilní vitaminy
Psychofarmaka - přehled, klasifikace
Hypnosedativa
Antiepileptika
Antipsychotika
Anxiolytika
Antidepresiva
Nootropika, kognitiva
Psychostimulancia, halucinogeny, delirogeny
Antiarytmika
Kardiotonika
Alkylační cytostatika + ostatní zásahy do DNA
Antimetabolity + hormonální terapie
Biologická léčiva v onkologii
Glukokortikoidy
Tyreoidální + antityreoidální látky
Léčiva užívaná u osteoporózy
Pohlavní hormony – HST, kontraceptiva
Uterotonika, tokolytika
Insuliny
Antidiabetika pro terapii DM II
Antikoagulancia, antiagregancia
Antitrombotika, trombolytika
Opioidní analgetika
Lékové závislostí a možnosti jejich terapie
Léčiva ovlivňující VNS - neurotransmise, receptory VNS, základní přehled
Základní účinky a rozdělení sympatomimetik, přímá sympatomimetika
Základní účinky a rozdělení sympatomimetik, nepřímá sympatomimetika
Základní účinky a rozdělení sympatolytik, přímá sympatolytika
Základní účinky a rozdělení sympatolytik, nepřímá sympatolytika
Základní účinky a rozdělení cholinomimetik, přímá cholinomimetika
Základní účinky a rozdělení cholinomimetik, nepřímá cholinomimetika
Základní účinky a rozdělení cholinolytik, přímá cholinolytika (parasympatolytika, ganglioplegika)Seznam vybraných léčiv:pantoprazol
famotidin
atropin
butylscopolamin
fenpiverin, pitofenon
metoklopramid
ondansetron
lactulosa
insulin lispro
metformin
glibenklamid
warfarin
enoxaparin
kyselina acetylsalicylová
digoxin
propafenon
amiodaron
adrenalin
noradrenalin
dopamin
ephedrin, pseudoephedrin
nitroglycerin
methyldopa
clonidin
urapidil
hydrochlorothiazid
furosemid
metoprolol
labetalol
nifedipin
verapamil
enalapril
losartan
atorvastatin
ezetimib
nystatin
ketokonazol
methylergometrin
hexoprenalin
alfuzosin
oxytocin
dexamethason
prednison
doxycyclin, chloramphenicol
amoxicillin
phenoxymethylpenicillin
oxacillin
piperacillin, co-piperacillin
cefuroxim
co-trimoxazol
clarithromycin
gentamicin
ciprofloxacin
fluconazol
aciclovir
zidovudin
cyclophosphamid
methotrexat
6-merkaptopurin
5-fluorouracil
paclitaxel
doxorubicin
cisplatina
trastuzumab
tamoxifen
interferon alfa
ibuprofen
diclofenac
indometacin
nimesulid
suxamethonium
allopurinol
kyselina alendronová
lidocain
procain
trimecain
articain
sevofluran
thiopental
propofol
dihydrocodein
sufentanil
piritramid
tramadol
paracetamol
metamizol
sumatriptan
kyselina valproová
gabapentin
haloperidol
risperidon
olanzapin
lithium
diazepam
alprazolam
zolpidem
midazolam
escitalopram
amitriptylin
bupropion
methylphenidát
donepezil
fysostigmin
methadon
buprenorphin
betahistin
oxymetazolin, xylometazolin
phenylephrin
salbutamol
fenoterol
ipratropium-bromid
nedocromil
acetylcystein
bromhexin
codein
butamirát
bisulepin
cetirizin
desloratadin
pilocarpin
timolol
tropicamid
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/ZLFA0722p