ZLOR0843c Ortodoncie III - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (cvičící)
Milena Prudíková (pomocník)
Aneta Seroiszková, DiS. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLOR0742c Ortodoncie II - cvičení && ZLOR0742p Ortodoncie II - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu je student schopen aplikovat dříve získané znalosti na konkrétní anomálie, tzn. umí přesně popsat jejich etiologii, prevenci, profylaxi a léčbu. Dokáže odůvodnit vhodný typ léčby v závislosti na věku pacienta. U konkrétního ortodontického pacienta umí provést diagnostickou analýzu a rozhodnout o potřebě extrakcí.
Osnova
  • Cílem tohoto předmětu je prohloubit získané znalosti z předchozích dvou semestrů. Důraz je kladen na získání komplexních znalostí o konkrétních anomáliích, jako jsou anomálie II. a III. Angleovy třídy, otevřený a hluboký skus, transverzální anomálie, stěsnání, výrazné skeletální anomálie, odchylky jednotlivých zubů a další. Podrobně je probrána problematika plánování ortodontické léčby, včetně plánování extrakční léčby.
Literatura
  • KOŤOVÁ, Magdalena. Ortodontický průvodce praktického zubního lékaře. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 114 s. ISBN 8024713055. info
  • PROFFIT, William R., Raymond P. WHITE a David M. SARVER. Contemporary treatment of dentofacial deformity. 1st ed. St. Louis: Mosby, 2003. 751 s. ISBN 9788131214657. info
  • KOŤOVÁ, Magdalena. Snímací ortodontické přístroje. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 68 s. ISBN 8071698229. info
  • KAMÍNEK, Milan a Marie ŠTEFKOVÁ. Ortodoncie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého - Lékařská fakulta, 1991. 68 s. ISBN 80-7067-996-4. info
  • KAMÍNEK, Milan a Marie ŠTEFKOVÁ. Ortodoncie I. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 76 s. info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
diskuse v hodině průběžné ověřování vědomostí zápočet
Informace učitele
Potřebné pomůcky: - rukavice a ústenka - rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, úhloměr, pentelka) - jedno balení alginátové otiskovací hmoty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.