ZLOC0855c Orální chirurgie V - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D. (cvičící)
MUDr. et MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lejla Imširagic (cvičící)
MUDr. Tomáš Křiva (cvičící)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (cvičící)
MUDr. Ondřej Liberda, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Machálka, CSc. (cvičící)
MUDr. František Rusznyák (cvičící)
MDDr. MUDr. Dávid Száraz (cvičící)
MDDr. MUDr. Jiří Zelinka, Ph.D. (cvičící)
Blanka Suchá (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Blanka Suchá
Dodavatelské pracoviště: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLOC0855c/21: Po 8. 3. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, Út 9. 3. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, St 10. 3. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, Čt 11. 3. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, Pá 12. 3. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, Po 22. 3. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, Út 23. 3. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, St 24. 3. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, Čt 25. 3. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, Pá 26. 3. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, Út 6. 4. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, St 7. 4. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, Čt 8. 4. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, Pá 9. 4. 7:45–10:15 N17190, ...
ZLOC0855c/22: Po 8. 3. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, Út 9. 3. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, St 10. 3. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, Čt 11. 3. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, Pá 12. 3. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, Po 22. 3. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, Út 23. 3. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, St 24. 3. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, Čt 25. 3. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, Pá 26. 3. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, Út 6. 4. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, St 7. 4. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, Čt 8. 4. 7:45–10:15 N17190, 10:15–12:45 N17190, Pá 9. 4. 7:45–10:15 N17190, ...
Předpoklady
ZLOC0754c Orální chirurgie IV - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vyšetření pacienta z pohledu chirurgického ošetření, onkologická prohlídka. Anestezie. Extrakce zubů, jednoduchá a komplikovaná. Vybavení retinovaného zubu, ošetření obtížně prořezávajícího zubu. Komplikace po extrakci. Preprotetické úpravy v dutině ústní. Záněty a jejich chirurgické řešení: záněty v dutině ústní, kolemčelistní záněty, záněty čelistních kostí, čelistních dutin, mízních uzlin. Specifické záněty. Poruchy a onemocnění čelistního kloubu, kontraktury. Cysty v orofaciální oblasti. Epidemiologie a etiologie prekanceróz a nádorů. Onkologická prevence. Benigní a maligní nádory dutiny ústní. Klasifikace nádorů. Komplexní léčba zhoubnch nádorů. Úrazy zubů a dásňového výběžku čelisti. Zlomeniny čelistí, příčiny, klasifikace, způsoby léčení. Ošetření poranění měkkých tkání dutiny ústní a obličeje. Luxace dolní čelisti. Ortognátní chirurgie: poruchy prořezávání a postavení zubů, čelistní anomálie. Po absolvování studijní jednotky bude student schopen prakticky využít znalosti při stomatochirurgickém ošetření pacienta.
Osnova
 • Chirurgické výkony na zubech, ostatních tkáních dutiny ústní a s ní souvisejících orgánech. Racionální, co nejméně poškozující a odborně správný postup při hledání příčiny onemocnění, volby a provedení léčebného postupu, doléčení a preventivních opatření.
 • úrazy zubů v dospělosti
 • poranění měkkých tkání dutiny ústní a obličeje
 • zlomeniny dolní čelisti - diagnostika, rozdělení, způsoby ošetření
 • diagnostika a rozdělení zlomenin střední obličejové třetiny
 • rigidní osteosyntéza obličejových a kraniálních zlomenin
 • úrazy zubů u dětí
 • léčení zlomenin u bezzubých čelistí
 • poruchy hojení zlomenin
 • luxace čelisti
 • polytraumata
Literatura
  povinná literatura
 • PAZDERA, Jindřich. Základy ústní a čelistní chirurgie. 2., rozš. a dopl. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 309 s. ISBN 9788024426600. info
  neurčeno
 • Local anaesthesia in dentistry. Edited by J. A. Baart - H. S. Brand. Ames, IA: Blackwell, 2009. xvii, 171. ISBN 9781405184366. info
 • DIMITROULIS, George. Illustrated lecture notes in oral and maxillofacial surgery. Hanover Park, IL: Quintessence Pub., 2008. ix, 333. ISBN 9780867154788. info
 • MAZÁNEK, Jiří. Traumatologie orofaciální oblasti. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2007. 177 s. ISBN 9788024714448. info
 • MACHÁLKA, Milan. Chirurgie dolních zubů moudrosti. Praha: Avicenum Grada, 2003. 60 s. Grada Publishing, 1819. ISBN 80-247-0605-9. info
 • MACHÁLKA, Milan. Traumatologie obličejového skeletu a zubů : učební texty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Lékařská fakulta, 1996. 52 s. ISBN 80-210-1325-7. info
 • TOMAN, Jaroslav a Jiří MAZÁNEK. Nádory úst a obličeje. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1982. 276 s. info
 • KUFNER, Josef. Chirurgie čelistních a obličejových anomálií. Praha: Avicenum, 1981. 508 s. info
 • TOMAN, Jaroslav. Ústní a čelistní chirurgie. 2. přepr. vyd. Praha: Avicenum, 1976. 474 s. info
Výukové metody
stáž
Metody hodnocení
zápočet - 100% účast na cvičení
Informace učitele
Před začátkem stáže je potřeba se převléknout do bílého pracovního oblečení (šatna se nachází v suterénu FNB). Prezence studentů probíhá v posluchárně kliniky ve FNB, Jihlavská 20, pavilon L, 17. p., odkud se pak studenti rozcházejí do jednotlivých ambulancí kliniky. Každý student si s sebou na stáž nosí vlastní chirurgické rukavice.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/ZLOC0855c