ZLES0711p Konzervační zubní lékařství - estetika - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (přednášející)
Milena Prudíková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 26. 9. 15:30–17:10 N03901, Čt 3. 10. 15:30–17:10 N03901, Čt 10. 10. 15:30–17:10 N03901, Čt 17. 10. 15:30–17:10 N03901, Čt 24. 10. 15:30–17:10 N03901, Čt 31. 10. 15:30–17:10 N03901, Čt 7. 11. 15:30–17:10 N03901
Předpoklady
ZLKZ051p Konzerv.z.l., léčba z.kazu-př. && ZLED061p Konz.zub.lék.-endod.I - předn. && ZLPA0622c Patologie II - cvičení && ZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && ZLOP0622p Orální patologie II -přednáška && ZLPL0663c Protetické zub.lék.III.- cv. && ZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
ZLKZ051p && ZLED061p && ZLPA0622c && ZLPF0622c && ZLOP0622p && ZLPL0663c && ZLOC0653c && ZLOR0641c && ZLPD0631c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je vysvětlení základních principů estetiky v zubním lékařství, principy všech typů přímých kompozitních výplní a adhezivních nepřímých rekonstrukcí.
Výstupy z učení
Studenti pochopí základní principy estetiky v zubním lékařství a jsou schopni zhodnotit estetické vlastnosti tvrdých zubních tkání, dentofaciální a dentolabiální harmonii a zvládnou adhezivní technologie v kombinaci s přímými a nepřímými rekonstrukcemi.
Osnova
 • Pojem estetika v zubním lékařství, základní principy estetiky, dentální, dentofaciální a faciální harmonie
 • Optické vlastnosti zubních tkání a dentálních materiálů. Kompozitní materiály jako materiál k přímým i nepřímým estetickým rekonstrukcím
 • Adhezivní příprava zubních tkání, vrstvení kompozitů jako základní předpoklad trvanlivosti estetických rekonstrukcí. C- faktor
 • Instrumentarium
 • Povrchová úprava estetických rekonstrukcí, vytvoření povrchové textury
 • Modelace přirozeného tvaru rekonstrukce
 • Přímo zhotovené estetické rekonstrukce ve frontálním úseku chrupu Matrice
 • Přímo zhotovené estetické rekonstrukce v postranním úseku chrupu. Matrice
 • Vláknové kompozity a práce s nimi.Estetické kořenové čepy
Literatura
  doporučená literatura
 • Jordi Manuata, Anne Salat. Layers: An atlas of composite stratification. 2012
 • Magne, Pascal, Belser: Bonded Porcelain Restoration in the anterior Dentition. A biomimetic Approach. 2002
  neurčeno
 • Sturdevant, C. M.:Operative Dentistry, 1995, Mosby. 5.
 • SCHMIDSEDER, Josef. Aesthetic dentistry. Edited by Arthur F. Hefti - E. P. Allen, Translated by Karl-Johan Söderholm. [1st ed.]. Stuttgart: Thieme, 2000. xii, 297. ISBN 0865779236. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Ústní zkuška. Podmínkou zkoušky je zápočet zpředmětu ZLES0711c.
Informace učitele
Literatura/ Literature 1. Schmidseder, J.: Aesthetic Dentistry, 2000, Thieme Stuttgart. 3. Riethe,P.: Kariesprophylaxe und konservierende Therapie, 1994,Georg Thieme Verlag Stuttgart . New York. 4.Sturdevant, C. M.:Operative Dentistry, 1995, Mosby. 5. 4. Bücking, W.: Dentální tipy a triky. Praha 2006. Quintessenz. 5. Yamazuki: Estetické restaurativní ošetřování. Praha2005. Quintessenz. 6. Stejskalová J. a kol.: Konzervační zubní lékařství 2. vydání. Praha 2008. Galén.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/ZLES0711p