ZLPD0833c Parodontologie III - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Peter Augustín, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc. (cvičící)
MDDr. Adéla Halusková (cvičící)
MDDr. Filip Hromčík, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (cvičící)
MUDr. Hana Poskerová, Ph.D. (cvičící)
Vladimíra Pařízková (pomocník)
Milena Prudíková (pomocník)
Aneta Seroiszková, DiS. (pomocník)
Garance
MUDr. Hana Poskerová, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLPD0833c/21A: Po 30. 5. 7:30–12:30 N05502, 7:30–12:30 N05516, Út 31. 5. 7:30–12:30 N05516, 7:30–12:30 N05502, St 1. 6. 7:30–12:30 N05502, 7:30–12:30 N05516, Čt 2. 6. 7:30–12:30 N05502, 7:30–12:30 N05516, Pá 3. 6. 7:30–12:30 N05502, 7:30–12:30 N05516
ZLPD0833c/21B: Po 21. 3. 7:30–12:30 N05516, 7:30–12:30 N05502, Út 22. 3. 7:30–12:30 N05516, 7:30–12:30 N05502, St 23. 3. 7:30–12:30 N05516, 7:30–12:30 N05502, Čt 24. 3. 7:30–12:30 N05502, 7:30–12:30 N05516, Pá 25. 3. 7:30–12:30 N05502, 7:30–12:30 N05516
ZLPD0833c/22A: Po 21. 2. 7:30–12:30 N05502, 7:30–12:30 N05516, Út 22. 2. 7:30–12:30 N05516, 7:30–12:30 N05502, St 23. 2. 7:30–12:30 N05502, 7:30–12:30 N05516, Čt 24. 2. 7:30–12:30 N05516, 7:30–12:30 N05502, Pá 25. 2. 7:30–12:30 N05502, 7:30–12:30 N05516
ZLPD0833c/22B: Po 7. 3. 7:30–12:30 N05516, 7:30–12:30 N05502, Út 8. 3. 7:30–12:30 N05516, 7:30–12:30 N05502, St 9. 3. 7:30–12:30 N05516, 7:30–12:30 N05502, Čt 10. 3. 7:30–12:30 N05502, 7:30–12:30 N05516, Pá 11. 3. 7:30–12:30 N05516, 7:30–12:30 N05502
Předpoklady
ZLPD0732c Parodontologie II -cvičení && ZLPD0732p Parodontologie II - přednáška
ZLPD0732c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou naučit studenta: - komunikaci s pacientem - zjištění anamnestických dat (osobní, léková, alergologická, stomatologická) - vyšetřit stav parodontu (indexy PBI, API, CPITN, BOP, popis gingivy, gingiválních recesů, parodontálních chobotů, vyšetření viklavosti zubů, furkací, připojené gingivy, úponů horního a dolního frenula, vyšetření okluze) - vyšetřit stav sliznic dutiny ústní
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - zjistit od pacienta podstatné anamnestické údaje - zvládnout motivaci, edukaci a instruktáž ústní hygieny u pacienta - bude umět provést komplexní parodontologické vyšetření (viz výše) - bude schopen provést základní parodontologické úkony (odstranění supragingiválního zubního kamene, depurace) - bude umět vytvořit záznam vyšetření do karty a stanovit léčebný plán
Osnova
  • - vyšetření parodontu (indexů CPITN, PBI, BOP dále viz výše) - popis RTG snímku - parodontologické instrumentarium - klasifikace parodontopatií - klinické příznaky parodontopatií: gingivitis, parodontitis, atrofie parodontu. - diagnostika parodontopatií a stanovení léčebného plánu - hygienická instruktáž - odstranění zubního kamene, subgingvální ošetření - chirurgická terapie parodontitidy. - protetické ošetření zubů s postiženým parodontem a možnosti dlahování.
Literatura
  • SLEZÁK, Radovan. Preklinická parodontologie. 1. vyd. Hradec Králové: Nucleus HK, 2007. 77 s. ISBN 9788087009185. info
  • STAROSTA, Martin. Plastická chirurgie parodontu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 114 s. ISBN 8024406640. info
  • HELLWIG, Elmar, Joachim KLIMEK a Thomas ATTIN. Záchovná stomatologie a parodontologie. Translated by Jan Streblov. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 331 s. ISBN 8024703114. info
  • MUTSCHELKNAUSS, Ralf E. Praktická parodontologie : klinické postupy. Edited by Jan Lindhe. [1. vyd.]. Praha: Quintessenz, 2002. 532 s. ISBN 8090211887. info
  • STAROSTA, Martin a Hana ADÁMKOVÁ. Repetitorium parodontologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 42 s. ISBN 8024405741. info
  • FASSMANN, Antonín. Řízená tkáňová a kostní regenerace ve stomatologii. I. Praha: Grada Publishing a.s., 2002. 199 s. Avicenum. ISBN 80-247-0316-5. info
  • Praktická parodontologie. Edited by Radovan Slezák. [1. vyd.]. Praha: Quintessenz, 1995. 148 s. ISBN 80-901024-8-4. info
Výukové metody
praktická cvičení v ordinaci
Metody hodnocení
- zápočet, 100% účast na praktických cvičeních - průběžné diskuse při stážích - záznam z praxe
Informace učitele
Slezák, R.: Diagnostika a chemoprofylaxe nemocí parodontu, 1999 Poleník, P.: Odborná praxe zubního lékaře – Parodontologie Buser D., Dahlin CH., Schenk R.K.: Guided Bone Regeneration in implant dentistry. Quintessence Publishing. 1994. Lynch S.E., Genco R. J., Marx R.E: Tissue Engineering. Quintessence Publishing. 1999
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2022/ZLPD0833c