ZLVL0421p Veřejné zdravotnictví v zubním lékařství I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Zdeňka Jochová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLPR0232c Preklinické zubní lék.II-cvič. && ZLLT0222c Zákl. lék. terminologie II -c
Prerekvizity dle studijního řádu LF MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s obsahem, posláním a základními metodami sociálního lékařství, demografie a obecné epidemiologie a s jejich využitím pro měření a hodnocení zdravotního stavu populace. Po úspěšném absolvování předmětu student: zná obsah, poslání, základní teoretické poznatky a metody sociálního lékařství; umí využít metody kvantitativní epidemiologie pro popis a hodnocení zdravotního stavu populace; dokáže aplikovat teoretické a metodologické poznatky při hodnocení zdravotní situace; dokáže zhodnotit zdravotní rizika a navrhnout možná opatření pro zlepšení zdraví lidí; ovládá základy pravděpodobnostního a systémového myšlení v medicíně, metody kritického hodnocení výsledků populačních studií a navazujících organizačních opatření.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu student:
- zná obsah, poslání, základní teoretické poznatky a metody sociálního lékařství;
- umí využít metody kvantitativní epidemiologie pro popis a hodnocení zdravotního stavu populace;
- dokáže aplikovat teoretické a metodologické poznatky při hodnocení zdravotní situace;
- dokáže zhodnotit zdravotní rizika a navrhnout možná opatření pro zlepšení zdraví lidí;
- ovládá základy pravděpodobnostního a systémového myšlení v medicíně, metody kritického hodnocení výsledků populačních studií a navazujících organizačních opatření.
Osnova
 • 1. Informace o předmětu Veřejné zdravotnictví v zubním lékařství I. Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví.
 • 2. Systém péče o zdraví a zdravotnictví.
 • 3. Hodnocení zdravotní situace. Aktuální zdravotní situace v ČR.
 • 4. Hlavní determinanty zdraví.
 • 5. Demografie.
 • 6. Demografická statistika.
 • 7. Soustava zdravotnické statistiky.
 • 8. Relativní ukazatele, typy, standardizace.
 • 9. Statistika nemocnosti.
 • 10. Statistika úmrtnosti a příčin smrti.
 • 11. Úmrtnostní tabulky a střední délka života.
 • 12. Zdraví a nemoc.
 • 13. Nozologie, názvosloví a klasifikace nemocí.
 • 14. Epidemiologie - zaměření, obsah, metody.
 • 15. Příčinnost, etiologie, modely studia.
 • 16. Měření frekvence nemocí v populaci.
 • 18. Diagnóza v epidemiologii, využití screeningových tesů, validita diagnostických testů.
 • 19. Základní typy epidemiologických studií.
 • 20. Pojem rizika, relativní riziko, atributivní riziko.
 • 21. Možnosti vysvětlení pozorované asociace.
 • 23. Epidemiologie a zdravotní politika.
 • 24. Péče o zdraví a zdravotnictví jako systém.
 • 25. Světová zdravotnická organizace.Úvod do Evropské zdravotní strategie. Program Zdraví 2020.
Literatura
  povinná literatura
 • ČELEDOVÁ, L.; HOLČÍK, J. Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví pro studenty zubního lékařství. Praha: Charles University in Prague, Karolinum Press, 2018.ISBN 9788024639963. DOSTUPNÉ Z: https://ezdroje.muni.cz/
 • HOLČÍK, Jan, Adolf ŽÁČEK a Ilona KOUPILOVÁ. Sociální lékařství. 3. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 137 s. ISBN 9788087192153. info
 • *
 • DOPORUČENÁ LITERATURA
 • *
 • Bonita R, Beaglehole R, Kjellström: Basic epidemiology. 2nd edition. Geneva - Switzerland: World Health Organization; 2006. 212 pages. ISBN 978-92-4-154707-9.
 • *
 • *
 • REQUIRED LITERATURE
 • *
 • 1. Bonita R, Beaglehole R, Kjellström: Basic epidemiology. 2nd edition. Geneva - Switzerland: World Health Organization; 2006. pp 1-68, 83-114, 133-143. ISBN 978-92-4-154707-9.
 • *
 • RECOMMENDED LITERATURE
 • *
 • 2. Nordess R: Epidemiology and biostatistics secrets. China: Mosby Elsevier; 2006.
 • *
Výukové metody

Přednášky.

Nastudování VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY.
Studentům, kteří budou vypracovávat výzkumné projekty či psát seminární práce během třetího, čtvrtého či pátého roku studia, je velmi doporučeno zapsat si následující předměty:
 VSIL021 - Information literacy - (3 kredity) - e-learning.
 VSKP041 - Kurz práce s informačními zdroji a nástroji (4 kredity).

Metody hodnocení
KOLOKVIUM FORMOU ÚSTNÍ ZKOUŠKY.

INFORMACE O KOLOKVIU:

1.   Pro připuštění ke kolokviu je požadováno, aby student splnil veškeré předpoklady předmětu.

2.   Každý student se musí v ISu registrovat na jeden z vypsaných termínů kolokvia. Tyto termíny jsou pevně stanovené (pouze v průběhu zkouškového období s výjimkou předtermínu). Žádné další termíny se vypisovat nebudou.

3.   Studenti zapsaní na konkrétní termín kolokvia o něj přijdou v případě, že:
  a) se v den kolokvia dostaví pozdě.
  b) se ke kolokviu nedostaví a včas si nezrušili zápis na termín v systému (viz IS).

4.   V případě neúspěšného složení kolokvia může být kolokvium opakováno DVAKRÁT a to pouze ve vypsaných termínech.

5.   V případě, že student u kolokvia neuspěje ani při třetím pokusu (druhé opakování), musí předmět zopakovat v následujícím semestru / školním roce.

6.   Všechny otázky v rámci kolokvia vycházejí z VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY, seminářů a přednášek.

AKADEMICKÉ PŘESTUPKY, PLAGIÁTORSTVÍ A NEETICKÉ CHOVÁNÍ:

1.   Každý pokus o neetické a akademicky nepřípustné chování, například podvádění či napovídání jinému při testu / přípravě u ústní zkoušky, bude důvodem k disciplinárním krokům, například:
  a) Budete požádáni o okamžité odevzdání testu / přípravy a opuštění místnosti. To znamená, že přijdete o termín a v záznamu výsledků v informačním systému získáte odpovídající ohodnocení F / 4.
  b) Bude zahájeno disciplinární řízení.
  c) Neúspěšné absolvování předmětu.
  d) Vyloučení z univerzity.

2.   Během ústní zkoušky je zakázáno:
  a) Používat chytré telefony, tablety.
  b) Používat počítače a notebooky.
  c) Mít naslouchátka (pokud nejsou předepsána lékařem) či jakákoli sluchátka.
  d) Mluvení.

* Porušení tohoto zákazu povede k výše zmíněným disciplinárním krokům.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/ZLVL0421p