ZLOR0742c Ortodoncie II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0.7/0. 10,5. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (cvičící)
Milena Prudíková (pomocník)
Aneta Seroiszková, DiS. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLOR0742c/21A: Po 18. 12. 7:30–11:40 STK N05502, Út 19. 12. 7:30–11:40 STK N05502
ZLOR0742c/21B: St 20. 12. 7:30–11:40 STK N05502, Čt 21. 12. 7:30–11:40 STK N05502
ZLOR0742c/21C: Po 11. 12. 7:30–11:40 STK N05502, Út 12. 12. 7:30–11:40 STK N05502
ZLOR0742c/21D: St 13. 12. 7:30–11:40 STK N05502, Čt 14. 12. 7:30–11:40 STK N05502
ZLOR0742c/21E: Po 23. 10. 7:30–11:40 STK N05502, Út 24. 10. 7:30–11:40 STK N05502
ZLOR0742c/22A: St 25. 10. 7:30–11:40 STK N05502, Čt 26. 10. 7:30–11:40 STK N05502
ZLOR0742c/22B: Po 9. 10. 7:30–11:40 STK N05502, Út 10. 10. 7:30–11:40 STK N05502
ZLOR0742c/22C: St 11. 10. 7:30–11:40 STK N05502, Čt 12. 10. 7:30–11:40 STK N05502
ZLOR0742c/22D: Po 25. 9. 7:30–11:40 STK N04402, Út 26. 9. 7:30–11:40 STK N04402
ZLOR0742c/22E: St 27. 9. 7:30–11:40 STK N05502
Předpoklady
ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && ZLPA0622c Patologie II - cvičení && ZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && ZLOP0622p Orální patologie II -přednáška && ( ZLKED061p Konz.zub.lék.endo I-přednáška || ZLED061p Konz.zub.lék.-endod.I - předn. ) && ZLPL0663c Protetické zub.lék.III.- cv. && ZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení && ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu je student schopen provádět modelovou analýzu, analýzu OPG snímku a kefalometrickou analýzu pacientů s ortodontickými anomáliemi. Je schopen porozumět a vysvětlit vývoj zubů, okluze a obličeje, vývojové anomálie (rozštěpy, syndromy manifestující se v orofaciální oblasti). Dále je student schopen popsat a vysvětlit princip působení snímacích a fixních ortodontických aparátů a jejich jednotlivých součástí.
Osnova
  • Náplní tohoto předmětu je prohloubení znalostí o klasifikaci a diagnostice ortodontických anomálií. Podrobně je prováděna analýza ortodontických modelů a analýza kefalometrického a OPG snímků. Dále je získán přehled o vývoji zubů, okluze a obličeje a o vývojových anomáliích chrupu a obličeje. Jsou popsány principy léčby snímacími a fixními ortodontickými aparáty.
Literatura
  • KAMÍNEK, Milan a Marie ŠTEFKOVÁ. Ortodoncie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého - Lékařská fakulta, 1991. 68 s. ISBN 80-7067-996-4. info
  • KAMÍNEK, Milan a Marie ŠTEFKOVÁ. Ortodoncie I. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 76 s. info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
diskuse a průběžné ověřování vědomostí na praktických cvičeních zápočet
Informace učitele
Potřebné pomůcky: - rukavice a ústenka - rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, úhloměr, pentelka) - jedno balení alginátové otiskovací hmoty
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/ZLOR0742c