ZLPL0764p Protetické zubní lékařství IV - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
0.5/0/0. 7,5. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (přednášející)
Milena Prudíková (pomocník)
Aneta Seroiszková, DiS. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 16. 11. 15:30–17:10 STK N03901, Čt 23. 11. 15:30–17:10 STK N03901, Čt 30. 11. 15:30–17:10 STK N03901, Čt 7. 12. 15:30–17:10 STK N03901
Předpoklady
ZLPL0663c Protetické zub.lék.III.- cv. && ZLPA0622c Patologie II - cvičení && ZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && ZLOP0622p Orální patologie II -přednáška && ( ZLED061p Konz.zub.lék.-endod.I - předn. || ZLKED061p Konz.zub.lék.endo I-přednáška ) && ZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
ZLPL0663c && ZLPA0622c && ZLPF0622c && ZLOP0622p && ZLED061p && ZLOC0653c && ZLOR0641c && ZLPD0631c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat teoretické i praktické znalosti o celkových náhradách chrupu v horní i dolní čelisti, celkové imediátní náhradě chrupu, seznámit studenta s laboratorními a ordinačními postupy při zhotovování celkových a imediátních náhrad a seznámit je s různými materiálovými možnostmi.
Výstupy z učení
Výstupem z učení jsou teoretické i praktické znalosti výroby celkových náhrad. Student zná chyby při otiskování na celkové náhrady, pozná jak správně zhotovit funkční otisk do Dentiplasu a Repinu nebo do silikonů,naučí se zaregistrovat mezičelistní vztahy, zkoušet celkové náhrady ve vosku, naučí se správně odevzdávat celkovou náhradu pacientovi.
Osnova
  • Rozsah studijního predmetu : hod/týden 3,3, kredity 14 4. sem: 1 hod. prednášky, 1 hod. praktická cvicení 5. sem: 1 hod. prednášky, 1 hod. praktická cvicení 6. sem: 1 hod. prednášky, 2 hod. praktická cvicení 7. sem: 1 hod. prednášky, 4 hod. praktická cvicení 8. sem: 1 hod. prednášky, 3 hod. praktická cvicení 9. sem: 1 hod. prednášky, 3 hod. praktická cvicení Přednášky: Celkové náhrady. Vyšetření pacienta, otisk předběžný, otisk funkční. Určování mezičelistních vztahů modelace protézy a stavění zubů. Zkouška v ústech, odevzdání protézy. Immediátní náhrady, resekční protézy.
Literatura
  • TVRDOŇ, Martin. Protetická stomatológia, liečba a prevencia. Bratislava: Science 2001, 1999. 580 s. ISBN 8096796151. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
diskuze
Informace učitele
Základní ucebnice Tvrdon M.: Protetická stomatologia, liecba a prevencia 2001, Science Bratislava Andrik P., Bílý B., Bittner.: Stomatologická protetika 1983, Osveta Martin Bittner J.: Protetická technologie 1989 Dombrady L.: Stomatologická protetika 1977, Avicenum Praha Doplnková literatura Pokorný J.: Základní problematika paralelometru 1992, IDV PZ Brno Bittner J.: Technologie pro zubní laboranty 1985, IDV PZ Brno Bittner J., Vacek M., Novák J.: Stomatologické protézy I, II 1982, Avicenum Praha Prucek J.: Fasetování stomatoprotetických náhrad umelými pryskyricemi 1993, UP Olomouc Dapeci A.: Fixní zubní náhrady v prevenci paradontopatií 1990, MU Brno Geering A., Kundert M.: Total-und hybridprothetik 1986, Thieme New York ////////////////////////////// Expert literature: Voldrich a kol.: Stomatologická protetika,1960, Státní nakladatelství Praha Bittner, Vacek: Gnatologie, 1986, Zdravotnické nakladatelství Tvrdon M a kol.: Protetická stomatologia, lécba a prevence, 1999, Slovak edition
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/ZLPL0764p