ZLDL0821p Dětské zubní lékařství I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (přednášející)
MUDr. Jarmila Kuklová (přednášející)
Milena Prudíková (pomocník)
Aneta Seroiszková, DiS. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLFA0722c Farmakologie II - cvičení && ZLPA0622p Patologie II - předn. && ZLPF0622p Patol. fyziologie II -předn. && ZLOP0622p Orální patologie II -přednáška && ZLOC0754c Orální chirurgie IV - cvičení && ( ZLKED061p Konz.zub.lék.endo I-přednáška || ZLED061p Konz.zub.lék.-endod.I - předn. ) && ( ZLKZL072p Konzerv. zub. lék. III-předn. || ZLES0711c Konzervační z.l-estetika -cv. ) && ZLOR0742c Ortodoncie II - cvičení && ZLPL0764p Protetické zub.lék.IV -předn. && ZLPD0732c Parodontologie II -cvičení
ZLED061p && ZLES0711c && ZLFA0722c && ZLOR0742c && ZLPL0764c && ZLPD0732c && ZLOC0754c && (ZLPL0452p || ZLPL0562p) && ZLKZ051p && ZLOP0622p && ZLED061p && ZLES0711p && ZLPA0622p && ZLPF0622p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplň oboru: Výuka konzervačního zubního lékařství, protetiky, chirurgie, parodontologie, preventivního zubního lékařství s ohledem na dětský věk, od narození až do období dospívání. Zohlednění zvláštností ošetřování dočasné a stálé dentice a psychického vývoje dítěte. Základy ortodontické diagnostiky. Základní cíle výuky předmětu: Naučit studenta psychologickému přístupu k dítěti a správné volbě ošetřovacího postupu i výběru materiálu při ošetřování dočasné i stálé dentice u dětí. Důraz je kladen na zohlednění věkových rozdílů a významu růstu a vývoje orofaciální soustavy a na pohled na organizmus jako celek. Hlavní náplň předmětu: Náplň výuky je zaměřena na vyšetření dítěte, rtg vyšetření a hodnocení různých rtg-technik, komunikaci s dítětem, možnosti prevence zubního kazu, ošetřování kazu v dočasné i stálé dentici, zohlednění vývojových stadií zubu, endodoncie v dočasném i stálém chrupu, možnosti a zásady protetické rehabilitace, parodontologie a choroby sliznic dutiny ústní, zásady chirurgického ošetřování dítěte.
Výstupy z učení
Student získá základní znalosti o zásadách ošetřování dětí v konzervačním zubním lékařství, endodoncii, protetice, parodontologii,orální chirurgii. Bude seznámen s vývojovými anomáliemi zubů a jejich ošetřováním v dočasném a stálém chrupu.
Osnova
  • Náplň oboru, prevence zubního kazu fluorem. Vývoj zubu. Poruchy vývoje zubních tkání. Klinika a terapie kazů dočasných zubů.Materiály. Klinika a terapie onemocnění dřeně a ozubice dočasných zubů. Klinika a terapie kazů a onemocnění dřeně a ozubice stálých zubů s nedokončeným vývojem. Náhrady zubů v dětském věku. Parodontopatie v dětském věku. Dítě ve stomatologické ordinaci. ECC, význam dočasného chrupu. Onemocnění sliznic dutiny ústní u dětí.
Literatura
  • MACHÁLKA, Milan. Traumatologie obličejového skeletu a zubů :učební texty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita-Lékařská fakulta, 1996. 52 s. ISBN 80-210-1325-7. info
  • The art and science of operative dentistry. Edited by Clifford M. Sturdevant - Theodore M. Roberson. 3rd ed. St. Louis: Mosby, 1995. xxi, 824 s. ISBN 0-8016-6366-0. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Navazující předměty
Informace učitele
1. Machálka, Milan. Traumatologie obličejového skeletu a zubů :učební texty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita-Lékařská fakulta, 1996. 52 s. ISBN 80-210-1325-7. info 2. Stejskalová, J. et al. : Konzervační zubní lékařství. Galén, 2003, 2008 3. Ležovič a kol. Detské zubné lekárstvo. 1. vydání, DALI-BB, Banská Bystrica, 2005 4. Komínek J. a kol. Dětská stomatologie, Avicenum, Praha 1980 5. Fialová SD., Nováková K. Vybrané kapitoly z pedostomatologie, Olomouc 2000 6. Nováková K. a kol. Stomatologická péče o hendikepované pacienty. UP Olomouc 2008 7. Kilian, J. a kol.: .: Prevence ve stomatologii. 1999, Galén a KU Praha, nakladatelství Karolinum 8. The art and science of operative dentistry. Edited by Clifford M. Sturdevant - Theodore M. Roberson. 3rd ed. St. Louis : Mosby, 1995. xxi, 824 s. ISBN 0-8016-6366-0. info 9. Braham R.L., Morris M.E.: Textbook of Pediatric Dentistry. B.C. Decker INC Toronto 1988 10. Andreasen, J.O.: Traumatic dental injuries. 1999, Munksgaard 11. Koch, G. et al.: Pedodontics – a clinical approach. 1991, Munksgaard 12. Fejerskov O., Kidd E. Dental caries. The disease and its clinical management. 2nd ed. Willey-Blackwell 2008 13. Thylstrup A., Fejerskov O. Textbook of Clinical. Munksgaard, 2nd ed. 1994 14. Axelsson P. Preventive materials, methods, and programs. Vol. 4, Quintessence 2004
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.