ZLVL0922p Veřejné zdravotnictví v zubním lékařství - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Garance
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 30. 9. 16:00–17:40 B11/234, Pá 7. 10. 16:00–17:40 B11/234, Pá 14. 10. 16:00–17:40 B11/234, Pá 21. 10. 16:00–17:40 B11/234, Pá 4. 11. 16:00–17:40 B11/234, Pá 11. 11. 16:00–17:40 B11/234, Pá 18. 11. 16:00–17:40 B11/234
Předpoklady
ZLVL0421p Veř.zdrav.v z. l. I - předn.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Veřejné zdravotnictví (VZ) vychází z předpokladu, že zdraví, péče o zdraví a zdravotnictví není jen důležitým individuálním zájmem a potřebou, ale i významnou veřejnou prioritou, veřejným statkem a všeobecnou humánní hodnotou. Cílem předmětu je seznámit studenty s tím, že soustava zdravotní péče je složitým sociálním systémem, k jehož náležité funkci jsou nezbytné znalosti o řízení, ekonomii, právu a legislativě, informace o mnoha dalších oblastech. Studenti se učí využívat jak výsledků sociálního lékařství a dalších příbuzných oborů (hygiena, epidemiologie, preventivní lékařství, zdravotní výchova a podpora zdraví, sociologie, psychologie, filozofie, historie apod., tak metody a poznatky zejména věd o řízení, práva, legislativy, medicínské informatiky, zdravotnické ekonomie a sociální psychologie. K důležitým společným obsahovým prvkům výuky patří informace o zaměření, struktuře, funkci, kompetenci a odpovědnosti jednotlivých složek organizační soustavy zdravotnictví. Významnou oblastí výzkumné práce ve VZ je také hodnocení dostupnosti, ekvity, účinnosti, hospodárnosti a kvality zdravotní péče.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu student:
- umí vysvětlit pojem veřejné zdravotnictví;
- zná základní teoretická východiska i praxi veřejného zdravotnictví;
- je schopen porozumět globálním a národním zdravotním politikám;
- dokáže využít znalosti jiných oborů (epidemiologie, ekonomiky zdravotnictví a ostatních sociálních věd) ke studiu zdravotní politiky, plánování a financování zdravotnických služeb;
- je schopen aplikovat získané multidisciplinární znalosti při hodnocení účinnosti, hospodárnosti a kvality zdravotní péče, včetně otázek spravedlnosti při poskytování zdravotnických služeb.
Osnova
 • 1. Informace o kurzu Veřejné zdravotnictví v zubním lékařství II.
 • 2. Zdravotní situace v ČR.
 • 3. Demografický tranzit a epidemiologická transformace.
 • 4. Sociální determinanty zdraví.
 • 5. Systém péče o zdraví a zdravotnický systém.
 • 6. Zdravotní potřeba.
 • 7. Zdravotnické služby.
 • 8. Příčiny růstu výdajů na zdravotní péči.
 • 9. Ekonomika zdravotnictví.
 • 10. Trh a zdravotní péče (tržní selhání).
 • 11. Financování zdravotnictví v ČR.
 • 12. Východiska a základní principy zdravotního pojištění.
 • 13. Základní typy zdravotnických systémů ve světě.
 • 14. Souhrnné hodnocení činnosti zdravotnického systému.
 • 15. Dostupnost zdravotní péče.
 • 16. Etika v péči o zdraví.
 • 17. Ekvita ve zdraví a v péči o zdraví.
 • 18. Zdravotní politika.
 • 19. Úloha práva v péči o zdraví.
 • 20. Role státu v péči o zdraví.
 • 21. Evropská zdravotní politika.
 • 22. Světová zdravotní organizace.
 • 23. Prevence a její překážky.
 • 24. Zdravotní výchova a zdravotní gramotnost.
 • 25. Posilování, podpora a rozvoj zdraví.
Literatura
  povinná literatura
 • ČELEDOVÁ, Libuše a Jan HOLČÍK. Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Vydání první. Praha: UK, Nakl. Karolinum, 2017. 203 stran. ISBN 9788024638096. DOSTUPNÉ Z: https://ezdroje.muni.cz/
  doporučená literatura
 • HOLČÍK, Jan. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 293 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 978-80-210-5239-0. info
 • KOPSA TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H.Beck, 2011. xxxiii, 41. ISBN 9788074000508. info
 • IVOR G. CHESTNUTT. Dental Public Health at a Glance. 2016. ISBN 9781118629406. DOSTUPNÉ Z: https://ezdroje.muni.cz/
Výukové metody
Přednášky.

Nastudování VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY.
Metody hodnocení
Písemná zkouška - test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2022/ZLVL0922p