ZLVL0922p Veřejné zdravotnictví v zubním lékařství - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Ing. Kateřina Novohradská (pomocník)
Garance
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 6. 10. 14:00–15:40 B11/334, Pá 13. 10. 14:00–15:40 B11/334, Pá 20. 10. 14:00–15:40 B11/334, Pá 27. 10. 14:00–15:40 B11/334, Pá 3. 11. 14:00–15:40 B11/334, Pá 10. 11. 14:00–15:40 B11/334, Pá 24. 11. 14:00–15:40 B11/334
Předpoklady
ZLVL0421p Veř.zdrav.v z. l. I - předn.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Veřejné zdravotnictví (VZ) vychází z předpokladu, že zdraví, péče o zdraví a zdravotnictví není jen důležitým individuálním zájmem a potřebou, ale i významnou veřejnou prioritou, veřejným statkem a všeobecnou humánní hodnotou. Cílem předmětu je seznámit studenty s tím, že soustava zdravotní péče je složitým sociálním systémem, k jehož náležité funkci jsou nezbytné znalosti o řízení, ekonomii, právu a legislativě, informace o mnoha dalších oblastech. Studenti se učí využívat jak výsledků sociálního lékařství a dalších příbuzných oborů (hygiena, epidemiologie, preventivní lékařství, zdravotní výchova a podpora zdraví, sociologie, psychologie, filozofie, historie apod., tak metody a poznatky zejména věd o řízení, práva, legislativy, medicínské informatiky, zdravotnické ekonomie a sociální psychologie. K důležitým společným obsahovým prvkům výuky patří informace o zaměření, struktuře, funkci, kompetenci a odpovědnosti jednotlivých složek organizační soustavy zdravotnictví. Významnou oblastí výzkumné práce ve VZ je také hodnocení dostupnosti, ekvity, účinnosti, hospodárnosti a kvality zdravotní péče.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu student:
- umí vysvětlit pojem veřejné zdravotnictví;
- zná základní teoretická východiska i praxi veřejného zdravotnictví;
- je schopen porozumět globálním a národním zdravotním politikám;
- dokáže využít znalosti jiných oborů (epidemiologie, ekonomiky zdravotnictví a ostatních sociálních věd) ke studiu zdravotní politiky, plánování a financování zdravotnických služeb;
- je schopen aplikovat získané multidisciplinární znalosti při hodnocení účinnosti, hospodárnosti a kvality zdravotní péče, včetně otázek spravedlnosti při poskytování zdravotnických služeb.
Osnova
 • 1. Informace o kurzu Veřejné zdravotnictví v zubním lékařství II.
 • 2. Zdravotní situace v ČR.
 • 3. Demografický tranzit a epidemiologická transformace.
 • 4. Sociální determinanty zdraví.
 • 5. Systém péče o zdraví a zdravotnický systém.
 • 6. Zdravotní potřeba.
 • 7. Zdravotnické služby.
 • 8. Příčiny růstu výdajů na zdravotní péči.
 • 9. Ekonomika zdravotnictví.
 • 10. Trh a zdravotní péče (tržní selhání).
 • 11. Financování zdravotnictví v ČR.
 • 12. Východiska a základní principy zdravotního pojištění.
 • 13. Základní typy zdravotnických systémů ve světě.
 • 14. Souhrnné hodnocení činnosti zdravotnického systému.
 • 15. Dostupnost zdravotní péče.
 • 16. Etika v péči o zdraví.
 • 17. Ekvita ve zdraví a v péči o zdraví.
 • 18. Zdravotní politika.
 • 19. Úloha práva v péči o zdraví.
 • 20. Role státu v péči o zdraví.
 • 21. Evropská zdravotní politika.
 • 22. Světová zdravotní organizace.
 • 23. Prevence a její překážky.
 • 24. Zdravotní výchova a zdravotní gramotnost.
 • 25. Posilování, podpora a rozvoj zdraví.
Literatura
  povinná literatura
 • ČELEDOVÁ, Libuše a Jan HOLČÍK. Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Vydání první. Praha: UK, Nakl. Karolinum, 2017. 203 stran. ISBN 9788024638096. DOSTUPNÉ Z: https://ezdroje.muni.cz/
  doporučená literatura
 • HOLČÍK, Jan. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 293 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 978-80-210-5239-0. info
 • KOPSA TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H.Beck, 2011. xxxiii, 41. ISBN 9788074000508. info
 • IVOR G. CHESTNUTT. Dental Public Health at a Glance. 2016. ISBN 9781118629406. DOSTUPNÉ Z: https://ezdroje.muni.cz/
Výukové metody
Přednášky.

Nastudování VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY.
Metody hodnocení
Písemná zkouška - test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/ZLVL0922p