HOLČÍK, Jan. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 293 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 978-80-210-5239-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost
Název anglicky System of health care and health literacy
Autoři HOLČÍK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, 293 s. Škola a zdraví pro 21. století, 2010.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/10:00044453
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-210-5239-0
Klíčová slova česky Zdraví; zdravotní gramotnost; péče o zdraví; zdravotnictví; zdravotní politika; zdravotní systém; zdravotní výchova; zdravotní programy
Klíčová slova anglicky Health; health literacy; health care; health services; health policy; health system; health education; health programmes
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 16. 12. 2010 11:05.
Anotace
Text je rozdělen do šesti částí. První z nich (kapitoly 1-5) se zabývá zdravím, jeho měřením a determinantami. Druhá část (kapitoly 6-12) je zaměřena na historii péče o zdraví a na základní metody zdravotní péče. Základní komponentou zdravotní kultury 21. století je zdravotní gramotnost (třetí část, kapitoly 13-16). Čtvrtá část (kapitoly 17-19) se týká veřejné zdravotní politiky. Předmětem páté části (kapitoly 20-22) je pozvání na společnou cestu ke zdraví a část šestou tvoří přílohy.
Anotace anglicky
The text is divided into six parts. The first part (chapters 1-5) deals with health, its measurement and its determinants. The second part (chapters 6-12) is oriented to the history of health care and elementary methods of health care. An essential component of health culture of the 21st century is health literacy (part III, chapters 13-16). Fourth part (chapters 17-19) is on public health policy. The invitation to common way to health is the topic of the V part (chapters 20-22) and the enclosures are put into the sixth part.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Škola a zdraví pro 21. století
VytisknoutZobrazeno: 7. 10. 2022 17:31