HOLČÍK, Jan. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost (System of health care and health literacy). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 293 pp. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 978-80-210-5239-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost
Name (in English) System of health care and health literacy
Authors HOLČÍK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, 293 pp. Škola a zdraví pro 21. století, 2010.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Public health system, social medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/10:00044453
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-210-5239-0
Keywords (in Czech) Zdraví; zdravotní gramotnost; péče o zdraví; zdravotnictví; zdravotní politika; zdravotní systém; zdravotní výchova; zdravotní programy
Keywords in English Health; health literacy; health care; health services; health policy; health system; health education; health programmes
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 16/12/2010 11:05.
Abstract
Text je rozdělen do šesti částí. První z nich (kapitoly 1-5) se zabývá zdravím, jeho měřením a determinantami. Druhá část (kapitoly 6-12) je zaměřena na historii péče o zdraví a na základní metody zdravotní péče. Základní komponentou zdravotní kultury 21. století je zdravotní gramotnost (třetí část, kapitoly 13-16). Čtvrtá část (kapitoly 17-19) se týká veřejné zdravotní politiky. Předmětem páté části (kapitoly 20-22) je pozvání na společnou cestu ke zdraví a část šestou tvoří přílohy.
Abstract (in English)
The text is divided into six parts. The first part (chapters 1-5) deals with health, its measurement and its determinants. The second part (chapters 6-12) is oriented to the history of health care and elementary methods of health care. An essential component of health culture of the 21st century is health literacy (part III, chapters 13-16). Fourth part (chapters 17-19) is on public health policy. The invitation to common way to health is the topic of the V part (chapters 20-22) and the enclosures are put into the sixth part.
Links
MSM0021622421, plan (intention)Name: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 24/9/2021 00:04