ZLSD0811s Soudní lékařství v zubním lékařství - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 15. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. (přednášející)
MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Krajsa, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michal Zelený, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Andrea Brzobohatá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Pexa (cvičící)
MUDr. Miroslav Ďatko, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kateřina Grusová (cvičící)
Mgr. Jan Pivnička, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Zeman (cvičící)
Marcela Belková (pomocník)
Květa Blatná (pomocník)
Taťána Řezáčová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
Ústav soudního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Květa Blatná
Dodavatelské pracoviště: Ústav soudního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLSD0811s/21: Po 17. 2. 7:30–10:00 N01902, Út 18. 2. 7:30–10:00 N01902, St 19. 2. 7:30–10:00 N01902, Čt 20. 2. 7:30–10:00 N01902, Pá 21. 2. 7:30–10:00 N01902
ZLSD0811s/22: Po 6. 4. 7:30–10:00 N01902, Út 7. 4. 7:30–10:00 N01902, St 8. 4. 7:30–10:00 N01902, Čt 9. 4. 7:30–10:00 N01902
Předpoklady
ZLPA0622p Patologie II - předn.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování výuky soudního lékřaství posluchač: má základní znalosti o thanatologii, orientuje se v problematice vzniku různých druhů poranění a v problematice náhlé smrti, má základní znalosti z forenzní toxikologie, genetiky a sérologie včetně možnosti uplatnění těchto oborů ve forenzní praxi, získá základní přehled medicínského a trestního práva a jejich vztahu k medicíně, je schopen prakticky provádět prohlídky zemřelých osob
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat systém soudnělékařské služby v České republice se zaměřením na provádění pitev;
- určovat základní mechanismy poškození zdraví zevními vlivy včetně otrav a popsat diagnostiku těchto stavů
- podat podrobný přehled posmrtných změn těla člověka;
- mít základní přehled o možných vztazích zdravotnických pracovníků a orgánů činných v trestním řízení;
Osnova
 • Posmrtné změny
  Náhlé a neočekávané úmrtí
  Tupá poranění včetně problematiky dopravních nehod
  Poranění ostrým předmětem
  Střelná poranění
  Forenzní alkohologie
  Forenzní toxikologie, genetika a sérologie
  Poranění vysokou a nízkou teplotou, poranění elektrickým proudem
  Dušení
Literatura
  povinná literatura
 • HIRT, Miroslav. Soudní lékařství. 1. vydání. Praha: Grada, 2015. 240 stran. ISBN 9788024756806. info
 • HIRT, Miroslav a František VOREL. Soudní lékařství. 1. vydání. Praha: Grada, 2016. 232 stran. ISBN 9788027102686. info
 • HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Lukáš PRUDIL, Roman HEINZ, František VOREL, Miroslav DVOŘÁK, Petr HEJNA a Michal BERAN. Medicína a trestní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 87 s. ISBN 978-80-210-5508-7. info
Výukové metody
Praktická cvičení v týdenních blocích jsou zaměřena na průřez soudním lékařstvím jako multidisciplinárním oborem s důrazem na nejdůležitější kapitoly obecné i speciální forenzní problematiky a na legislativu důležitou pro praxi lékařů. Ve výuce nechybí obrazová prezentace konkrétních případů a videoprojekce. Běžný provoz je demostrován na pitevně soudního lékařství, stáže jsou věnovány forenzním základům a laboratorním metodám histologie, serologie, toxikologie a molekulární biologie.
Metody hodnocení
Pohovor (kolokvium)
Informace učitele
Další informace ve studijních materiálech v IS MUNI.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/ZLSD0811s