ZLTZ10XX Konzervační, dětské zubní lékařství, parodontologie - SRZ

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
0. 0 kr. Ukončení: SRZk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (přednášející)
MUDr. Jarmila Kuklová (přednášející)
MUDr. Hana Poskerová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (přednášející)
Milena Prudíková (pomocník)
Aneta Seroiszková, DiS. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLOC0855p Orální chirurgie V - přednáška && ZLPL0865p Protetické z.l.V - přednáška && ZLPD0833p Parodontologie III - přednáška && ZLCH0833p Chirurgie III - přednáška && ZLVL801p Vnitřní lék.blok 1-5 && ZLFT0811p Fyzioterapie a léč. rehab.-př. && ZLNE0811p Neurologie - přednáška && ( ZLED0811p Konzerv.z.l.-endodoncie II př. || ZLKED081p Konzerv.z.l.,endo II-přednáška ) && ZLDL0821p Dětské z.l. I - přednáška && ZLSD0811s Soudní lékařství v z.l.-semin. && ZLOR0944p Ortodoncie IV - přednáška && ZLOM0911p Orální medicína - přednáška && ZLMC0911s Maxillofaciální chirurgie-sem. && ZLDI0911s Dentální implantologie-seminář && ZLMG0911s Management z. l. - semin. && ZLVL0922p Veřejné zdrav. v z. l.- předn. && ZLAM0911s Intenzivní medicína - seminář && ZLKG0911s Základy klinické genetiky-sem. && ZLPY0911p Psychiatrie - přednáška && ZLPD0911p Pediatrie - přednáška && ZLPG0911p Porodnictví a gynekologie-před && ZLAZ0911s Atomový zákon -seminář && ZLSP03X Samostatná práce ZL
Absolvování - ukončení veškeré ostatní teoretické i praktické výuky v 1.-9. semestru, absolvování komplexní stáže v  praktickém zubním lékařství.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Podmínkou zápisu SRZ Terapeut. zubní lékařství je absolvování - ukončení veškeré ostatní praktické a teoretické výuky 1.-9.semestr.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti po absolvování komplexní praxe skládají SZR a prokazují, že získali teoretické znalosti v požadovaném rozsahu a praktické návyky a zkušenosti z oborů konzervační zubní lékařství, parodontologie, orální medicína a dětské zubní lékařství.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- získal teoretické a praktické znalosti z konzervačního, dětského zubního lékařství, parodontologie a orální medicíně, které jej opravňují k samostatnému výkonu povolání.
Osnova
  • Cílem výuky je připravit studenta zubního lékařství v teoretické ale zejména v praktické části tak, aby byl ihned po promoci schopen samostatného výkonu povolání. V přípravě na SRZ využívají studenti všech předchozích výukových materiálů a získaných zkušeností z průběhu celého studia. Studenti prokazují, že jsou schopni samostatné diagnostiky a léčebně preventivní péče v oblasti konzervačního zubního lékařství, v parodontologii, orální medicíně a dětském zubním lékařství.
Literatura
  • Sturdevant's art and science of operative dentistry. Edited by Theodore M. Roberson - Harald Heymann - Edward J. Swift. 4th ed. St. Louis, Missouri: Mosby, 2006. xxvi, 947. ISBN 0323010873. info
  • Kariesprophylaxe und konservierende therapie. Edited by Peter Riethe. 2. überarb. und erw. Aufl. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1994. XI, 368 s. ISBN 3-13-714702-6. info
  • JEDYNAKIEWICZ, Nicolas M. A practical guide to technology in dentistry. [1st ed.]. Wolfe Publishing, 1992. 193 s. : i. ISBN 0-7234-1742-3. info
  • Základy záchovné stomatologie : učebnice pro lékařské fakulty. Edited by Lubor Novák. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1981. 322 s. : o. info
Výukové metody
Individuální příprava ke státní rigorózní zkoušce
Metody hodnocení
státní rigorózní zkouška, ústní zkouška před komisí
Informace učitele
Ingle, J.I., Bakland L.K.:Enddodontics. 1994, Williams-Wilkins. Baltimore. Beer, Z., Baumann, M.A.: Endodontologie, 1997, Georg Thieme Verlag Stuttgart Castelellucci, A.: Endodonzia, 1993, Il Tridente. Weine, F.:Endodntic Therapy, 1989, The C.V. Mosby Company. Vacek, Bitner a kol.: Stomatologické materiály, 1980 Avicenum. Stejskalová a kolektiv.: Ucebnice záchovné stomatologie a endodoncie, Galén, 2003
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.