ZLOT0711c Otorinolaryngologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/3. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Daniela Hoffmannová (cvičící)
MUDr. Dalibor Janeček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (cvičící)
Lenka Husičková (pomocník)
Helena Kučerová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Husičková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLOT0711c/13: Po 24. 11. 7:30–12:20 N02303, Út 25. 11. 7:30–12:20 N04006, St 26. 11. 7:30–12:20 N04006, Čt 27. 11. 7:30–12:20 N02303, Pá 28. 11. 7:30–12:20 N02303, Po 1. 12. 7:30–12:20 N02303, Út 2. 12. 7:30–12:20 N04006, St 3. 12. 7:30–9:45 N02303
ZLOT0711c/14: Po 24. 11. 7:30–12:20 N02303, Út 25. 11. 7:30–12:20 N04006, St 26. 11. 7:30–12:20 N04006, Čt 27. 11. 7:30–12:20 N02303, Pá 28. 11. 7:30–12:20 N02303, Po 1. 12. 7:30–12:20 N02303, Út 2. 12. 7:30–12:20 N04006, St 3. 12. 7:30–9:45 N02303
Předpoklady
ZLPA0622p Patol. anatomie II - předn. && ZLPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && ( ZLLM0422p Lék.orál. mikrobiologie II-př. || ZLLM0522p Lék.o.mikrobiologie II -předn. ) && ( ZLIP041p Interní propedeutika - předn. || ZLIP051p Interní propedeutika - předn. || ZLIP061p Interní propedeutika - předn. ) && ZLFA0621c Farmakologie I - cvičení && ZLED061c Konz.zub.lék.I - endod. I-cv. && ZLPL0663c Protetické zub.lék.III.cv. && ZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem výuky otorinolaryngologie je seznámit studenty s aplikovanou anatomií hlavy a krku, naučit je základy diagnostiky, diferenciální diagnostiky a léčby chorob ušních nosních a krčních. Na konci výuky otorhinolaryngologie bude student schopen: provést základní otorinolaryngologické vyšetření; rozpoznat normální nález u vyšetřované osoby; navrhnout základní léčbu.
Osnova
  • 1. den (Pondělí) Úvod, rozsah ORL oboru, organizace stáží, studijní prameny. Sluchový analyzátor, anatomickofyziologické poznámky, otoskopické vyšetření - praktický nácvik, základní patologické nálezy na bubínku. Video: Otoakustické emise, Film: Kochleární mechanika, ppt prezentace – patol. stavy ušní Klasická sluchová zkouška, audiometrie, ERA, tympanometrie, stáž na audiologii, sluchadla 2. den (Úterý) ORL FDN 3. den (Středa) ORL FDN 4. den (Čtvrtek) Rtg vyšetření spánkových kostí, sanační a rekonstrukční operace na středouší a jeho adnexech, kochleární implantát Diapozitivy: ucho II. Video - operace otosklerózy. Film: vyšetření a funkce vestibulárního ústrojí Nos a paranazální dutiny - anatomicko fyziologické poznámky, přední rhinoskopie - praktický nácvik, zobrazovací metody PND, klasická rhinochirurgie, funkční endonazální chirurgie. Video: FESS. Ppt. prezentace :Nos 5. den (Pátek) Nosohltan, hltan a dutina ústní - anatomicko fyziologické poznámky, zadní rhzinoskopie, vyšetření dutiny ústní a slinných žlaz - praktický nácvik. Provzdušnění středouší. Waldayerův lymfatický okruh. Ppt prezentace - hltan Hypopharynx a hrtan - anatomicko fyziologické poznámky, nepřímá laryngoskopie a hypopharyngoskopie - praktický nácvik, poruchy motility hrtanu, dyspnoe. Video: tracheotomie. 6. den (Pondělí) Lymfatický systém ORL oblasti - anatomicko fyziologické poznámky, vyšetření. Onkologická problematika v ORL, TNM klasifikace, strategie léčby onkologicky nemocných. Video: parciální laryngektomie Endoskopie v ORL, demostrace instrumentaria. Video: N.S. Jones: Pediatric Microlaryngoscopy and Bronchoscopy. 7. den (Úterý) ORL FDN 8. den (Středa - 3,5 hodiny) Akutní a život ohrožující stavy v ORL. Video: Prof. Dr. O. Kleinsasser : Restoration of the voce by endolaryngeal surgery. Závěrečný pohovor, připomínky ke stážím, zápočet.
Literatura
  • SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Zdenek MECHL a Vladimír SPURNÝ. Maligní nádory hlavy a krku. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., 2002. s. 21-31. ISBN 80-7169-792-3. info
  • UCHYTIL, Bořivoj, Pavel SMILEK, Rom KOSTŘICA a Miroslav NOVOTNÝ. Vyšetřovací metody a základní diagnostika v otorinolaryngologii. 1. vyd. Praha: Triton, 2002. 254 s. Edice Levou zadní. ISBN 80-7254-190-0. info
  • HYBÁŠEK, Ivan. Ušní, nosní a krční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, Karolinum, 1999. 220 s. 1. ISBN 80-7262-017-7. info
  • NOVOTNÝ, Miroslav, Alaš HAHN, Zdeněk BOLELOUCKÝ a Helena VAVERKOVÁ. Závratě, diagnostika a léčba. Stuttgart: Aesopus Verlag, 1997. s. 158. ISBN 3-7773-1744-6. info
  • ČADA, Karel. Základy otorinolaryngologie. 2. podstatně přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 250 s. ISBN 80-210-1342-7. info
  • Kryoterapie v medicíně. Edited by Rom Kostřica. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 124 s. ISBN 80-210-1249-8. info
  • BECKER, Walter, Hans Heinz NAUMANN, Carl Rudolf PFALTZ a Richard A. BUCKINGHAM. Ear, nose and throat diseases : a pocket reference. 2nd rev. ed. Stuttgart: Thieme, 1994. xiv, 583. ISBN 3136712021. info
Metody hodnocení
Během semestru je vyžadována povinná účast. Používané metody ve výuce: seminář, diskuse v hodině, praktický nácvik ORL vyšetření, prezentace kazuistik -video, obrazová dokumentace. Očekává se, že studenti přijdou na stáže připravení, včetně odpovídajících teoretických znalostí preklinických oborů. Závěrečné hodnocení - zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.