ZLOT0711c Otorinolaryngologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/3. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Hana Binková, Ph.D. (cvičící), MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D. (zástupce)
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (cvičící)
MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D. (cvičící), MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D. (zástupce)
Jaroslava Plavajka (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Podborská
Dodavatelské pracoviště: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLOT0711c/13: Po 24. 11. až St 26. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02303, Čt 27. 11. až Pá 28. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N04006; a Po 1. 12. 7:30–12:20 N02303, Út 2. 12. 7:30–12:20 N04006, St 3. 12. 7:30–9:45 N02303
ZLOT0711c/14: Po 24. 11. až St 26. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02303, Čt 27. 11. až Pá 28. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N04006; a Po 1. 12. 7:30–12:20 N02303, Út 2. 12. 7:30–12:20 N04006, St 3. 12. 7:30–9:45 N02303
ZLOT0711c/40: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
ZLPA0622c Patologie II - cvičení && ZLPF0622c Patol. fyziologie II-cvičení && ( ZLLM0422p Lék.orál. mikrobiologie II-př. || ZLLM0522p Lék.o.mikrobiologie II -předn. ) && ( ZLIP041p Interní propedeutika - předn. || ZLIP051p Interní propedeutika - předn. || ZLIP061p Interní propedeutika - předn. ) && ZLFA0621c Farmakologie I - cvičení && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
Očekává se, že studenti přijdou na stáže připravení, včetně odpovídajících teoretických znalostí preklinických oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem výuky otorinolaryngologie je seznámit studenty s aplikovanou anatomií hlavy a krku, naučit je základy diagnostiky, diferenciální diagnostiky a léčby chorob ušních nosních a krčních. Na konci výuky otorhinolaryngologie bude student schopen: provést základní otorinolaryngologické vyšetření; rozpoznat normální nález u vyšetřované osoby; navrhnout základní léčbu.
Osnova
 • 1. den (Pondělí) FNUSA Úvod, rozsah ORL oboru, organizace stáží, studijní prameny. Sluchový analyzátor, anatomickofyziologické poznámky, otoskopické vyšetření - praktický nácvik, základní patologické nálezy na bubínku. Video: Otoakustické emise, Diapozitivy : Ucho I. Klasická sluchová zkouška, audiometrie, ERA, tympanometrie, stáž na audiologii, sluchadla 2. den (Úterý) FNUSA FDN Rtg vyšetření spánkových kostí, sanační a rekonstrukční operace na středouší a jeho adnexech, kochleární implantát Diapozitivy: ucho II. Video - operace otosklerózy. Film: vyšetření a funkce vestibulárního ústrojí. Nos a paranazální dutiny - anatomicko fyziologické poznámky, přední rhinoskopie - praktický nácvik, zobrazovací metody PND, klasická rhinochirurgie, funkční endonazální chirurgie. Video: FESS Diapozitivy :Nos 3. den (Středa) FDN 4. den (Čtvrtek) FDN 5. den (Pátek) FNUSA Nosohltan, hltan a dutina ústní - anatomicko fyziologické poznámky, zadní rhzinoskopie, vyšetření dutiny ústní a slinných žlaz - praktický nácvik. Provzdušnění středouší. Waldayerův lymfatický okruh. Diapozitivy - hltan Hypopharynx a hrtan - anatomicko fyziologické poznámky, nepřímá laryngoskopie a hypopharyngoskopie - praktický nácvik, poruchy motility hrtanu, dyspnoe. Film: tracheotomie, korekce sedlovitého nosu. Nemoci štítné žlázy. 6. den (Pondělí) FNUSA Lymfatický systém ORL oblasti - anatomicko fyziologické poznámky, vyšetření. Onkologická problematika v ORL, TNM klasifikace, strategie léčby onkologicky nemocných. Video: parciální laryngektomie. Endoskopie v ORL, demonstrace instrumentaria. Video: N.S. Jones: Pediatric Microlaryngoscopy and Bronchoscopy. 7. den (Úterý) ORL FDN 8. den (Středa) FNUSA Akutní a život ohrožující stavy v ORL. Video: Prof. Dr. O. Kleinsasser : Restoration of the voce by endolaryngeal surgery. Závěrečný pohovor, připomínky ke stážím, zápočet.
Literatura
  povinná literatura
 • UCHYTIL, Bořivoj, Pavel SMILEK, Rom KOSTŘICA a Miroslav NOVOTNÝ. Vyšetřovací metody a základní diagnostika v otorinolaryngologii. 1. vyd. Praha: Triton, 2002. 254 s. Edice Levou zadní. ISBN 80-7254-190-0. info
  doporučená literatura
 • SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Zdenek MECHL a Vladimír SPURNÝ. Maligní nádory hlavy a krku. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., 2002. s. 21-31. ISBN 80-7169-792-3. info
 • HYBÁŠEK, Ivan. Ušní, nosní a krční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, Karolinum, 1999. 220 s. 1. ISBN 80-7262-017-7. info
 • NOVOTNÝ, Miroslav, Alaš HAHN, Zdeněk BOLELOUCKÝ a Helena VAVERKOVÁ. Závratě, diagnostika a léčba. Stuttgart: Aesopus Verlag, 1997. s. 158. ISBN 3-7773-1744-6. info
 • ČADA, Karel. Základy otorinolaryngologie. 2. podstatně přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 250 s. ISBN 80-210-1342-7. info
 • BECKER, Walter, Hans Heinz NAUMANN, Carl Rudolf PFALTZ a Richard A. BUCKINGHAM. Ear, nose and throat diseases : a pocket reference. 2nd rev. ed. Stuttgart: Thieme, 1994. xiv, 583. ISBN 3136712021. info
  neurčeno
 • Kryoterapie v medicíně. Edited by Rom Kostřica. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 124 s. ISBN 80-210-1249-8. info
Výukové metody
practical training of clinical examinating methods and colloquium
Metody hodnocení
Během semestru je vyžadována povinná účast. Používané metody ve výuce: seminář, diskuse v hodině, praktický nácvik ORL vyšetření, prezentace kazuistik -video, obrazová dokumentace, sledování operací na operačním sále. Závěrečné hodnocení - student prokáže schopnost vyšetřit pacienta a rozpoznat normální nález.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.