logo Lékařská fakulta Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110126 OtorK FN USA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikyMUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
zástupce přednosty klinikydoc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři

Externí spolupracovníci