MUDr. Miroslav Veselý, Ph.D.

učo 214276
Odborný asistent KOCHHK FN USA LF MU