ZLOT0711c Otorinolaryngologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/3. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Hana Binková, Ph.D. (cvičící), doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. (zástupce)
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Daniela Hoffmannová (cvičící)
MUDr. Dalibor Janeček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (cvičící)
Jaroslava Plavajka (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Podborská
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLOT0711c/13: Út 29. 11. až St 30. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02303, Čt 1. 12. až Pá 2. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N04006; a Po 28. 11. 7:30–12:20 N02303, Po 5. 12. 7:30–12:20 N02303, Út 6. 12. 7:30–12:20 N04006, St 7. 12. 7:30–9:45 N02303
ZLOT0711c/14: Út 29. 11. až St 30. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02303, Čt 1. 12. až Pá 2. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N04006; a Po 28. 11. 7:30–12:20 N02303, Po 5. 12. 7:30–12:20 N02303, Út 6. 12. 7:30–12:20 N04006, St 7. 12. 7:30–9:45 N02303
ZLOT0711c/40: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
ZLPA0622c Patologie II - cvičení && ZLPF0622c Patol. fyziologie II-cvičení && ( ZLLM0422p Lék.orál. mikrobiologie II-př. || ZLLM0522p Lék.o.mikrobiologie II -předn. ) && ( ZLIP041p Interní propedeutika - předn. || ZLIP051p Interní propedeutika - předn. || ZLIP061p Interní propedeutika - předn. ) && ZLFA0621c Farmakologie I - cvičení && ZLED061c Konz.zub.lék. -endodoncie I-cv && ZLPL0663c Protetické zub.lék.III.cv. && ZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem výuky otorinolaryngologie je seznámit studenty s aplikovanou anatomií hlavy a krku, naučit je základy diagnostiky, diferenciální diagnostiky a léčby chorob ušních nosních a krčních. Na konci výuky otorhinolaryngologie bude student schopen: provést základní otorinolaryngologické vyšetření; rozpoznat normální nález u vyšetřované osoby; navrhnout základní léčbu.
Osnova
  • 1ST DAY THE HEARING AND BALANCE SYSTEM, APPLIED ANATOMY AND PHYSIOLOGY,METHODS OF INVESTIGATION, INSPECTION, PALPATION, OTOSCOPY - PRACTICAL TRAINING. THE BASIC PATHOLOGICAL FINDING ON THE EAR DRUM I. - SLIDES, DEMONSTRATIONS OF PATIENTS. VIDEO - FUNCTION OF HEARING SYSTEM, OAE.. RADIOGRAPHY OF THE TEMPORAL BONE (SCHUELLERS VIEW, STENVERS VIEW, CT), SURGICAL TREATMENT OF ACUTE AND CHRONIC OTITIS MEDIA, RECONSTRUCTIV SURGERY. PRACTIC COURSE AND OPERATING THEATRE. STAPEDECTOMY - VIDEODEMONSTRATION. VIDEO: FESS DIA: EAR II, 2st Day FDN 3st Day FDN 4th Day NOSE AND PARANASAL SINUSES, APPLIED ANATOMY AND PHYSIOLOGY, EXTERNAL INSPECTION AND PALPATION, ANTERIOR RHINOSCOPY - PRACTICAL COURSE, RADIOLOGY OF THE SINUSES, CLASSICAL RADICAL TREATMENT AND FUNCTIONAL ENDOSCOPIC SINUS SURGERY (FESS) - VIDEODEMONSTRATION. PATOLOGIC FINDINGS - SLIDES. 5TH Day NASOPHARYNX AND OROPHARYNX - APPLIED ANATOMY AND PHYSIOLOGY, POSTERIOR RHINOSCOPY - PRACTICAL TRAINING, INVESTIGATION OF THE ORAL CAVITY AND SALIVARY GLANDS, WALDAYERS LYMPHOEPITHELIAL RING, FUNCTIONAL ASSESSMENT OF THE EUSTACHIAN TUBE. PATOLOGIC FINDINGS - SLIDES. THE CORRECTION OF SADDLE NOSE - VIDEODEMONSTRATION HYPOPHARYNX AND LARYNX - APPLIED ANATOMY AND PHYSIOLOGY, METHODS OF INVESTIGATION - INDIRECT LARYNGOSCOPY AND HYPOPHARYNGOSCOPY - PRACTICAL TRAINING, FUNCTIONAL DISORDERS OF THE LARYNX. DYSPNOE, TRACHEOTOMY - video. 6TH Day FDN CERVICAL LYMPHATIC SYSTEM - APPLIED ANATOMY AND PHYSIOLOGY, METHODS OF INVESTIGATION - PRACTICAL TRAINING. DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF TUMORS OF NECK. HEAD AND NECK CANCER - STRATEGY OF TREATMENT. VIDEO - PROF. DR. O. KLEINSASSER : RESTORATION OF THE VOCE BY ENDOLARYNGEAL SURGERY. THE METHODS OF SURGICAL TREATMENT OF LYMPH NODE METASTASES HEAD AND NECK CANCER - STRATEGY OF TREATMENT. SUBTOTAL LARYNGECTOMY WITH INTERARYTENOID VOCAL SHUNT (KLEINSASSER - VIDEODEMONSTRATION G. WEINSTEIN: SUPRACRICOID LARYNGECTOMY ENDOSCOPY (MICROLARYNGOSCOPY AND BRONCHOSCOPY) - IN OTOLARYNGOLOGY, CHYBA! NEBYLY NALEZENY POLOŽKY REJSTŘÍKU.DEMONSTRATION OF ENDOSCOPIC INSTRUMENTARIUM. KLEINSASSER: RESTORATION OF THE VOICE BY ENDOLARYNGEAL SURGERY. N:S.JONES: PAEDIATRIC MICROLARYNGOSCOPY AND BRONCHOSCOPY (14MIN) 7TH Day FDN 8TH Day EMERGENCY AND FIRST AID PROCEDURES : BLEEDING, DYSPNOE, FOREIGN BODIES, CORROSIONS, SUDDEN HEARING LOSS, ACUTE VERTIGO. FILM: TRACHEOTOMY.ROUND TABLE DISCUSSION
Literatura
  • SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Zdenek MECHL a Vladimír SPURNÝ. Maligní nádory hlavy a krku. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., 2002. s. 21-31. ISBN 80-7169-792-3. info
  • UCHYTIL, Bořivoj, Pavel SMILEK, Rom KOSTŘICA a Miroslav NOVOTNÝ. Vyšetřovací metody a základní diagnostika v otorinolaryngologii. 1. vyd. Praha: Triton, 2002. 254 s. Edice Levou zadní. ISBN 80-7254-190-0. info
  • HYBÁŠEK, Ivan. Ušní, nosní a krční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, Karolinum, 1999. 220 s. 1. ISBN 80-7262-017-7. info
  • NOVOTNÝ, Miroslav, Alaš HAHN, Zdeněk BOLELOUCKÝ a Helena VAVERKOVÁ. Závratě, diagnostika a léčba. Stuttgart: Aesopus Verlag, 1997. s. 158. ISBN 3-7773-1744-6. info
  • ČADA, Karel. Základy otorinolaryngologie. 2. podstatně přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 250 s. ISBN 80-210-1342-7. info
  • Kryoterapie v medicíně. Edited by Rom Kostřica. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 124 s. ISBN 80-210-1249-8. info
  • BECKER, Walter, Hans Heinz NAUMANN, Carl Rudolf PFALTZ a Richard A. BUCKINGHAM. Ear, nose and throat diseases : a pocket reference. 2nd rev. ed. Stuttgart: Thieme, 1994. xiv, 583. ISBN 3136712021. info
Výukové metody
practical training of clinical examinating methods and colloquium
Metody hodnocení
Během semestru je vyžadována povinná účast. Používané metody ve výuce: seminář, diskuse v hodině, praktický nácvik ORL vyšetření, prezentace kazuistik -video, obrazová dokumentace. Očekává se, že studenti přijdou na stáže připravení, včetně odpovídajících teoretických znalostí preklinických oborů. Závěrečné hodnocení - zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.