II. interní klinika

14110116 IKII LF

Zaměstnanci

Odborní asistenti


Neučitelští pracovníci


Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci