logo Lékařská fakulta II. interní klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110116 IKII FN USA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikydoc. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.
zástupce přednosty klinikydoc. MUDr. Jiří Špác, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci