MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

učo 2758
Odborný asistent IKII FN USA LF MU