doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D.

dříve Vladana Lepilováučo 606
Docentka MiÚ FN USA LF MU

Pracoviště

Členství v akademických orgánech