ZLBC041p Biochemie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (přednášející)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Katarína Kostolanská (pomocník)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (pomocník)
Monika Šudáková (pomocník)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Monika Šudáková
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 11:00–11:50 B11/234, kromě Pá 3. 4., kromě Pá 24. 4., kromě Pá 15. 5., kromě Pá 22. 5.
Předpoklady
ZLLC011p Lék. chemie, DM. - předn. && ZLBF011p Lékař.fyzika a informatika-př. && ZLBI0222p Biologie II - přednáška && ZLBC0221s Biochemie I -seminář && ZLFY0321c Fyziologie I - cvič. && ZLFY0321s Fyziologie I - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Přihlášení ke zkoušce je podmíněno vykonáním zkoušky z Biochemie I.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět na navazuje na Biochemii I (VLBC0321p) a zabývá se integrací biochemických pochodů v lidském těle. Cílem je porozumění biochemickým pochodům charakteristickým pro jednotlivé tkáně a orgány a principy jejich regulace. Zaměřuje se na vztahy mezi zdravím a nemocí z biochemického úhlu pohledu. Poukazuje na souvislosti mezi biochemickými principy a dalšími medicínskými předměty, jako je fyziologie, imunologie, farmakologie, toxikologie a další. Zvláštní pozornost je věnována biochemickým pochodům v dutině ústní a biochemickým aspektům zubní tkáně.
Výstupy z učení
Student je schopen vysvětlit vzájemné vztahy mezi metabolismem živin za různých stavů organismu.
Popíše metabolické charakteristiky hlavních orgánů a tkání a hlavní poruchy, diskutuje jejich souvislost s nemocemi.
Rozumí a diskutuje principy udržování homeostázy a acidobazické rovnováhy v organismu, včetně řešení modelových situací
Diskutuje složení tělních tekutin a jeho poruchy v souvislosti s principy homeostázy.
Vysvětlí principy regulace metabolismu na všech úrovních.
Osnova
 • Trávení a resorpce lipidů, lipoproteiny krevní plazmy. Přeměny chylomikronů, VLDL a HDL. & Meziorgánové vztahy metabolismu živin za různých stavů. & Biochemické funkce jater. Katabolismus hemoglobinu, metabolismus železa. & Biotransformace xenobiotik. Dvě fáze transformace. Metabolismus ethanolu. & Regulace metabolismu, mechanismu účinku hormonů, typy receptorů. & Nervová buňka, neurotransmitery, pochody na synapsích, cholinergní, adrenergní, gabaergni receptory. & Voda v organismu, její přesuny a regulace. Iontové složení ECT, osmolalita plazmy. regulace vylučováni Na a K, onkotický tlak. & Transport O2 a CO2 krví, pufrační systémy krve a plazmy, ukazatele acidobazické rovnováhy. Úloha ledvin a jater v udržování ABR. & Biochemické funkce ledvin. Filtrační funkce. Tubulární resorpce a sekrece. & Metabolismus Ca, Mg, P, F a jodu. Hormony významné pro jejich metabolismus. & Extracelulární matrix. Mineralizace kostní tkáně. Složení kostí a zubů (skloviny, dentinu, cementu). & Sliny a biochemie ústní dutiny. Zubní plaky. Vliv stravy na stav dutiny ústní. & Proteiny krevní plazmy. Koagulační kaskáda. Fibrinogen, fibrin, fibrinolýza, inhibice srážení krve. & Cévní endotel. Biochemie krevních elementů. Molekulové základy imunochemie.
Literatura
  povinná literatura
 • KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. Grada. Praha, 2012. 498 s. ISBN 978-80-247-2977-0. info
 • MURRAY, Robert K., David A. BENDER, Kathleen M. BOTHAM, Peter J. KENNELLY, Victor W. RODWELL a P. Anthony WEIL. Harperova ilustrovaná biochemie. Translated by Bohuslav Matouš. Páté české vydání, prv. Praha: Galén, 2012. xii, 730. ISBN 9788072629077. info
 • Podklady k přednáškám v IS.
  doporučená literatura
 • VASUDEVAN, D. M., S. SREEKUMARI a Kannan VAIDYANATHAN. Úvod do všeobecnej a klinicky aplikovanej biochémie. Edited by Jozef Čársky. Prvé slovenské vydanie. Bratislava: Balneotherma s.r.o., 2015. 669 stran. ISBN 9788097015688. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek. Doplňující výuka probíhá ve cvičení a semináři (VSBC041c a VSBC041s).
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou přístupu ke zkoušce je získání zápočtů z praktických cvičení a seminářů. Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část je tvořena 25 otázkami a je řešena elektronicky na počítačích v počítačové učebně Biochemického ústavu. Druhá část je ústní. Limit pro přístup k ústní zkoušce je 14 bodů. Otázky ke zkoušce a další podrobné informace jsou zveřejněny ve Studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/ZLBC041p