ZLBC041p Biochemie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2012
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Palyza, CSc. (přednášející)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Lenka Adámková, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Hana Bochořáková (pomocník)
Ing. Martina Čarnecká, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Miroslav Dvořák, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Kantorová (pomocník)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Milena Matejovičová, Ph.D. (pomocník)
Ing. Jitka Melounová, Ph.D. (pomocník)
Lenka Nerudová (pomocník)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (pomocník)
Ing. Jana Simonová, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Kristýna Šebrlová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 10:30–11:20 B11/234
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ZLBC041p/VLA: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
ZLLC011p Lék. chem.-předn. && ZLBF011p Lékař.fyzika a informatika-př. && ZLBI0222p Biologie II-předn. && ZLBC0221s Biochemie I -seminář && ZLFY0321c Fyziologie I - cvič. && ZLFY0321s Fyziologie I - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Přihlášení ke zkoušce je podmíněno vykonáním zkoušky z Biochemie I.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět na navazuje na Biochemii I a zabývá se integrací biochemických pochodů v lidském těle. Na základě absolvování předmětu by měl student porozumět biochemickým pochodům charakteristickým pro jednotlivé orgány a tkáně principy jejich regulace. Měl by chápat vzájemné vztahy mezi metabolismem živin za různých stavů organismu.Měl by rozumět principům udržování homeostázy a acidobazické rovnováhy v organismu.Měl by umět vysvětlit příčiny chorob, jejichž podstata spočívá v poruše biochemické dráhy.Zvláštní pozornost je věnována biochemickým pochodům v dutině ústní a biochemickým aspektům zubní tkáně.
Osnova
  • Trávení a resorpce lipidů, lipoproteiny krevní plazmy. & Biosyntéza steroidních hormonů, přeměna kalciolů. & Meziorgánové vztahy metabolismu živin. & Biochemické funkce jater. Katabolismus hemoglobinu, metabolismus železa. & Biotransformace xenobiotik. & Regulace metabolsimu, mechanismu účinku hormonů, typy receptorů. & Nervová buňka, neurotransmitery, cholinergní, adrenergní receptory. & Voda v organismu, iontové složení ECT, osmolalita plazmy. & Transport O2 a CO2 krví, pufrační systémy krve a plazmy, ukazatele acidobazické rovnováhy. & Biochemické funkce ledvin. & Proteiny krevní plazmy, srážení krve. & Molekulové základy imunochemie. & Extracelulární matrix pojiva, kolagen, elastin, kostní tkáň. & Metabolismus Ca, P, F. Složení kostí a zubů. & Sliny a biochemie ústní dutiny. Zubní plaky.
Literatura
  • MURRAY, R. K., D. K. GRANNER a V. W. RODWELL. Harper's Illustrated Biochemistry. 27. vyd. New York: Lange, 2006. 692 s. textbook. ISBN 0-07-147885-x. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek. Doplňující výuka probíhá ve cvičení a semináři (VSBC041c a VSBC041s).
Metody hodnocení
Podmínkou přístupu ke zkoušce je získání zápočtů z praktických cvičení a seminářů.
Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška má písemnou a ústní část.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.