VLPF0622p Patologická fyziologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (přednášející)
Bc. Lenka Hladíková (pomocník)
Mgr. Katarína Chalásová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 B22/116 aula
Předpoklady
VLPF0521c Patol. fyziologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem oboru je trénink studentů všeobecného lékařství v dynamického myšlení o příčinách a rozvoji nemocí se zaměřením na speciální a molekulární patofyziologii.
Patofyziologie kardiovaskulárního systému.
Patofyziologie trávicího systému, poruchy výživy.
Patofyziologie endokrinního systému, metabolické nemoci.
Patofyziologie hemopoetického systému, neoplázie.
Revmatologické a imunitní nemoci.
Patofyziologie respiračního systému.
Patofyziologie ledvin, poruchy metabolizmu vody a elektrolytů.
Patofyziologie nervového systému.
Patofyziologie svalů a smyslových orgánů.
Výstupy z učení
Speciální patofyziologie
: Student diskutuje etiopatogenezi aterosklerózy na molekulární, buněčné a tkáňové úrovni
: Student popíše etiopatogenezi systolické a diastolické dysfunkce myokardu a tlakového a objemového přetížení srdce
: Student rozlišuje mezi příčinami arytmií
: Student kategorizuje klinické formy ischemické choroby srdeční a klinicky důležité důsledky
: Student charakterizuje syndrom srdečního selhání
: Student vysvětlí obecnou a speciální patofyziologii šokových stavů a základní typy
: Student shrne nejčastější příčiny poruch respiračního aparátu
: Student charakterizuje patofyziologii chronické bronchitidy a plicního emfyzému
: Student shrne patogenezi respirační insuficience
: Student ovládá problematiku regulace perfúze ledvin
: Student dokáže vysvětlit problematiku glomerulopatií
: Student kategorizuje příčiny akutního a chronického renálního selhání
: Student vysvětlí rozdíl mezi akutními a chronickými účinky hormonů
: Student diskutuje patofyziologii klinicky významných endokrinních poruch funkce
: Student diskutuje patofyziologii klinicky významných poruch kůry a dřeně nadledvin
: Student popíše patofyziologii klinicky významných poruch gastrointestinálního traktu
: Student popíše z klinického pohledu anemický syndrom včetně systémových důsledků anemické hypoxie
: Student diskutuje různé klasifikace anémií
: Student diskutuje patofyziologické aspekty transfúze krve a krevních derivátů
: Student popíše základní kategorie onemocnění bílé krevní řady
: Student rozlišuje principiální rozdíly mezi fyziologickým a patologickým srážením krve
: Student diskutuje nejdůležitější hypokoagulační a hyperkoagulační onemocnění
: Student shrne etiopatogenetický výčet běžných onemocnění kloubů
: Student demonstruje znalost etiopatogeneze nemocí svalů a nervosvalové ploténky
: Student vyjmenuje příklady poruch senzorického čití
: Student demonstruje příklady běžných tzv. neurodegenerativních nemocí CNS
: Student diskutuje patofyziologii abnormální vzruchové aktivity jako příčin epilepsie
: Student využije znalostí o složení mozkomíšního moku
: Student argumentuje důležitostí stability intrakraniálního tlaku a jeho komponent pro vznik nitrolební hypertenze
: Student shrne funkci autonomního (vegetativního) eferentního systému
: Student shrne funkci somatického eferentního systému extrapyramidového
: Student shrne funkci somatického eferentního systému pyramidového a důsledky jeho poruch
: Student kategorizuje hlavní typy poruch aferentního senzitivního systému - čití
: Student diskutuje poruchy percepce bolesti Student vyjmenuje systémy důležité pro existenci vědomí a bdění
:
Osnova
 • DNA diagnostika u komplexních nemocí. Farmakogenetika a genová terapie
 • Obecná patofyziologie endokrinního systému
 • Speciální patofyziologie endokrinního systému
 • Patofyziologie fetoplacentární jednotky
 • Patofyziologie poruch příjmu potravy
 • Patofyziologie poruch zažívacího traktu
 • Patofyziologie kostí a svalů
 • Patofyziologie vybraných alergických a autoimunních onemocnění
 • Patofyziologie krvetvorby a krevního srážení
 • Patofyziologické aspekty poruch metabolismu bílkovin
 • Patofyziologické aspekty poruch metabolismu lipidů
 • Patofyziologické aspekty poruch metabolizmu cukrů
 • Patofyziologie motorického systému
 • Patofyziologie nervového systému – degenerativní onemocnění
 • Patofyziologie urgentních stavů v onkologii
Literatura
  povinná literatura
 • NEČAS, Emanuel a A KOLEKTIV. Obecná patologická fyziologie. 1. vyd. Praha: Karolinum. 377 s. 2000. info
 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum. s. 381-760. ISBN 9788024606743. 2003. info
 • DAMJANOV, Ivan. Pathophysiology. Illustrated by Matthew Chansky. 1st ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier. vii, 464. ISBN 9781416002291. 2009. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Charakter závěrečné zkoušky je ústní; student po přípravě odpovídá na 4 otázky, které si vylosuje zvlášť z obecné, speciální patofyziologie, z přednášek a z praktických cvičení. Otázky budou formulovány jako výběr z výstupů z učení (OPTIMED). Přihlíží se k individuálnímu hodnocení z praktických cvičení, zaznamenanému asistentem v kartě.
Informace učitele
Přednášky se konají v aule UKB (A22)vždy ve středu 13:30-15:00. Lectures are given at the Aula A22, UCB, A18 on Thuesdays, 16:15-17:50.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2024/VLPF0622p