VLIM051p Imunologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/0/0. 15. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Roman Hakl, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Zita Chovancová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav klinické imunologie a alergologie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. 14:00–15:40 I.CHK N01001, Po 25. 9. 14:00–15:40 I.CHK N01001, Po 2. 10. 14:00–15:40 I.CHK N01001, Po 9. 10. 14:00–15:40 I.CHK N01001, Po 16. 10. 14:00–15:40 I.CHK N01001, Po 23. 10. 14:00–15:40 I.CHK N01001, Po 30. 10. 14:00–15:40 I.CHK N01001
Předpoklady
( VLBC0422p Biochemie II - přednáška || VSBC0221p Biochemie I-předn. ) && ( VSFY0422p Fyziologie II - přednáška || VLFY0422p Fyziologie II - přednáška )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty se základními aspekty struktury a funkce imunitního systému u lidí. Budou probrány mechanismy nespecifické imunitní odpovědi se zdůrazněním významu zánětlivého procesu, stejně jako buněčná a humorální větev specifické imunitní odpovědi. To zahrnuje rozbor mechanismů aktivace a regulace imunitní odpovědi. Zvláštní důraz bude kladen na mechanismy obrany proti mikrobům a formy imunoprofylaxe infekčních i neinfekčních chorob. Po absolvování tohoto předmětu bude student rozumět základním mechanismům imunitní odpovědi tak, aby mohl pochopit, jak rozvoj poruch imunitního systému vede k různým formám imunopatologických chorob.
Výstupy z učení
1. Student chápe základní mechanismy fungování imunitního systému, funkční charakteristiku specifické i nespecifické imunitní reakce, a vzájemnou provázanost těchto reakcí;
2. Student chápe význam imunitního systému v obraně proti mikrobům a nádorovému bujení stejně jako principy aktivní a pasivní umělé imunizace;
3. Student je obeznámen s regionální specificitou jednotlivých kompartmentů imunitního systému;
4. Student je obeznámen s mechanismy imunitní tolerance a mechanismy jejího zlomení vedoucími ke vzniku autoimunitních chorob;
5. Student je obeznámen s principy imunologické hypersenzitivity a následky vedoucími k rozvoji hypersenzitivních reakcí;
6. Student je obeznámen se základními principy farmakologického ovlivňování imunitní reaktivity;
7. Student je obeznámen s nejdůležitějšími primárními a sekundárním imunodeficitními stavy;
Osnova
 • Imunologie a medicína. Obor alergologie a klinická imunologie.
 • Fyziologie a patologie imunity. Imunologické pojetí "vlastního", "cizího", "škodlivého". Antigen.
 • Anatomie imunitního systému. Buněčný základ imunitního systému. Centrální a periferní lymfoidní orgány.
 • Vrozená imunita. Komplementový systém. Fagocytární systém. Zánět. Buňky NK. Cytokiny.
 • Hlavní histokompatibilitní komplex a jeho úloha v imunitní reaktivitě. Prezentace antigenů. Specifická imunitní reakce.
 • Lymfocyty B a tvorba protilátek, biologické vlastnosti imunoglobulinů.
 • Lymfocyty T, cytotoxicita, lymfokiny. Polarizace lymfocytů T (T1,T2, Th17).
 • Regulace imunitních reakcí. Vztah imunitního a neuroendokrinního systému. Ovlivnění imunity zevními zásahy. Imunosuprese. Imunostimulace.
 • Kompartmentalizace imunitní reaktivity. Společný slizniční imunitní systém.
 • Antiinfekční imunita. Vakcíny a vakcinace.
 • Věkový faktor a imunitní systém.
Literatura
  doporučená literatura
 • HOŘEJŠÍ, Václav, Jiřina BARTŮŇKOVÁ, Tomáš BRDIČKA a Radek ŠPÍŠEK. Základy imunologie. 6., aktualizované vydání. V Praze: Stanislav Juhaňák - Triton, 2017, 297 stran. ISBN 9788075532503. info
 • ABBAS, Abul K., Andrew H. LICHTMAN a Shiv PILLAI. Basic immunology : functions and disorders of the immune system. Fifth edition. St. Louis: Elsevier, 2016, x, 335. ISBN 9780323390828. info
Výukové metody
Předmět je vyučován ve formě přednášek.
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Informace učitele
Kontaktní osoba: Prof. MUDr. J. Litzman, CSc., tel: 05 4318 3125 Zkouška se skládá ze 2 otázek, jedna je z oblasti teoretické imunologie, druhá z oblasti patofyziologie imunitního systému Předpokladem je zápočet z předmětu VLIM051c.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/VLIM051p