VSIP0622c Interní propedeutika II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
MUDr. Irena Andršová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Otakar Bednařík (cvičící)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Monika Blažková (cvičící)
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Bučková (cvičící)
MUDr. Alena Buliková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Libor Červinek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dana Dvořáková, CSc. (cvičící)
MUDr. Lucie Ehrlichová (cvičící)
MUDr. Michal Eid (cvičící)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. František Folber, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Hadrabová (cvičící)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (cvičící)
MUDr. Miluše Hertlová, CSc. (cvičící)
MUDr. Tomáš Horňák (cvičící)
MUDr. Štěpán Hrabovský, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Král, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Křivánková (cvičící)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
MUDr. Eva Maule (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (cvičící)
MUDr. Róbert Mazúr (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (cvičící)
MUDr. Jozef Michalka (cvičící)
MUDr. Marta Nedbálková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Ostřížková (cvičící)
MUDr. Martina Palacková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Palásek (cvičící)
MUDr. Anna Panovská, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Protivánková (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Svojanovský, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Szturz, Ph.D. (cvičící)
MUDr. David Šálek (cvičící)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (cvičící)
MUDr. Lenka Šmardová (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
MUDr. Martin Štork, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc. (cvičící)
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
MUDr. Jakub Trizuljak (cvičící)
Mgr. Eva Vetešníková (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Barbora Weinbergerová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Libor Zdražil (cvičící)
doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. (cvičící)
Lenka Bartlová (pomocník)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Jitka Firešová (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Lenka Kovářová (pomocník)
Jitka Macháčková (pomocník)
Jarmila Mouková (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Libuše Šimečková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Klára Zouharová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Kašpárková
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Předpoklady
VSIP0521c Interní propedeutika I - cvič.
Splnění prerekvizit, zkouška z anatomie, fyziologie, biochemie, zápočet z Interní propedeutiky v zemním semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: Odebrat u nemocných kompletní anamnézu. Provést celkové objektivní fyzikální vyšetření nemocného. Provést a zhodnotit EKG křivku, bude schopen rozeznat základní patologické EKG nálezy. Bude schopen popsat fyziologický nález na RTG hrudníku. Bude znát laboratorní a další diagnostické testy u jednotlivých onemocnění.
Osnova
 • 1. týden
 • Laboratorní testy a klinické vyšetření u onemocnění srdce
 • 2. týden
 • Laboratorní testy a klinické vyšetření u onemocnění plic
 • 3. týden
 • Laboratorní testy a klinické vyšetření u onemocnění ledvin a močových cest
 • 4. týden
 • Laboratorní testy a klinické vyšetření u GIT onemocnění
 • 5. týden
 • Laboratorní testy a klinické vyšetření u nemocí pankreatu a hepatobiliárního systému
 • 6. týden
 • Laboratorní testy a klinické vyšetření u endokrinních onemocnění
 • 7. týden
 • Laboratorní testy a klinické vyšetření u hematologických onemocnění
 • 8. týden
 • Laboratorní testy a klinické vyšetření u nemocí periferních arterií a žil
 • 9. týden
 • Laboratorní testy a klinické vyšetření v revmatologii
 • 10. týden
 • Laboratorní testy a klinické vyšetření v imunologii
 • 11. týden
 • Normální EKG a RTG srdce a plic
 • 12. týden
 • EKG u akutního srdečního infarktu
 • 13. týden
 • EKG u brady - a tachyarytmií
 • 14. týden
 • EKG obraz u hypertrofií komor, raménkových blokád, iontových poruch
 • 15. týden
 • Ověření znalostí, zápočet
Literatura
  povinná literatura
 • Špinar J. a kol. Propedeeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Praha, Grada. 2008, 336p, ISBN 978-80-247-1749-4
 • Graham Douglas et all:Macleod's Clinical Examination,Churchill Livingstone 2013, 472p, ISBN: 9780702047299
  doporučená literatura
 • Chrobák L.,Gral L. et all. Physical Examination in Internal Medicine. Praha. Grada. 2003, 240s, ISBN 978-80-247-0617-7
 • Interní proepdeutika.cz 2.0 www.propedeutika.cz
Výukové metody
Výuka probíhá v malých skupinách s 5-6 studenty na jednotlivých interních klinikách. Docházka do výuky je povinná. Výukový proces je zaměřen na praktické procvičování dovedností u lůžka nemocného.
Metody hodnocení
Zápočet je udělován za aktivní přístup k probírané problematice,na základě prokázané schopnosti vyšetřit pacienta. Jsou vyžadovány teoretické znalosti, které získávají studenti na přednáškách.Je využívána audiovizuální technika k usnadnění orientace ve složitějších diagnostických situacích. Závěrečné hodnocení má dvě části: 1. ústní, 2. praktickou.
Informace učitele
V den zahájení stáže na II. interní klinice,FN Pekařská - v pondělí si studenti přinesou zámek k uzamčení šatní skříňky. Po ukončení stáže jsou povinni opět šatní skříňku uvolnit!!!!!!!!!!!! Děkuji za pochopení. Studenti potřebují bílý plášť, přezůvky, fonendoskop a zájem o problematiku! Studijní skupina je rozdělena na poloviny,výuka probíhá na jednotlivých lůžkových oddělení kliniky. Výuka v 2.semestru je zakončena zápočtem a poté zkouškou. Zkouška má část praktickou,kdy student vyšetří nemocného, v teoretické části si student vytahne 1 složenou otázku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2018/VSIP0622c