VSPF0622p Patologická fyziologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. (přednášející)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Ústav patologické fyziologie – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Předpoklady
VSPF0521c Patol. fyziologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem oboru je trénink studentů všeobecného lékařství v dynamického myšlení o příčinách a rozvoji nemocí se zaměřením na speciální a molekulární patofyziologii.
Patofyziologie trávicího systému, poruchy výživy.
Patofyziologie endokrinního systému, metabolické nemoci.
Patofyziologie hemopoetického systému, neoplázie.
Revmatologické a imunitní nemoci.
Patofyziologie nervového systému.
Patofyziologie svalů a smyslových orgánů.
Výstupy z učení
Student popíše základní principy metod sloužících k analýze lidského genomu a jeho variability
Student shrne základní typy reparace DNA
Student charakterizuje základní rysy monogenních nemocí
Student diskutuje základní principy a indikace genové terapie
Student zná význam pojmu farmakogenetika
Student diskutuje problematiku metabolismu bílkovin
Student shrne základní metabolismus lipidů
Student interpretuje znalosti principů imunologické rekognice vlastních a cizích struktur
Student interpretuje imunologické znalosti hypersenzitivních mechanismů v patofyziologii atopických a alergických stavů
Student vysvětlí rozdíl mezi akutními a chronickými účinky hormonů
Student diskutuje patofyziologii klinicky významných poruch funkce hypothalamu
Student diskutuje patofyziologii klinicky významných poruch kůry a dřeně nadledvin
Student diskutuje patofyziologii klinicky významných poruch štítné žlázy a příštítných tělísek
Student vysvětlí patofyziologické aspekty pohlavních hormonů
Student popíše poruchy regulace produkce HCl
Student diskutuje onemocnění jícnu
Student kategorizuje chronické gastritidy, shrne úlohu Helicobacter pylori na vzniku gastritid, ulcerací a neoplázií žaludku a diskutuje poruchy produkce vnitřního faktoru a resorpce vitaminu B12
Student ovládá problematiku idiopatických střevních zánětů (
Student vyjmenuje nejběžnější onemocnění dutiny ústní a rovněž projevy systémových onemocnění v dutině ústní
Student diskutuje vzhledem k populační prevalenci specificky problematiku kolorektálního karcinomu
Student identifikuje běžné etiologické faktory poškození jater
Student aplikuje znalosti histologické stavby jater a krevního zásobení pro objasnění důsledků portální hypertenze
Student shrne abnormality charakterizující jaterní selhání
Student popíše běžné poruchy žlučových cest
Student shrne základní parametry transportu kyslíku hemoglobinem a v této souvislosti diskutuje hemoglobinopatie
Student popíše z klinického pohledu anemický syndrom včetně systémových důsledků anemické hypoxie
Student ovládá problematiku metabolismu železa v organizmu
Student diskutuje různé klasifikace anémií
Student diskutuje důsledky patologických stavů sleziny
Student diskutuje patofyziologické aspekty transfúze krve a krevních derivátů
Student aplikuje znalosti funkce HLA systému pro průběh imunitních reakcí k vysvětlení problematiky transplantační imunity a klinicky relevantních reakcí
Student popíše základní kategorie onemocnění bílé krevní řady
Student vyjmenuje příklady poruch senzorického čití
Student demonstruje příklady běžných tzv. neurodegenerativních nemocí CNS
Student využije znalostí o složení mozkomíšního moku k vysvětlení diagnostického přínosu jeho analýzy
Student argumentuje důležitostí stability intrakraniálního tlaku a jeho komponent pro vznik nitrolební hypertenze
Student aplikuje somatotopické hledisko při vysvětlení patofyziologie onemocnění míchy
Student shrne funkci autonomního systému
Student shrne funkci somatického eferentního systému extrapyramidového a příčiny a důsledky jeho poruch
Student shrne funkci somatického eferentního systému pyramidového a příčiny a důsledky jeho poruch
Student definuje kognitivní funkce
Student diskutuje etiopatogenezi mozkových příhod
Student diskutuje princip percepce bolesti
Student umí vyjmenovat běžné příčiny poruch nervového systému
Student vyjmenuje systémy důležité pro existenci vědomí a bdění a uvede klasifikaci poruchy vědomí na kvalitativní a kvantitativní (P>
Osnova
 • DNA diagnostika u komplexních nemocí. Farmakogenetika a genová terapie
 • Obecná patofyziologie endokrinního systému
 • Speciální patofyziologie endokrinního systému
 • Patofyziologie fetoplacentární jednotky
 • Patofyziologie poruch příjmu potravy
 • Patofyziologie poruch zažívacího traktu
 • Patofyziologie vybraných alergických a autoimunních onemocnění
 • Patofyziologické aspekty poruch metabolismu bílkovin
 • Patofyziologické aspekty poruch metabolismu lipidů
 • 13/5 Patofyziologie motorického systému
 • Patofyziologie nervového systému – degenerativní onemocnění
 • Patofyziologie urgentních stavů v onkologii
Literatura
  povinná literatura
 • NEČAS, Emanuel a A KOLEKTIV. Obecná patologická fyziologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 377 s. info
 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. s. 381-760. ISBN 9788024606743. info
  doporučená literatura
 • DAMJANOV, Ivan. Pathophysiology. Illustrated by Matthew Chansky. 1st ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier, 2009. vii, 464. ISBN 9781416002291. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Charakter závěrečné zkoušky je ústní; student po přípravě odpovídá na 4 otázky, které si vylosuje zvlášť z obecné, speciální patofyziologie, z přednášek a z praktických cvičení. Otázky budou formulovány jako výběr z výstupů z učení (OPTIMED). Přihlíží se k individuálnímu hodnocení z praktických cvičení, zaznamenanému asistentem v kartě.
Informace učitele
Přednášky se konají v aule UKB (A22)vždy ve středu 13:30-15:00.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2018/VSPF0622p