VLCP0622c Chirurgická propedeutika II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (cvičící)
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ernest Biroš (cvičící)
prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Buček (cvičící)
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Dvořák, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Olga Gimunová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Hanke, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Helán, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Konečný (cvičící)
MUDr. Miroslav Krejčí, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Mach, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (cvičící)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (cvičící)
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Šilhart (cvičící)
MUDr. Roman Švehlák (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc. (cvičící)
MUDr. Katarína Zadražilová (cvičící)
MUDr. Jan Žák, Ph.D. (cvičící)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Barbora Krausová (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
Lea Müllerová (pomocník)
Zdeňka Naiderová (pomocník)
Hana Půčková (pomocník)
Věra Stejskalová (pomocník)
Garance
MUDr. Jan Konečný, Ph.D.
II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLCP0622c/01: Út 10:10–11:50 I.CHK N01002
VLCP0622c/02: Čt 8:00–9:40 N07191
VLCP0622c/03: Čt 10:10–11:50 II.CHK N04001
VLCP0622c/04: Čt 10:10–11:50 N07191
VLCP0622c/05: St 8:00–9:40 I.CHK N01002
VLCP0622c/06: St 8:00–9:40 KDCHOT N03005
VLCP0622c/07: Čt 8:00–9:40 I.CHK N01002
VLCP0622c/08: Út 10:10–11:50 II.CHK N04001
VLCP0622c/09: Pá 8:00–9:40 I.CHK N01002
VLCP0622c/10: Pá 8:00–9:40 II.CHK N04001
VLCP0622c/11: Pá 10:10–11:50 KDCHOT N03005
VLCP0622c/12: Pá 12:00–13:30 N07191
VLCP0622c/13: Po 10:10–11:50 N07191
VLCP0622c/14: Po 10:10–11:50 I.CHK N01002
VLCP0622c/15: Po 8:00–9:40 KDCHOT N03005
VLCP0622c/16: Po 8:00–9:40 II.CHK N04001
VLCP0622c/17: Út 8:00–9:40 II.CHK N04001
VLCP0622c/18: Út 8:00–9:40 N07191
VLCP0622c/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLCP0622c/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLCP0622c/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLCP0622c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLCP0622c/34: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLCP0622c/35: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VLCP0521c Chirurgická propedeutika I - c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky v druhém semestru chirurgické propedeutiky je seznámení studentů s typem ran, jejich ošetřením, léčbou lokální i systémovou a další rozvíjení znalostí a dle možností pracoviště (trenažery, výukové pomůcky) i praktického nácviku jednotlivých technik (převazy ran, obvazy). Součástí bloku výuky jsou i stáže z anestezie a dětské chirurgie. Student po ukončení tohoto semestru by měl být schopen provést pod dozorem a s pomocí lékaře základní jednoduché chirurgické zákroky (šití rány, venepunkce, aplikace sádrového obvazu) a měl by vyhotovit kompletní chorobopis pacienta. Výuka je prováděna formou stáží: seminářů na uvedená témata s prezentacemi, praktickými ukázkami u lůžka pacienta či na ambulanci s průběžnou diskusí.
Osnova
 • šok
 • poruchy vnitřního prostředí
 • rány
 • popáleniny, omrzliny
 • chirurgické nástroje, poranění šlach a svalů
 • sádrový, plastový obvaz, ortéza
 • chirurgické infekce
 • punkce, kanylace, preparace
 • obvazy
 • vypracování chorobopisu
 • zhodnocení, opakování
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠNAJDAUF, Jiří a Richard ŠKÁBA. Dětská chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 395 s. ISBN 807262329X. info
  neurčeno
 • PAFKO, Pavel. Základy speciální chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 385 s. ISBN 9788072624027. info
 • Essentials of surgery. Edited by James M. Becker - Arthur F. Stucchi. Philadelphia: Elsevier/Saunders, 2006. xx, 841. ISBN 0721681867. info
 • VODIČKA, Josef. Speciální chirurgie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 313 s. ISBN 8024611015. info
 • ZEMAN, Miroslav. Speciální chirurgie. 2. vyd. Praha: Galén, 2004. xxiii, 575. ISBN 8072622609. info
 • HOCH, Jiří a Jan LEFFLER. Speciální chirurgie : učebnice pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: MAXDORF-JESSENIUS, 2001. 224 s. ISBN 8085912449. info
 • ZEMAN, Miroslav. Chirurgická propedeutika. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2000. 516 s. ISBN 8071697052. info
 • WAY, Lawrence W. Současná chirurgická diagnostika a léčba. Translated by František Antoš - Miloš Hájek. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 1998. s. 807-165. ISBN 8071693979. info
 • Basic surgery. Edited by Hiram C. Polk - Bernard Gardner - H. Harlan Stone. 5th ed. St. Louis: Quality Medical Publishing, 1995. xviii, 102. ISBN 0942219740. info
 • Hamilton Bailey`s demonstrations of physical signs in clinical surgery. Edited by Hamilton Bailey - Allan Clain. 17th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1994. xiv, 622 s. ISBN 0-7506-0613-4. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:VLCP0622c!
Výukové metody
Výuka je prováděna formou stáží: seminářů na uvedená témata s prezentacemi, praktickými ukázkami u lůžka pacientů či na ambulanci (laboratorní nálezy, ošetření ran, aplikace sádrového obvazu, odběry laboratorních vzorků, účast u malých zákroků) s diskusí nad uvedenými tématy.
Metody hodnocení
Podmínkou k udělení zápočtu je nutná plná účast studentů na stážích a úspěšně napsaný průběžný test znalostí učiva. Semestr je zakončený ústní zkouškou z chirurgické propedeutiky. Zkouška se skládá z praktické části (chirurgické nástroje, zhodnocení RTG či či CT snímku, obvazy) a ústní zkoušky. Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie předkládá studentům při skončení prvního semestru chirurgické propedeutiky písmenný test s vypsanými možnostmi odpovědí, kdy alespoň jedna odpověď je správná. Po druhém semestru následuje vypracování případové studie o pacientovi v posledním termínu stáží a ústní zkouška v předepsaných termínech. Její součástí je poznání 3 chirurgických nástrojů a zhotovení obvazu.
Informace učitele
Informace o výuce jsou na nástěnkách příslušných chirurgických klinik Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie - Studenti jsou v předepsaném čase vyzvednuti před knihovnou KDCHOT ve 2. patře spojnice pavilonu C a B přiděleným vyučujícím a jsou odvedeni na místo výuky. Výuka probíhá v uceleném bloku 90 minut v knihovně kliniky nebo v provozech KDCHOT. Student se v šatně umístěné u hlavní brány objektu PDM přezuje a oblékne si ochranný bílý plášť. Department of Pediatric Surgery, Orthopedics and Traumatology - Students are picked up within the specified time by library on the 2nd floor of the connector Pavilion C and B are assigned by the teacher and taken to a place of teaching. Classes take place in a coherent block of 90 minutes in the library clinics or in the works KDCHOT. Students change their shoes and put a protective coat in a dressing room located at the main gate of the building PDM.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2017/VLCP0622c