MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.

učo 15740
Odborný asistent ARK FN USA LF MU