VLPA0622p Patologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
3/0/0. 45. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lukáš Frola (přednášející)
MUDr. Jitka Hausnerová (přednášející)
MUDr. Michal Hendrych (přednášející)
MUDr. Sylva Hotárková (přednášející)
MUDr. Jitka Kyclová (přednášející)
MUDr. Ctirad Macháček (přednášející)
MUDr. Katarína Múčková (přednášející)
MUDr. Zdeněk Pavlovský (přednášející)
MUDr. Iva Staniczková Zambo, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Iva Svobodová (přednášející)
MUDr. Víta Žampachová (přednášející)
Dana Navrátilová (pomocník)
Linda Penčová (pomocník)
MUDr. Zdeněk Pavlovský (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.
Ústav patologie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: I. ústav patologie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta (55,00 %), Ústav patologie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (45,00 %)
Rozvrh
Čt 22. 2. až Čt 9. 5. Čt 15:00–17:30 B22/116 aula, Čt 23. 5. až Čt 30. 5. Čt 15:00–17:30 B22/116 aula
Předpoklady
VLPA0521c Patologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Při výuce se klade důraz na morfologický substrát jednotlivých poruch z makroskopického i mikroskopického hlediska. Hlavní cíle kurzu patologie (patologická anatomie) jsou: porozumět základním patologickým procesům (regresivní změny, zánět, onkologie, imunitní poruchy); pochopit a umět aplikovat základní klasifikaci onkologických procesů; porozumět základní klasifikaci etiologicky definovaných procesů (zejm. infekčních chorob); seznámit se se základními metodikami praxe i výzkumu (zpracování tkání, speciální barvení, histochemie, imunohistochemie, elektronová mikroskopie, molekulární patologie); seznámit se s nemocemi s ohledem na jednotlivé orgány a orgánové skupiny; seznámit se s průběhem pitvy (cíl, provedení, hodnocení, pitevní protokol); seznámit se prakticky s laboratorním zpracováním tkání (příjem, popis, výběr vzorků);
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu umí:
- vysvětlit jednotlivé probírané pojmy.
- rozpoznat a popsat makroskopickou morfologii základních jednotek a onemocnění.
- rozpoznat a popsat mikroskopickou morfologii základních jednotek a onemocnění.
- zná etiologie základních onemocnění.
- popsat patofyziologii základních onemocnění.
- popsat základní symptomy základních onemocnění.
Osnova
 • Záněty jater, cirhóza, nádory. Patologie žlučníku a žlučových cest: kameny, záněty, obstrukční ikterus, nádory. Slinivka břišní: pankreatitidy, pankreas při diabetu, nádory.
 • Patologie močového ústrojí Ledvinové kameny, záněty (pyelonefritidy, glomerulonefritidy), nefrózy. Urémie. Nádory ledvin a močového měchýře. Patologie mužského pohlavního ústrojí, především prostaty a varlat. Patologie ženského pohlavního ústrojí: poruchy plodnosti, záněty adnex, dělohy, pochvy, prekancerózy a nádory. Patologie těhotenství. Patologie mléčné žlázy: záněty, dysplasie, nádory.
 • Patologie centrálního a periferního nervového systému: traumata, krvácení, cévní mozkové příhody. Změny měkké pleny, poruchy drenáže mozkomíšního moku, edém. Nádory periferního nervového systému. Patologie oka: trauma, záněty, nádory.
 • Patologie endokrinního systému: štítná žláza (struma, tyreotoxikóza, nádory), příštitná tělíska, nadledviny, hypofýza, endokrinní pankreas.
 • Patologie kůže: záněty, tumoriformní léze a nádory.
 • Prenatální a neonatální patologie, patologie dětského věku.
 • Patologie pohybového systému, se zaměřením na poruchy inervace a hybnosti. Patologie kosterního svalstva: atrofie, myasthenia gravis, ruptura, hemoragie, záněty, nádory. Onemocnění kosterního systému: fraktury, záněty, nádory. Patologie měkkých tkání.
Literatura
  doporučená literatura
 • Patologie. Edited by Josef Zámečník. První vydání. Praha: LD Prager Publishing. xxvii, 282. ISBN 9788027064571. 2019. info
  neurčeno
 • POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER. Speciální patologie. 2. vyd. Praha: Galén. ISBN 978-80-7262-494-2. 2007. info
 • MAČÁK, Jirka a Jana MAČÁKOVÁ. Patologie. první. Praha: GRADA. 347 s. ISBN 80-247-0785-3. 2004. info
 • BUČEK, Jan. Praktikum z patologie :pitevní cvičení. 4. přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 88 s. ISBN 80-210-0721-4. 1993. info
 • FEIT, Josef, P. MIŘEJOVSKÝ a I. STEINER. Kontrolní otázky z patologie. 1. vyd. Praha: Triton. ISBN 80-85875-89-6. 1998. info
Výukové metody
Výuka probíhá v kombinované formě přednášek a praktických cvičení. Výuka zahrnuje část teoretickou (přednášky) a část praktickou. Praktická část (laboratorní cvičení) má dvě části: histologická cvičení (mikroskopické a makroskopické obrazy nekroptických a bioptických vzorků) a pitevní cvičení (účast na demonstračních pitvách). Při výuce se využívá naších hypertextových výukových materiálů, které jsou dostupné v učebnách i prostřednictvím Internetu. Tyto materiály obsahují přibližně 3000 obrazů z různých zobrazovacích metod (makroskopické snímky, snímky z CT, MR, histologické obrazy, z nichž některé jsou přístupné metodou virtuálního mikroskopu, dále videa a další. Praktická cvičení přednášky se vzájemně doplňují. Přednášky poskytují přehlednou informaci o předmětu včetně obrazové dokumentace. Praktická cvičení doplňují přednášky o upřesňující informace, histopatologii a pitvu. Při výuce je dále využíváno testů ke kontrole výuky. Studenti se průběžně připravují na praktika, přičemž obsah každých praktických cvičení je předem zveřejněn na vývěskách ústavů.
Metody hodnocení
Přednášky: 3 hodiny týdně Praktika: 4 hodiny týdně; pitevní a histopatologická cvičení. Předmět je zakončený ústní zkouškou. Výuka je povinná, znalosti jsou průběžně ověřovány V průběhu studia patologie jsou studenti průběžně zkoušení na praktických cvičeních. Zkoušení probíhá formou ústní nebo formou strojových nebo písemných testů (výběrový test nebo esej). Zkouška po absolvování dvou semestrů patologie má dvě části: praktickou a teoretickou. Praktická část probíhá formou diskuse nad mikroskopem nebo nad obrazy makroskopickými i mikroskopickými. Při teoretické části zkoušky studenti po krátké přípravě diskutují o náhodně vylosovaných tématech. Seznam těchto témat mají studenti k dispozici předem.
Informace učitele
http://www.muni.cz/atlases
Podrobné informace o průběhu výuky jsou vyvěšeny na vývěskách obou ústavů patologie, na kterých probíhá výuka.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Přihlášení ke zkoušce je podmíněno vykonáním zkoušky z neurověd.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2024/VLPA0622p