Ústav patologie

14110230 ÚP FN Bohunice

Zaměstnanci

Docenti


Neučitelští pracovníci


Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce