logo Lékařská fakulta Ústav patologie
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku
14110230 ÚP FN Bohunice Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta ústavudoc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci