logo Lékařská fakulta Ústav patologie
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku
14110230 ÚP FN Bohunice Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta ústavudoc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři

Externí spolupracovníci