VSPF0622p Patologická fyziologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2000
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: RZk.
Vyučující
prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • SYLABUS PŘEDNÁŠEK Z PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE NA LETNÍ SEMESTR 2000:
 • 23. února 1999 Vodní a solný metabolizmus, poruchy tonicity a volumu. Prof. MUDr. J. Vácha, DrSc.
 • 1. března 1999 Vodní a solný metabolizmus, poruchy tonicity a volumu. Prof. MUDr. J. Vácha, DrSc.
 • 8. března 1999 Regulace proliferace a zániku buněk za patofyziologických situací. MUDr. M. Horký
 • 15. března 1999 Patofyziologie metabolizmu vápníku, kalcifylaxe. Doc. MUDr. A. Vašků, CSc.
 • 22. března 1999 Zánět. Doc. MUDr. A. Vašků, CSc.
 • 29. března 1999 Patofyziologie krvetvorby. Prof. MUDr. J. Vácha, DrSc.
 • 5. dubna 1999 Patofyziologie hemoblastóz. MUDr. D. Hájek, CSc.
 • 12. dubna 1999 Patofyziologie atopických nemocí. MUDr. L. Izakovičová Hollá, PhD
 • 19. dubna 1999 Patofyziologie trávicího systému. MUDr. K. Kaňková
 • 26. dubna 1999 Stres, všeobecný adaptační syndrom. Doc. MUDr. A. Vašků, CSc.
 • 3. května 1999 Chronopatologie. MUDr. D. Hájek, CSc.
 • 10. května 1999 Metaloproteinázy ve vztahu k nemocem. Doc. MUDr. A. Vašků, CSc.
 • 17. května 1999 Poruchy reparace DNK. Prof. MUDr. J. Vácha, DrSc.
 • 24. května 1999 Podíl vitamínů A a D na vzniku a rozvoje některých nemocí. Doc. MUDr. A. Vašků, CSc. 31. května 1999 Nemoc, zdraví, normalita. Prof. MUDr. J. Vácha, DrSc.
 • SYLABUS PŘEDMĚTU PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE - VŠEOBECNĚ:
 • Hodnotové a popisné definice zdraví a nemoci.
 • Koncepce normality, její biologická východiska, koncepce normálnosti v klinice, referenční hodnoty.
 • Obecné příčiny nemoci, model nemoci "z jedné velké příčiny" proti konstitučnímu hledisku.
 • Etiologie a patogeneza nemoci.
 • Regulační povaha nemoci, základní koncepce teorie regulace, jejich aplikace na fyziologické a patofyziologické jevy.
 • Genové mechanizmy nemocí, regulace genové exprese, vzácné a běžné alely, genetický polymorfizmus, genetická variabilita bílkovinných molekul, protiklad mendelistických a multifaktoriálních nemocí, chromosomové aberace.
 • Patofyziologie enzymů.
 • Nemoci související s poruchami reparace DNK, mechanizmy reparace DNK a jejich patologie.
 • Stárnutí, definice stárnutí, fenomény stárnutí, teorie a etiologie stárnutí, možnosti intervence.
 • Nádorová transformace buňky, protoonkogeny a onkogeny, supresorové geny, cytokinetika nádorového růstu.
 • Fyziologická a patologická regenerace, hojení ran.
 • Prostaglandiny a leukotrieny, fyziologie a účast v patologických procesech.
 • Zánět, definice zánětu, akutní a chronický zánět, mediátory zánětu, všeobecné reakce při zánětu.
 • Poruchy udržování tělesné teploty, horečka, hypertermie, hypotermie.
 • Bolest, dráhy bolesti, patofyziologie a klinika, terapie bolesti.
 • Patofyziologie membránových dějů, fyziologie a patologická fyziologie transportních procesů.
 • Radiační patofyziologie, teorie o subcelulárních účincích ionizujícího záření, účinek ionizujícího záření na buňky a tkáně, deterministické a stochastické účinky záření, problém individuální radiosensitivity, ionizující záření jako faktor životního prostředí.
 • Vliv dalších zevních faktorů na organizmus.
 • Kardiovaskulární nemoci.
 • Poruchy trávení a výživy.
 • Endokrinní a metabolické nemoci.
 • Patofyziologie kardiovaskulárního systému.
 • Patofyziologie trávicího systému, poruchy výživy.
 • Patofyziologie endokrinního systému, metabolické nemoci.
 • Patofyziologie hemopoetického systému, neoplázie.
 • Revmatologické a imunitní nemoci.
 • Patofyziologie respiračního systému.
 • Patofyziologie ledvin, poruchy metabolizmu vody a elektrolytů.
 • Patofyziologie nervového systému.
 • Patofyziologie svalů a smyslových orgánů.
Literatura
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie I. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 179 s. ISBN 80-210-0564-5. info
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie II. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 198 s. ISBN 80-210-0565-3. info
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1994. 229 s. ISBN 80-210-0979-9. info
 • VÁCHA, Jiří. Patologická fyziologie IV. Hemostáza a trombóza. Patofyziologie dýchacího systému. Patofyziologie srdečně cévního systému. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 271 s. ISBN 80-210-2207-8. info
 • VÁCHA, Jiří. Průvodce k přednáškám z pathologické fysiologie : Pathofysiologie dýchacího systému. Pathofysiologie srdečně cévního systému. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1997. 121 s. ISBN 80-210-1659-0. info
 • Cvičení z patologické fyziologie. Edited by Jarmila Siegelová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 139 s. ISBN 80-210-0571-8. info
 • KARLSON, Peter, Wolfgang GEROK a W. GROSS. Pathobiochemie. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 480 s. info
 • Essentials of pathophysiology :concepts and applications for health care professionals. Edited by Thomas J. Nowak - A. Gordon Handford. [1st ed.]. Dubuque: W.C. Brown, 1994. xviii, 666. ISBN 0-697-13314-1. info
 • HULÍN, Ivan. Patofyziológia. Illustrated by Albín Brunovský. 2. vyd. Bratislava: Slovak Academic Press, 1996. xvi, 702 s. ISBN 80-85665-62-X. info
 • Essentials of pathophysiology. Edited by Chris E. Kaufman - Patrick A. McKee. 1st ed. Boston: Little, Brown and Company, 1996. xvi, 799 s. ISBN 0-316-48405-9. info
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.