VSPF0622p Patologická fyziologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2006
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Předpoklady
VSPF0521c Patol. fyziol. - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obecné příčiny nemoci
Etiologie a patogeneza nemoci.
Regulační povaha nemoci, základní koncepce teorie regulace, jejich aplikace na fyziologické a patofyziologické jevy.
Genové mechanizmy nemocí, regulace genové exprese, vzácné a běžné alely, genetický polymorfizmus, genetická variabilita bílkovinných molekul, protiklad mendelistických a multifaktoriálních nemocí, chromosomové aberace.
Patofyziologie enzymů.
Nemoci související s poruchami reparace DNK, mechanizmy reparace DNK a jejich patologie.
Stárnutí, definice stárnutí, fenomény stárnutí, teorie a etiologie stárnutí, možnosti intervence.
Nádorová transformace buňky, protoonkogeny a onkogeny, supresorové geny, cytokinetika nádorového růstu.
Fyziologická a patologická regenerace, hojení ran.
Zánět, definice zánětu, akutní a chronický zánět, mediátory zánětu, všeobecné reakce při zánětu.
Poruchy udržování tělesné teploty, horečka, hypertermie, hypotermie.
Patofyziologie bolesti
Patofyziologie membránových dějů, fyziologie a patologická fyziologie transportních procesů.
Radiační patofyziologie, teorie o subcelulárních účincích ionizujícího záření, účinek ionizujícího záření na buňky a tkáně, deterministické a stochastické účinky záření, problém individuální radiosensitivity, ionizující záření jako faktor životního prostředí.
Patofyziologie kardiovaskulárního systému.
Patofyziologie trávicího systému, poruchy výživy.
Patofyziologie endokrinního systému, metabolické nemoci.
Patofyziologie hemopoetického systému, neoplázie.
Revmatologické a imunitní nemoci.
Patofyziologie respiračního systému.
Patofyziologie ledvin, poruchy metabolizmu vody a elektrolytů.
Patofyziologie nervového systému.
Patofyziologie svalů a smyslových orgánů.
Osnova
 • SYLABUS PŘEDNÁŠEK Z PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE NA JARNÍ SEMESTR 2006:

 • 22.2.: Vředová nemoc, ulcerózní kolitida a Crohnova nemoc. Prof. MUDr. A. Vašků, CSc.

 • 1.3.: Obezita, diabetes mellitus. Prof. MUDr. A. Vašků, CSc.

 • 8.3.: Objemové a tlakové přetížení srdce, systolická a diastolická dysfunkce. Šok a srdeční selhání. Prof. MUDr. A. Vašků, CSc.

 • 15.3.: Metabolizmus myokardu a cév za patologických stavů. Remodelace srdce a cév, nemoci periferních cév. Prof. MUDr. A. Vašků, CSc.

 • 22.3.: Ischemická choroba srdeční a infarkt myokardu, patofyziologie a vybrané klinické aspekty. Prof. MUDr. A. Vašků, CSc.

 • 29.3.: Patofyziologie alergických nemocí. Doc. MUDr. L. Izakovičová Hollá, Ph.D.

 • 5.4.: Patofyziologie vybraných autoimunitních chorob. Doc. MUDr. L. Izakovičová Hollá, Ph.D.

 • 12.4.: Obecná patofyziologie vody a elektrolytů. Prof. MUDr. A. Vašků, CSc.

 • 19.4.: Poruchy tonicity a volumu. Prof. MUDr. A. Vašků, CSc.

 • 26.4.: Patofyziologie reprodukčního systému. Prof. MUDr. A. Vašků, CSc.

 • 3.5. : Patofyziologie kostí a svalů. Prof. MUDr. A. Vašků, CSc.

 • 10.5.: Patofyziologie endokrinního systému. Prof. MUDr. A. Vašků, CSc.

 • 17.5.: Mechanizmy účinku hormonů na cílovou buňku. Prof. MUDr. A. Vašků, CSc.

 • 24.5.: Patofyziologie motorického systému. Prof. MUDr. A. Vašků, CSc.

 • 31.5. : Farmakogenomika a genová terapie. Prof. MUDr. A. Vašků, CSc.

Literatura
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie I. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 179 s. ISBN 80-210-0564-5. info
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie II. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 198 s. ISBN 80-210-0565-3. info
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1994. 229 s. ISBN 80-210-0979-9. info
 • VÁCHA, Jiří. Patologická fyziologie IV. Hemostáza a trombóza. Patofyziologie dýchacího systému. Patofyziologie srdečně cévního systému. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 271 s. ISBN 80-210-2207-8. info
 • VAŠKŮ, Anna a kol. Praktikum z patologické fyziologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 59 s. ISBN 80-210-2318-X. info
 • NEČAS, Emanuel a A KOLEKTIV. Obecná patologická fyziologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 377 s. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.