VLBC0422p Biochemie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 30. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Galuška (pomocník)
MUDr. Lenka Gescheidtová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (pomocník)
doc. PharmDr. Jiří Kos, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (pomocník)
MUDr. RNDr. Michal Řiháček, Ph.D. (pomocník)
Bc. Ivana Ševčíková (pomocník)
Mgr. Pavel Šmak (pomocník)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (náhr. zkoušející)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLBC0321s Biochemie I - seminář && VLFY0321c Fyziologie I - cv. && VLFY0321s Fyziologie I - sem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět na navazuje na Biochemii I a zabývá se integrací biochemických pochodů v lidském těle. Cílem je porozumění biochemickým pochodům charakteristickým pro jednotlivé tkáně a orgány a principy jejich regulace. Zaměřuje se na vztahy mezi zdravím a nemocí z biochemického úhlu pohledu. Poukazuje na souvislosti mezi biochemickými principy a dalšími medicínskými předměty, jako je fyziologie, imunologie, farmakologie, toxikologie a další. Je současně úvodem do klinické biochemie.
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen:
- vysvětlit vzájemné vztahy mezi metabolismem živin za různých stavů organismu.
- popsat metabolické charakteristiky hlavních orgánů a tkání a hlavní poruchy, diskutovat jejich souvislost s nemocemi.
- vysvětlit principy regulace metabolismu na všech úrovních.
- porozumět principům udržování homeostázy v organismu a acidobazické rovnováhy, včetně řešení modelových situací.
- diskutovat o složení tělních tekutin a jeho poruchách v souvislosti s principy homeostázy.
Osnova
 • Lipidy krevní plazmy. Metabolismus lipoproteinů.
 • Přehled metabolismu živin za různých stavů.
 • Metabolické funkce jater. Katabolismus hemu. Vyšetření při jaterních onemocněních.
 • Metabolismus železa a mědi. Biotransformace xenobiotik. Metabolismus ethanolu.
 • Homeostáza vody a Na+, K+ iontů. Osmolalita plazmy, volemie.
 • Acidobazická rovnováha. Transport O2 a CO2 krví. Pufrové báze. Ukazatele ABR.
 • Biochemické funkce ledvin. Filtrační funkce. Tubulární resorpce a sekrece.
 • Obecné mechanismy účinku signálních molekul. Receptory hormonů.
 • Steroidní a thyroidní hormony.
 • Nervová tkáň. Mozkomíšní mok. Neurosekrece. Neurotransmitery a jejich receptory.
 • Cévní endotel. Hemokoagulace. Protisrážlivé mechanismy, inhibice koagulace.
 • Metabolismus vápníku, hořčíku, fosfátů, fluoru a jodu.
 • Extracelulární matrix. Kostní tkáň. Kloubní chrupavka a kůže.
 • Biochemie krevních elementů. Nejvýznamnější proteiny krevní plazmy.
Literatura
  povinná literatura
 • MURRAY, Robert K., David A. BENDER, Kathleen M. BOTHAM, Peter J. KENNELLY, Victor W. RODWELL a P. Anthony WEIL. Harperova ilustrovaná biochemie. Translated by Bohuslav Matouš. Páté české vydání, prv. Praha: Galén, 2012. xii, 730. ISBN 9788072629077. info
 • Studijní podklady a materiály k předmětu dostupné v IS MUNI.
  doporučená literatura
 • LIEBERMAN, Michael a Alisa PEET. Marks' basic medical biochemistry : a clinical approach. Illustrated by Matthew Chansky. 5th edition. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2018. xii, 1051. ISBN 9781496387721. info
 • RONNER, Peter. Netter's Essential Biochemistry. Philadelphia: Elsevier, 2018. 482 s. ISBN 978-1-929007-63-9. info
 • KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. Translated by Vladimír Benda - Martin Vejražka - Jiří Jonák. 1. české vydání. Praha: Grada, 2012. xiv, 498. ISBN 9788024729770. info
 • VASUDEVAN, D. M., S. SREEKUMARI a Kannan VAIDYANATHAN. Úvod do všeobecnej a klinicky aplikovanej biochémie. Edited by Jozef Čársky. Prvé slovenské vydanie. Bratislava: Balneotherma s.r.o., 2015. 669 stran. ISBN 9788097015688. info
 • Doporučovaná literatura z lékařské fyziologie v předmětu VLFY0422p.
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Student si losuje dvě otázky z okruhu témat Biochemie I a dvě otázky z Biochemie II. Na otázky odpovídá bez přípravy.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2023/VLBC0422p/
Základní pojmy a tematické okruhy zahrnuté do zkoušky jsou k dispozici v IS MUNI ve Studijních materiálech – Organizačních pokynech.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: přistoupení ke zkoušce je podmíněno úspěšným ukončením předmětů VLBC0422s, VLBC0422c a VLBC0422t.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.