VLBC0422p Biochemie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 30. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Galuška (pomocník)
MUDr. Lenka Gescheidtová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Jiří Kos, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (pomocník)
MUDr. RNDr. Michal Řiháček (pomocník)
Bc. Ivana Ševčíková (pomocník)
Mgr. Pavel Šmak (pomocník)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (náhr. zkoušející)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 7:30–9:20 B22/116 aula
Předpoklady
VLBC0321s Biochemie I - seminář && VLFY0321c Fyziologie I - cv. && VLFY0321s Fyziologie I - sem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět na navazuje na Biochemii I (VLBC0321p) a zabývá se integrací biochemických pochodů v lidském těle. Cílem je porozumění biochemickým pochodům charakteristickým pro jednotlivé tkáně a orgány a principy jejich regulace. Zaměřuje se na vztahy mezi zdravím a nemocí z biochemického úhlu pohledu. Poukazuje na souvislosti mezi biochemickými principy a dalšími medicínskými předměty, jako je fyziologie, imunologie, farmakologie, toxikologie a další. Je současně úvodem do klinické biochemie.
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen:
- vysvětlit vzájemné vztahy mezi metabolismem živin za různých stavů organismu.
- popsat metabolické charakteristiky hlavních orgánů a tkání a hlavní poruchy, diskutovat jejich souvislost s nemocemi.
- rozumět principům udržování homeostázy a acidobazické rovnováhy v organismu, včetně řešení modelových situací
- diskutovat o složení tělních tekutin a jeho poruchy v souvislosti s principy homeostázy.
- vysvětlit principy regulace metabolismu na všech úrovních.
Osnova
 • Lipidy krevní plazmy. Metabolismus lipoproteinů.
 • Metabolismu živin za různých stavů.
 • Biochemické funkce jater. Katabolismus hemu.
 • Metabolismus železa a mědi. Biotransformace xenobiotik. Metabolismus ethanolu.
 • Homeostáza vody, Na+ a K+ iontů. Regulace osmolality a volemie.
 • Acidobazická rovnováha. Transport O2 a CO2 krví. Pufrové báze.
 • Biochemické funkce ledvin. Filtrační funkce ledvin. Tubulární resorpce a sekrece.
 • Steroidní a thyroidní hormony.
 • Membránové a intracelulární receptory. Metabolismus nervové tkáně. Neurotransmitery, synapse.
 • Metabolismus vápníku, hořčíku, fosfátů, fluoru a jodu.
 • Cévní endotel. Hemokoagulace, fibrinolýza.
 • Biochemie krevních elementů. Nejvýznamnější proteiny krevní plazmy.
 • Extracelulární matrix. Metabolismus pojivové tkáně.
Literatura
  povinná literatura
 • MURRAY, Robert K., David A. BENDER, Kathleen M. BOTHAM, Peter J. KENNELLY, Victor W. RODWELL a P. Anthony WEIL. Harperova ilustrovaná biochemie. Translated by Bohuslav Matouš. Páté české vydání, prv. Praha: Galén, 2012. xii, 730. ISBN 9788072629077. info
 • Supplementary materials: https://is.muni.cz/auth/el/med/jaro2022/VLBC0422s/um/
  doporučená literatura
 • LIEBERMAN, Michael a Alisa PEET. Marks' basic medical biochemistry : a clinical approach. Illustrated by Matthew Chansky. 5th edition. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2018. xii, 1051. ISBN 9781496387721. info
 • BORON, Walter F. a Emile L. BOULPAEP. Medical physiology. Third edition. Philadelphia: Elsevier, 2017. xii, 1297. ISBN 9781455743773. info
 • RONNER, Peter. Netter's Essential Biochemistry. Philadelphia: Elsevier, 2018. 482 s. ISBN 978-1-929007-63-9. info
 • VASUDEVAN, D. M., S. SREEKUMARI a Kannan VAIDYANATHAN. Úvod do všeobecnej a klinicky aplikovanej biochémie. Edited by Jozef Čársky. Prvé slovenské vydanie. Bratislava: Balneotherma s.r.o., 2015. 669 stran. ISBN 9788097015688. info
 • KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. Translated by Vladimír Benda - Martin Vejražka - Jiří Jonák. 1. české vydání. Praha: Grada, 2012. xiv, 498. ISBN 9788024729770. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Ústní zkouška - studenti si vylosují dvě otázky z tématických okruhů Biochemie I a dvě otázky z Biochemie II.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2022/VLBC0422p/
Základní pojmy a tematické okruhy zahrnuté do zkoušky z Biochemie II jsou k dispozici v Organizačních pokynech ve Studijních materiálech předmětu v IS MUNI.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2022/VLBC0422p