VLBC0422p Biochemie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (přednášející)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Drabinová (pomocník)
doc. Mgr. Zdenka Fohlerová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. David Galuška (pomocník)
MUDr. Lenka Gescheidtová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Jiří Kos, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (pomocník)
MUDr. RNDr. Michal Řiháček (pomocník)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jan Víteček, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:50 B22/116 aula
Předpoklady
( VLBI0222p Lékařská biologie II-přednáška || VSBI0222p Biologie II-přednáška ) && VLBF011p Biofyzika - přednáška && VLBC0321s Biochemie I - sem. && VLBC0321c Biochemie I - cvičení && VLFY0321c Fyziologie I - cv. && VLFY0321s Fyziologie I - sem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět na navazuje na Biochemii I (VLBC0321p) a zabývá se integrací biochemických pochodů v lidském těle. Cílem je porozumění biochemickým pochodům charakteristickým pro jednotlivé tkáně a orgány a principy jejich regulace. Zaměřuje se na vztahy mezi zdravím a nemocí z biochemického úhlu pohledu. Poukazuje na souvislosti mezi biochemickými principy a dalšími medicínskými předměty, jako je fyziologie, imunologie, farmakologie, toxikologie a další. Je současně úvodem do klinické biochemie.
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen:
- vysvětlit vzájemné vztahy mezi metabolismem živin za různých stavů organismu.
- popsat metabolické charakteristiky hlavních orgánů a tkání a hlavní poruchy, diskutovat jejich souvislost s nemocemi.
- rozumět principům udržování homeostázy a acidobazické rovnováhy v organismu, včetně řešení modelových situací
- diskutovat o složení tělních tekutin a jeho poruchy v souvislosti s principy homeostázy.
- vysvětlit principy regulace metabolismu na všech úrovních.
Osnova
 • Lipidy krevní plazmy a hlavní třídy lipoproteinů. Metabolismus lipoproteinů. Transport cholesterolu.
 • Přehled metabolismu živin za různých stavů (po jídle, hladovění, stres, obezita, diabetes).
 • Biochemické funkce jater. Metabolismus hlavních živin. Katabolismus hemoglobinu.
 • Metabolismus železa a mědi. Biotransformace xenobiotik. Dvě fáze transformace, typické reakce, cytochromy P450. Metabolismus ethanolu.
 • Homeostáza vody a Na+, K+ iontů, osmolalita, regulace osmolality a volemie, poruchy.
 • Acidobazická rovnováha a její regulace. Transport O2 a CO2 krví. Metabolické děje produkující nebo spotřebovávající ionty H+. Pufrové báze. Ukazatele acidobazické rovnováhy. Úloha ledvin a jater v udržování ABR.
 • Biochemické funkce ledvin. Filtrační funkce. Tubulární resorpce a sekrece.
 • Steroidní a thyroidní hormony – syntéza, sekrece, účinky. Regulace metabolismu. Obecné mechanismy účinku hormonů a neurotransmiterů.
 • Typy membránových receptorů. Intracelulární receptory Metabolismus nervové tkáně. Mozkomíšní mok. Neurosekrece. Biosyntéza a aktivace neurotransmiterů, pochody na synapsích. Cholinergní, adrenergní a gabaergní receptory.
 • Metabolismus vápníku, hořčíku, fosfátů, fluoru a jodu. Hormony významné pro jejich metabolismus.
 • Extracelulární matrix. Mineralizace kostní tkáně, regulace. Biochemické markery novotvorby a resorpce kostí. Kloubní chrupavka a kůže.
 • Nejvýznamnější proteiny krevní plazmy. Cévní endotel. Koagulační kaskáda. Fibrinogen, fibrin, fibrinolýza, inhibice srážení krve.
 • Biochemie krevních elementů.
 • Molekulové základy imunochemie.
Literatura
  povinná literatura
 • KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 498 s. ISBN 978-80-247-2977-0. info
 • MURRAY, Robert K., David A. BENDER, Kathleen M. BOTHAM, Peter J. KENNELLY, Victor W. RODWELL a P. Anthony WEIL. Harperova ilustrovaná biochemie. Translated by Bohuslav Matouš. Páté české vydání, prv. Praha: Galén, 2012. xii, 730. ISBN 9788072629077. info
 • Podklady k přednáškám dostupné v IS.
  doporučená literatura
 • RONNER, Peter. Netter's Essential Biochemistry. Philadelphia: Elsevier, 2018. 482 s. ISBN 978-1-929007-63-9. info
 • LIEBERMAN, Michael, Allan D. MARKS a Alisa PEET. Marks' basic medical biochemistry : a clinical approach. Illustrated by Matthew Chansky. 4th ed. Baltimore: Lippincott, Williams & Wilkins, 2013. ix, 1014. ISBN 9781451100037. info
 • VASUDEVAN, DM, S SREEKUMARI a Kannan VAIDYANATHAN. Úvod do všeobecnej a klinicky aplikovanej biochémie. Prvé slovenské vydanie. Bratislava: Balneotherma, 2015. 670 s. ISBN 978-80-970156-8-8. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek. Doplňující výuka probíhá ve cvičení a semináři (VSBC041c a VSBC041s).
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou přístupu ke zkoušce je získání zápočtů z praktických cvičení a seminářů. Zkouška má pouze ústní část. Otázky ke zkoušce a další podrobné informace jsou zveřejněny ve Studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.