VLBC0422c Biochemie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Katarína Kostolanská (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Marianna Romžová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Drabinová (pomocník)
MUDr. Lenka Gescheidtová (pomocník)
Martina Hanousková (pomocník)
Mgr. Lucie Novotná (pomocník)
MUDr. RNDr. Michal Řiháček (pomocník)
Monika Šudáková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Monika Šudáková
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
( VLBI0222p Lékařská biologie II-přednáška || VSBI0222p Biologie II-přednáška ) && VLBF011p Biofyzika - přednáška && VLBC0321s Biochemie I - sem. && VLBC0321c Biochemie I - cvičení && VLFY0321c Fyziologie I - cv. && VLFY0321s Fyziologie I - sem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs doplňuje předměty VLBC0421p a VLLC0421s. Jeho cílem je, aby studenti získali zkušenost s řešením praktických problémů v klinické biochemii, procvičili si praktické dovednosti a naučili se interpretovat výsledky klinicko-biochemických analýz.
Výstupy z učení
Student bud po absolvování kurzu schopen:
- vysvětlit způsoby získávání biologického materiálu pro biochemické analýzy a znát pravidla manipulace s ním.
- popsat fyziologické hodnoty nejdůležitějších biochemických parametrů.
- interpretovat výsledky biochemických analýz, diskutovat význam zjištěných nálezů.
- rozumět principům nejvýznamnějších biochemicko-analytických metodik.
- být orientován v základních laboratorních úkonech.
Osnova
 • Organizace práce v praktických cvičeních. Práce s biologickým materiálem. Zacházení s chemickými látkami (ZC041). Laboratorní vyšetření. Krev, plazma, sérum. Laboratorní vyšetření, klinicko-biochemická laboratoř. Odběr krve. Zpracování krve. Manuální metody, pipetování. Sdělování výsledků biochemického vyšetřování.
 • Enzymové stanovení glukosy v plazmě. Stanovení glykemie osobním glukometrem Orální glukosový toleranční test (oGTT). Důkaz a stanovení glukosy v moči. Důkaz ketolátek v moči. Stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c.
 • Enzymové stanovení celkového cholesterolu v séru. Stanovení cholesterolu analyzátorem Accutrend v krvi. Stanovení triacylglycerolů v krvi analyzátorem Accutrend. Stanovení HDL-cholesterolu a LDL-cholesterolu. Výpočet LDL-cholesterolu a odvozených parametrů.
 • Vyšetření u onemocnění jater I. Enzymová stanovení. Stanovení katalytických koncentrací aminotransferáz v séru. Stanovení katalytické koncentrace ALP v séru.
 • Vyšetření u onemocnění jater II. Žlučová barviva a albumin. Stanovení celkového bilirubinu v séru. Zjištění bilirubinu v moči Zjištění urobilinogenů v moči. Stanovení albuminu v séru.
 • Vyšetření bílkovin v krevním séru. Stanovení celkových proteinů v séru biuretovou reakcí. Stanovení albuminu v séru. Elektroforéza proteinů. Důkaz C-reaktivního proteinu. Stanovení IgE v séru metodou ELISA.
 • Vyšetření funkce ledvin I. Kreatinin Objektivní a fyzikální vyšetření moči. Stanovení kreatininu v séru a moči. Určení glomerulární filtrace z kreatininové clearance. Výpočet resorpční a exkreční frakce vody.
 • Vyšetření funkce ledvin II. Proteinurie. Důkaz proteinurie. Zjištění krevního barviva v moči. Průkaz mikroalbuminurie. Průkaz Benceovy-Jonesovy bílkoviny v moči. Stanovení močoviny v séru a v moči. Orientační hodnocení dusíkové bilance.
 • Chemická analýza moči. Vyšetření moče polyfunkčními diagnostickými proužky. Průkaz drog v moči. Průkaz barbiturátů v moči. Detekce luteinizačního hormonu v moči.
 • Vyšetření při urolitiáze. Rozpustnost močové kyseliny. Důkaz močové kyseliny murexidovou reakcí. Orientační chemický rozbor močových konkrementů. Stanovení močové kyseliny v séru a moči.
 • Vybraná vyšetření trávicího traktu. Vybraná laboratorní vyšetření žaludku. Laboratorní vyšetření u onemocnění pankreatu. Test na okultní krvácení v zažívacím traktu.
Literatura
  povinná literatura
 • Podklady ke cvičení dostupné v Informačním systému
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Praktické cvičení v biochemické laboratoři.
Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech cvičení. Získání zápočtu ze cvičení je podmínkou registrace ke zkoušce z Biochemie II.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.