VLBC0422c Biochemie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Zdenka Fohlerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. David Galuška (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Víteček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Drabinová (pomocník)
MUDr. Lenka Gescheidtová, Ph.D. (pomocník)
Martina Hanousková (pomocník)
MUDr. RNDr. Michal Řiháček (pomocník)
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (náhr. zkoušející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (náhr. zkoušející)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLBC0422c/01: Pá 11:00–13:30 A16/216, O. Peš
VLBC0422c/02: Pá 11:00–13:30 A16/211, J. Slanina, J. Smutná
VLBC0422c/03: Pá 11:00–13:30 A16/212, M. Králíková
VLBC0422c/04: Po 11:00–13:30 A16/216, O. Peš
VLBC0422c/05: Po 11:00–13:30 A16/211, Z. Fohlerová
VLBC0422c/06: Po 11:00–13:30 A16/212, J. Gregorová
VLBC0422c/07: St 14:00–16:30 A16/211, J. Gregorová
VLBC0422c/08: St 14:00–16:30 A16/216, J. Víteček
VLBC0422c/09: St 14:00–16:30 A16/212, M. Králíková
VLBC0422c/10: Po 8:00–10:30 A16/211, J. Smutná
VLBC0422c/11: Po 8:00–10:30 A16/212, D. Galuška
VLBC0422c/12: Po 8:00–10:30 A16/216, J. Gregorová
VLBC0422c/13: Po 14:00–16:30 A16/211, J. Smutná
VLBC0422c/14: Po 14:00–16:30 A16/212, Z. Fohlerová
VLBC0422c/15: Po 14:00–16:30 A16/216, O. Peš
VLBC0422c/16: St 11:00–13:30 A16/211, J. Smutná
VLBC0422c/17: St 11:00–13:30 A16/212, J. Víteček
VLBC0422c/18: St 11:00–13:30 A16/216, M. Králíková
Předpoklady
( VLBI0222p Lékařská biologie II-přednáška || VSBI0222p Biologie II-přednáška ) && VLBF011p Biofyzika - přednáška && VLBC0321s Biochemie I - sem. && VLBC0321c Biochemie I - cvičení && VLFY0321c Fyziologie I - cv. && VLFY0321s Fyziologie I - sem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs doplňuje předměty VLBC0421p a VLLC0421s. Jeho cílem je, aby studenti získali zkušenost s řešením praktických problémů v klinické biochemii, procvičili si praktické dovednosti a naučili se interpretovat výsledky klinicko-biochemických analýz.
Výstupy z učení
Student bud po absolvování kurzu schopen:
- vysvětlit způsoby získávání biologického materiálu pro biochemické analýzy a znát pravidla manipulace s ním.
- popsat fyziologické hodnoty nejdůležitějších biochemických parametrů.
- interpretovat výsledky biochemických analýz, diskutovat význam zjištěných nálezů.
- rozumět principům nejvýznamnějších biochemicko-analytických metodik.
- být orientován v základních laboratorních úkonech.
Osnova
 • Organizace práce v praktických cvičeních. Práce s biologickým materiálem. Zacházení s chemickými látkami (ZC041). Laboratorní vyšetření. Krev, plazma, sérum. Laboratorní vyšetření, klinicko-biochemická laboratoř. Odběr krve. Zpracování krve. Manuální metody, pipetování. Sdělování výsledků biochemického vyšetřování.
 • Enzymové stanovení glukosy v plazmě. Stanovení glykemie osobním glukometrem Orální glukosový toleranční test (oGTT). Důkaz a stanovení glukosy v moči. Důkaz ketolátek v moči. Stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c.
 • Enzymové stanovení celkového cholesterolu v séru. Stanovení cholesterolu analyzátorem Accutrend v krvi. Stanovení triacylglycerolů v krvi analyzátorem Accutrend. Stanovení HDL-cholesterolu a LDL-cholesterolu. Výpočet LDL-cholesterolu a odvozených parametrů.
 • Vyšetření u onemocnění jater I. Enzymová stanovení. Stanovení katalytických koncentrací aminotransferáz v séru. Stanovení katalytické koncentrace ALP v séru.
 • Vyšetření u onemocnění jater II. Žlučová barviva a albumin. Stanovení celkového bilirubinu v séru. Zjištění bilirubinu v moči Zjištění urobilinogenů v moči. Stanovení albuminu v séru.
 • Vyšetření bílkovin v krevním séru. Stanovení celkových proteinů v séru biuretovou reakcí. Stanovení albuminu v séru. Elektroforéza proteinů. Důkaz C-reaktivního proteinu. Stanovení IgE v séru metodou ELISA.
 • Vyšetření funkce ledvin I. Kreatinin Objektivní a fyzikální vyšetření moči. Stanovení kreatininu v séru a moči. Určení glomerulární filtrace z kreatininové clearance. Výpočet resorpční a exkreční frakce vody.
 • Vyšetření funkce ledvin II. Proteinurie. Důkaz proteinurie. Zjištění krevního barviva v moči. Průkaz mikroalbuminurie. Průkaz Benceovy-Jonesovy bílkoviny v moči. Stanovení močoviny v séru a v moči. Orientační hodnocení dusíkové bilance.
 • Chemická analýza moči. Vyšetření moče polyfunkčními diagnostickými proužky. Průkaz drog v moči. Průkaz barbiturátů v moči. Detekce luteinizačního hormonu v moči.
 • Vyšetření při urolitiáze. Rozpustnost močové kyseliny. Důkaz močové kyseliny murexidovou reakcí. Orientační chemický rozbor močových konkrementů. Stanovení močové kyseliny v séru a moči.
 • Vybraná vyšetření trávicího traktu. Vybraná laboratorní vyšetření žaludku. Laboratorní vyšetření u onemocnění pankreatu. Test na okultní krvácení v zažívacím traktu.
Literatura
  povinná literatura
 • Podklady ke cvičení dostupné v Informačním systému
Výukové metody
laboratorní cvičení, zpracování výsledků, odvození závěrů v protokolech
Metody hodnocení
Podmínky udělení zápočtu: • Adekvátní příprava na cvičení, doložená vyplněním vstupních otázek v protokolech • Vložení všech vyplněných protokolů po cvičení do Odevzdávárny v IS MUNI v odpovídajících termínech. • Splnění požadavku plné účasti na cvičeních. Všechna zameškaná cvičení nahrazena dle instrukcí učitele. Získání zápočtu ze cvičení je podmínkou registrace ke zkoušce z Biochemie II.
Informace učitele
Výuka cvičení bude probíhat převážně kontaktní formou. Studenti v každé studijní skupině budou rozděleni na dvě skupiny, z nichž jedna skupina absolvuje cvičení v sudém a druhá v lichém výukovém týdnu, vždy v čase dle rozvrhu. Podklady ke cvičením budou vždy vloženy v interaktivní osnově předmětu. Pro každé cvičení je uveden návod na provedení praktických úloh s příslušnými teoretickými podklady a templát (protokol), do něhož studenti budou zapisovat naměřené výsledky a závěry. Před každým cvičením student nastuduje příslušné návody na postupy praktických úloh, do templátu (protokolu) napíše během své domácí přípravy na cvičení odpovědi na vstupní otázky. Do cvičení si studenti přinesou vytištěné návody a protokoly s odpověďmi na vstupní otázky, nebo adekvátní materiály na tabletech. Výsledky praktických úkolů, výpočty a odpovědi na otázky v textu si studenti zapisují přímo během cvičení do vytištěných nebo v tabletu otevřených templátů – protokolů. Další praktické informace jsou uvedeny v souboru "Zásady práce v praktických cvičeních". Po cvičení studenti definitivně zpracují protokol cvičení a do zadaného termínu jej vloží do odevzdávárny předmětu. Cvičení v 8. a 13. týdnu proběhnou pro celou studijní skupinu online formou prostřednictvím aplikace MS-TEAMS. V průběhu těchto schůzek proběhne diskuze k teoretickým podkladům a závěrům ze cvičení, zpracování protokolů a diskuze k otázkám studentům – vždy k náplni předchozích cvičení. Účast ve všech cvičeních (prezenčních i on-line) je povinná, absence musí být omluveny cestou studijního oddělení do 5 dnů od začátku absence. Zameškaná cvičení musí být nahrazena po dohodě s učitelem. Do cvičení je nutný bílý plášť, přezůvky nebo pevná obuv s návleky, respirátor typu FFP2, rukavice, kalkulačka.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.