VSLC011p Lékařská chemie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/0. celkem 30 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Palyza, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (přednášející)
PharmDr. Lenka Adámková, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Hana Bochořáková (pomocník)
Ing. Martina Čarnecká, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Kantorová (pomocník)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Milena Matejovičová, Ph.D. (pomocník)
Ing. Jitka Melounová, Ph.D. (pomocník)
Lenka Nerudová (pomocník)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (pomocník)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (pomocník)
Ing. Jana Simonová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Kristýna Šebrlová, Ph.D. (pomocník)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvent předmětu má znalosti z chemie, které jsou nezbytné pro porozumění chemických principů uplatňujících se v dalších předmětech, zejména v biochemii.Rozumí vlastnostem roztoků a obecným fyzikálně chemickým zákonům. Má informace o vlastnostech prvků a sloučenin významných v lékařství, výživě a toxikologii. Má přehled přehled o sloučeninách a reakcích uplatňujících se v metabolismu a o toxikologicky významných organických sloučeninách.
Osnova
 • Protolytické reakce: základní pojmy, vícesytné elektrolyty, pufry, pufrační systémy v organismu.
 • Disperzní soustavy, difuze, koligativní vlastnosti, osmotický tlak. Koloidní roztoky, dialýza. Povrchově aktivní látky.
 • Chemická termodynamika, Gibbsova energie.Chemická kinetika.
 • Oxidačně redukční reakce, elektrodové potenciály, vztah ke změně Gibbsovy energie. Biochemicky významné redoxní systémy. Srážecí reakce, nerozpustné sloučeniny.
 • Biologicky významné prvky a jejich sloučeniny.
 • Biologicky významné reakce a vztahy mezi organickými sloučeninami (redoxní reakce, transaminace, citrátový cyklus).
 • Biologicky významné heterocyklické sloučeniny (kofaktory, vitaminy, synteticka léčiva, alkaloidy, drogy).
 • Struktura a vlastnosti monosacharidů. Deriváty cukrů. Oligosacharidy a homopolysacharidy.
 • Heteropolysacharidy. Glykosidy. Nukleosidy a nukleotidy.
 • Nukleové kyseliny.
 • Mastné kyseliny, triacylglyceroly. Fosfolipidy a glykolipidy.
 • Ikosanoidy. Terpeny. Steroidy, kalcioly.
 • Kódované aminokyseliny, struktura a obecné vlastnosti, polarita. Závislost struktury na pH. Peptidy, různé skupiny biologicky aktivních peptidů.
 • Podstatné rysy struktury globulárních, fibrilárních a membránových bílkovin. Glykoproteiny.
Literatura
  povinná literatura
 • TOMANDL, Josef, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Základy lékařské chemie a biochemie. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. 212 s. ISBN 978-80-210-6973-2. info
 • Dostál J. (Ed.): Essentials of Medical Chemistry and Biochemistry http://portal.med.muni.cz/article-623-essentials-of-medical-chemistry-and-biochemistry.html
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek. Doplňující výuka cvičení a seminářů probíhá v předmětech VSLC011c a VSLC011c.
Metody hodnocení
Podmínkou přístupu ke zkoušce je získání zápočtů z praktických cvičení a seminářů.
Zkouška z Lékařské chemie je písemná a skládá se ze dvou částí.
První část je řešena elektronicky na počítačích v počítačové učebně Biochemického ústavu: výpočty koncentrace, pH kyselin, zásad a pufrů, osmotický tlak,)další část testu obsahuje krátké jednoduché otázky, v nichž student vybírá správné odpovědi z nabídnutých nebo píše krátkou, většinou jednoslovnou odpověď. Součástí testu jsou i otázky, v nichž má student poznat a pojmenovat sloučeniny, jejichž struktura je uvedena.
Ve druhé části písemné zkoušky je požadováno aktivní kreslení strukturních vzorců a rovnic. Podrobnější instrukce ke zkoušce jsou uvedeny v samostatných dokumentech, viz Studijní materiály - Organizační pokyny - Informace ke zkoušce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2015/VSLC011p