VLLM0522c Lékařská mikrobiologie II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/3/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Radek Horváth, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Mahelová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Mališová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Siváková (cvičící)
Mgr. Petra Šišková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zuzana Vališová (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Magdalena Flasarová (pomocník)
Iva Holešovská (pomocník)
Garance
MUDr. Ondřej Zahradníček
Mikrobiologický ústav – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLLM0522c/01_02: St 7:30–10:00 MiÚ N02112, O. Zahradníček
VLLM0522c/03_04: St 10:20–12:50 MiÚ N02112, O. Zahradníček
VLLM0522c/05_06: Pá 7:30–10:00 MiÚ N02112, P. Šišková
VLLM0522c/07_08: Pá 10:20–12:50 MiÚ N02112, B. Mališová
VLLM0522c/09_10: Po 7:30–10:00 MiÚ N02112, L. Černohorská
VLLM0522c/11_12: Po 10:20–12:50 MiÚ N02112, O. Zahradníček
VLLM0522c/13_14: Út 7:30–10:00 MiÚ N02112, M. Dvořáková Heroldová
VLLM0522c/15_16: Út 10:20–12:50 MiÚ N02112, M. Dvořáková Heroldová
VLLM0522c/17_18: Čt 7:30–10:00 MiÚ N02112, A. Siváková
VLLM0522c/19_20: Čt 10:20–12:50 MiÚ N02112, M. Mahelová
VLLM0522c/30_33: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Zahradníček
VLLM0522c/31_32: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Zahradníček
VLLM0522c/99_abs: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VSBC0221p Biochemie I-předn. && VLLM0421c Lékařská mikrobiologie I-cvič. && VSET021 Lékařská etika I && ( VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s || VSLT011s Základy lék. terminologie -p ) && ZC041 Zacházení s chemickými látkami
Nezbytným předpokladem pro absolvování předmětu je znalost učiva předmětu VLLM0421c. Tato znalost se považuje za samozřejmou a věci z prvního semestru již nebudou znovu vysvětlovány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na první (metodologickou) část praktického učiva mikrobiologie (VLLM0421c).
Po absolování kursu je student schopen základní orientace v diagnostické lékařské bakteriologií, mykologii a parazitologii (virologie byla již probrána v první části).
Jmenovitě se předpokládá, že student bude znát základy diganostických postupů pro
* G+ bakterie: stafylokoky, streptokoky, enterokoky, korynerormní tyčinky, listerie, bacily
* G- bakterie: enterobakterie, vibria, aeromonády, kampylobaktery, helikobaktery, pseudomonády, jiné G- nefermentující tyčinky, hemofily, pasteurely, neisserie, moraxely, orientačně též legionely, brucely, bordetely a francisely
* anaerobní bakterie: klostridia a nesporulující anaeroby
* acidoresistentní a částečně acidoresistentní bakterie: Mycobacterium, Actinomyces, Nocardia
* spirální bakterie: rody Borrelia, Treponema and Leptospira
* hlavní lékařsky významné kvasinky, dermatomycety a jiné mikrobycety
* hlavní lékařsky významní prvoky, hlístice, motolice, tasemnice a členovce

Měl by mít také základní přehled v 
* problematice detekce biofilmu (včetně testování účinnosti antibiotika na biofilm)
* základních procesech klinické mikrobiologie (indikace, odběry a transport vzorků, zpracování vzorku, vydávání výsledku, interpretace výsledku)

Zájemci o hlubší seznámení s problematikou klinické mikrobiologie a antibiotické terapie si mohou později zapsat navazující předmět VSAT081.
Osnova
 • Sylabus výuky lékařské mikrobiologie II (3. ročník, podzimní semestr)
 • P01 Diagnostika stafylokoků
 • P02 Diagnostika streptokoků
 • P03 Dg. ostatních G+ baktérií (enterokoků, liserií, korynebakterií, bacilů)
 • P04 Diagnostika enterobaktérií, vibrií a kampylobakterů
 • P05 Diagnostika čeledi Pasteurellaceae a gramnegativních nefermentujících baktérií
 • P06 Dg. ostatních G- baktérií (neisserie, branhamelly, bordetelly, legionelly, franciselly..)
 • P07 Diagnostika striktně anaerobních baktérií
 • P08 Diagnostika mykobaktérií a nokardií
 • P09 Diagnostika spirochetálních infekcí
 • P10 Základy lékařské mykologie
 • P11 Základy lékařské parazitologie
 • P12 Úvod do problematiky biofilmu v bakteriologické diagnostice
 • P13 Klinická mikrobiologie I (odběr a transport materiálu, uchovávání vzorků)
 • P14 Klinická mikrobiologie II běžná flóra a patogeny v jednotlivých typech vzorků.
 • Případné odchylky oznámí studentům učitel.
Literatura
  doporučená literatura
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001, 247 s. ISBN 80-902896-2-2. info
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno: NEPTUN, Březová 18, 637 00 Brno, 2003, 495 s. ISBN 80-902896-6-5. info
 • Medical microbiology : A guide to microbial infections: Pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control. Edited by David Greenwood - Richard C. B. Slack - John F. Peutherer - Barer M. 17th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2007, 738 s. ISBN 978-0-443-10209-7. info
  neurčeno
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie : vyšetřovací metody. Brno: Neptun, 2010, 495 s. ISBN 9788086850047. info
 • GREENWOOD, David. Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění : patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999, 686 s. ISBN 80-7169-365-0. info
 • BEDNÁŘ, Marek. Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vyd. Praha: Marvil, 1996, 558 s. info
 • MURRAY, Patrick R., Ken S. ROSENTHAL a George S., et al. KOBAYASHI. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby, 2002, 826 s. ISBN 0-323-01213-2. info
 • MIMS, Cedric A. Medical microbiology. Updated 3rd ed. Edinburgh: Elsevier, 2004, ix, 660. ISBN 0323035752. info
 • Pro české studium je základní Lék. mikrobiologie obecná a L. m. speciální (plus protokoly a výukové materiály na IS MU). Ostatní jsou doplňkové. For English study, Greenwood book is basic (+ protocols and educ. materials on IS), other are supplementary.
Výukové metody
praktické cvičení
samostudium s e-learningovými materiály
pomocná drilová učebnice (pro nácvik názvů parazitů)
Metody hodnocení
Předpoklady udělení zápočtu:
(1) absolvování všech praktických cvičení, přičemž
- dvě omluvené nebo s vyučujícím dohodnuté absence jsou přípustné, student je však i tak povinen prokázat, že si učivo doplnil (předložením řádně vyplněného protokolu a případně také prokázáním znalosti učiva, na které student chyběl)
- větší počet je nutno nahradit; nahrazování mimo příslušný týden výuky je možné jen výjimečně a po domluvě s vyučujícím
- neomluvené absence nejsou tolerovány
(2) kompletní a učitelem potvrzený zápis ze všech praktik v protokolu (pokud učitel zápis nepodepíše pro nedostatečnost, je student povinen zápis přepracovat)
(3) zodpovězení všech kontrolních otázek v IS MU na dostatečný počet bodů (počet bodů je uveden u každé sady otázek)
(4) úspěšné napsání zápočtového testu; datum konání zápočtového testu bude včas oznámeno.
Navazující předměty
Informace učitele
E-mailový a telefonický kontakt – E-mail and phone contact:
Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, TEL 543 183 090 (přednosta ústavu/head)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.: miroslav.votava@fnusa.cz, TEL 543 183 117
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, TEL 543 183 113
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 097
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
as. Mgr. Barbora Žaloudiková: barzal@cktch.cz
as. Mgr. Martina Mahelová: 150878@mail.muni.cz
as. MUDr. Zuzana Vališová: zuzana.valisova@fnusa.cz
as. MUDr. Alena Procházková: prochazkovaalena@klikni.cz
Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu. More information in Practical Hall.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínky zápočtu jsou uvedeny v Doplňkových údajích k předmětu
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.