VSET021 Lékařská etika I

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
1.5/0/0. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Vaňharová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje uvedení do lékařské etiky. Vzhledem k tomu, že etika je součástí praktické filosofie, seznamuje tento kurs s tradicí filosofického myšlení, která je používána jako nosná v lékařské etice. Cílem kursu je: - uvést do lékařské etiky - poskytnout základy filosofie medicíny - seznámit se s lékařskou etikou v jejím dějinném kontextu (od Hippokratovy tradice po současnost - s důrazem na význam historických konceptů lékařské etiky pro současnost) - rozvíjet schopnost vnímat etické aspekty medicíny
Osnova
 • Lékařská etika v historickém přehledu: antika, středověk, novověk, současnost (příklady normativity) & Úvod do lékařské etiky (terminologie, předmět) & Metodické přístupy v lékařské etice & Vztah lékař – pacient. Modely vztahu a jejich vývoj & Informovaný souhlas & Práva pacientů & Přehled oblastí lékařské etiky & Etika na počátku lidského života & Etika na konci lidského života & Medicína a její cíle: dějinné pojetí a jeho proměny & Modifikování člověka & Člověk jako předmět biomedicínského výzkumu
Literatura
 • RICKEN, Friedo. Obecná etika. Translated by Daniela Petříčková. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1995. 165 s. info
 • ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Vyd. 2. Praha: Academia, 2001. 292 s. ISBN 8020009175. info
 • MORIN, Edgar. Věda a svědomí. Přel. Ivana Holzbachová. Brno: Atlantis, 1995. 133 s. ISBN 80-7108-108-6. info
 • JONSEN, Albert R. A short history of medical ethics. 1. vyd. New York: Oxford University Press, 2000. xi, 153. ISBN 9780195134551. info
 • The Cambridge world history of medical ethics. Edited by Robert Baker - Laurence B. McCullough. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. xxviii, 87. ISBN 9780521888790. info
 • BEAUCHAMP, Tom L. a James Franklin CHILDRESS. Principles of biomedical ethics. 6th ed. New York: Oxford University Press, 2009. xiii, 417. ISBN 9780195335705. info
 • The Blackwell guide to medical ethics. Edited by Rosamond Rhodes - Leslie Francis - Anita Silvers. 1st ed. Malden: Blackwell Pub., 2007. xii, 435. ISBN 9781405125840. info
 • GLANNON, Walter. Biomedical ethics. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2005. x, 176. ISBN 0195144317. info
 • Methods in medical ethics. Edited by Jeremy Sugarman - Daniel P. Sulmasy. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2001. xiv, 314. ISBN 0878408738. info
 • JONAS, Hans. Princip odpovědnosti :pokus o etiku pro technologickou civilizaci. Translated by Břetislav Horyna - Zdeněk Bígl. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 1997. 318 s. ISBN 80-86005-06-2. info
 • SCHWARTZ, Lisa M., Paul. E. PREECE a Robert A. HENDRY. Medical ethics : a case-based approach. 1st ed. Edinburgh: Saunders, 2002. xxi, 204. ISBN 0702025437. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Zakončení kolokviem na základě vypracování písemné práce zabývající se dílčím tématem předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2016/VSET021