VLLM0522c Lékařská mikrobiologie II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2001
Rozsah
0/3/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Petr Ondrovčík, CSc. (přednášející)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Garance
MUDr. Ondřej Zahradníček
Mikrobiologický ústav – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Sylabus výuky lékařské mikrobiologie II (3. ročník, zimní semestr) - Praktická cvičení
 • Laboratorní diagnostika stafylokoků (téma 12)
 • Laboratorní diagnostika streptokoků (téma 14)
 • Laboratorní diagnostika patogenních neisserií a enterokoků (téma 13 a 14)
 • Laboratorní diagnostika enterobakterií (téma 16)
 • Laboratorní diagnostika pseudomonád a hemofilů (téma 15)
 • Laboratorní diagnostika mykobakterií a treponem (téma 18)
 • Laboratorní diagnostika anaerobních bakterií (téma 17)
 • Běžná flóra u člověka - nové téma. Opakování (téma 12, 14, 16)
 • Metody diagnostiky virů (téma 22)
 • Laboratorní diagnostika chřipky, dětské obrny a klíštové encefalitidy (téma 23)
 • Laboratorní diagnostika parazitárních chorob (téma 26)
 • Přehled bakteriologické diagnostiky (téma 20)
 • Klinická mikrobiologie I (téma 24). Anglická terminologie v mikrobiologii.
 • Opakování, zápočtový test
 • Zápočty a náhradní praktika
Literatura
 • Lékařská mikrobiologie. Edited by Ferdinand Přecechtěl. 2. oprav. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, 304 s. ISBN 80-210-0322-7. info
 • VOTAVA, Miroslav, Radomír BUČEK, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Ferdinand PŘECECHTĚL, Viktor RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie. III. Praktikum - návody k praktickým cvičením. Brno: Vydavatelství MU, 1996, 82 s. ISBN 80-210-1309-5. info
 • VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK a Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000, 309 s. ISBN 80-210-2272-8. info
 • VOTAVA, Miroslav a Petr ONDROVČÍK. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1998, 90 s. ISBN 80-210-1805-4. info
 • BEDNÁŘ, Marek. Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vyd. Praha: Marvil, 1996, 558 s. info
 • GREENWOOD, David, Richard C. B. SLACK a John F. PEUTHERER. Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění : patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie. Translated by Jiří Schindler. 1. vyd. Praha: Grada, 1999, 686 s. ISBN 8071693650. info
 • Medical microbiology : A guide to microbioal infections: Pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control. Edited by David Greenwood - Richard C. B. Slack - John F. Peutherer. 14th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1992, xvi, 827 s. ISBN 0-443-04256-X. info
 • VOTAVA, Miroslav, Radomír BUČEK, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Ferdinand PŘECECHTĚL a Viktor RUZICKA. Medical microbiology III. Instructions for practical courses. Brno: Vydavatelství MU, 1995, 93 s. ISBN 80-802-1011-8. info
 • Medical microbiology. Edited by Patrick R. Murray. 2nd ed. St. Louis: Mosby, 1994, x, 755 s. ISBN 0-8016-7634-7. info
Metody hodnocení
Povinnost navštěvovat praktická cvičení je striktně vyžadována, neomluvené absence mohou být důvodem odepření zápočtu. Výuka prvního semestru lékařské mikrobiologie (= čtvrtý semestr studia na LF) je zakončena zápočtem, výuka druhého semestru lékařské mikrobiologie (= pátý semestr studia na LF) je zakončena zápočtem (zde je předpokladem mj. úspěšné napsání zápočtového testu) a rigorózní zkouškou, která se skládá z praktického úkolu a trojice otázek. Otázek je celkem 150 (50 trojic), jejich přehled je zpravidla k dispozici na Spolku mediků.
Informace učitele
E-mailový a telefonický kontakt : mvotava@med.muni.cz, telefon 43183090 (přednosta ústavu - doc. MUDr. Miroslav Votava, CSc.), ozahrad@med.muni.cz, telefon 43183099 (as. Zahradníček), woznic@med.muni.cz, telefon 43183097 (as. Woznicová), fruzic@med.muni.cz, telefon 43183099 (as. Růžička), telefon 43183093 (as. Ondrovčík), telefon 43183097 (as. Heroldová). Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.