ZC041 Zacházení s chemickými látkami

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0.1/0. 2. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Zdenka Fohlerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. David Galuška (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Víteček, Ph.D. (cvičící)
Alan Kuběna (pomocník)
Monika Šudáková (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
Pro všechny studenty, kteří jakýmkoliv způsobem během svého působení na LF MU v daném ročníku studia manipulují s chemickými látkami. Nutnost absolvovat tento předmět je dána studijními plány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs Zacházení s chemickými látkami je povinný pro všechny studenty, kteří s nimi během studia na LF MU pracují. Tato skutečnost je dána studijními plány, za což odpovídají garanti jednotlivých studijních oborů. Cílem je seznámit studenty s platnou chemickou legislativou, pravidly pro zacházení s chemickými látkami a likvidací chemických odpadů.
Osnova
  • Informace o působnosti: zákona 356/2003 Sb. a zákona 352/1999 Sb., nařízení vlády č. 25/1999 a 258/2001, vyhlášky 27/1999 Sb.,a zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,které se týkají bezpečnosti při zacházení s chemickými látkami. Probíraná témata: základní pojmy charakteristika nebezpečných látek výstražné symboly, R-věty, S-věty bezpečnostní list balení a označování nebezpečných látek skladování nebezpečných látek zabezpečení nebezpečných látek odpovědnost pracovníků všeobecné zásady práce v chemické laboratoři likvidace odpadů vzniklých při práci s nebezpečnými látkami likvidace zbytků nebezpečných chemických látek ukládání chemických látek
Literatura
    povinná literatura
  • http://www.rect.muni.cz/nso/
Výukové metody
Přednáška (školení) na počátku semestru v prvním praktickém cvičení a/nebo přednášce.
Metody hodnocení
Zápočet se získá na základě absolvování testu v IS (platí pro všechny zapsané studenty). Test obsahuje 15 jednoduchých otázek, pro úspěšné absolvování testu je nutno správně odpovědět na 13 otázek. Úspěšné absolvování testu se studentům eviduje jako zápočet z tohoto studijního předmětu.
Informace učitele
http://www.rect.muni.cz/nso/
Předmět je nutno absolvovat každý rok v prvních třech letech studia na LF, nelze jej opakovat. Nevykonání testu v daném roce, kdy studujete na LF a zacházíte s chemickými látkami, může znamenat při ukončení studia značné problémy, neboť jde o povinný předmět. Studenti 1. ročníku absolvují proškolení podle pokynů svých učitelů na Biochemickém ústavu LF. Studenti 2. a 3. ročníku absolvují pouze test. Potřebné informace jsou všem zapsaným zasílány hromadnými e-mailem, případně je lze získat v IS MU. Test je povinný pro všechny zapsané studenty. Test je přístupný z ISu formou odpovědníku k danému předmětu. Z 15 položených otázek je nutně správně odpovědět 13x. Test lze libovolně opakovat. Absolvovaný test se registruje periodicky do ISu jako zápočet z ZC011 a je dokladem o absolvování školení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: první týden v semestru.
Povinné každoroční školení bez kreditového hodnocení. Absolvování tohoto předmětu je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami (laboratorních cvičení, bakalářských a diplomových prací).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/ZC041