ZC041 Zacházení s chemickými látkami

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
2. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. David Galuška (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Jiří Kos, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Šmak (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
Alan Kuběna (pomocník)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
Pro všechny studenty, kteří jakýmkoliv způsobem během svého působení na LF MU v daném ročníku studia manipulují s chemickými látkami. Nutnost absolvovat tento předmět je dána studijními plány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs Zacházení s chemickými látkami je povinný pro všechny studenty, kteří s nimi během studia na LF MU pracují. Tato skutečnost je dána studijními plány, za což odpovídají garanti jednotlivých studijních oborů. Cílem je seznámit studenty s platnou chemickou legislativou, pravidly pro zacházení s chemickými látkami a likvidací chemických odpadů.
Výstupy z učení
Studenti budou mít základní kompetence pro:
- práci s chemickými látkami v laboratořích.
- práci s bezpečnostními listy.
- skladování a evidenci chemických látek.
- označování a balení chemických látek.
- kategorie nebezpečnosti a jejich symboly.
- likvidaci chemického odpadu.
Osnova
  • základní pojmy charakteristika nebezpečných látek výstražné symboly, H-věty, PS-věty bezpečnostní list balení a označování nebezpečných látek skladování nebezpečných látek zabezpečení nebezpečných látek odpovědnost pracovníků všeobecné zásady práce v chemické laboratoři likvidace odpadů vzniklých při práci s nebezpečnými látkami likvidace zbytků nebezpečných chemických látek ukládání chemických látek
Literatura
    povinná literatura
  • http://www.rect.muni.cz/nso/
Výukové metody
Přednáška (školení) na počátku semestru v prvním praktickém cvičení a/nebo přednášce.
Metody hodnocení
Zápočet se získá na základě každoročního absolvování testu (platí pro všechny zapsané studenty).
Informace učitele
http://www.rect.muni.cz/nso/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: první týden v semestru.
Povinné každoroční školení bez kreditového hodnocení. Absolvování tohoto předmětu je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami (laboratorních cvičení, bakalářských a diplomových prací).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2022/ZC041