ZLFY0321s Fyziologie I - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Mohamed Al-Kubati, CSc. (cvičící)
MUDr. Alena Damborská, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (cvičící)
Bc. Petra Burišková (pomocník)
Mirka Hanousková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLFY0321s/21: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ZLFY0321s/22: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ZLFY0321s/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ZLFY0321s/24: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ZLFY0321s/40: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
ZLLC011p Lék. chem.-předn. && ZLBI0222p Biologie II-předn. && ZLBF011p Lékař.fyzika a informatika-př. && ZLBC0221s Biochemie I-seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Absolvováním předmětu bude student schopen pochopit termíny obecné a systémové fyziologie člověka. Student získá znalosti potřebné k analýze a následné interpretaci jevů odehrávajících se na buněčné, tkáňové i orgánové úrovni, stejně tak na úrovni celého organismu.
Osnova
  • Mezibuněčný kontakt; klidové membránové napětí; akční napětí; podstata svalového stahu.
  • Výklad ekg křivky; srdeční cyklus -grafické znázornění; autoregulace srdeční činnosti.
  • Srdce jako sval;koronární oběh; rheologie.
  • Imunitní mechanismy; buněčná imunita; humorální imunita.
Literatura
  • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. xx, 890. ISBN 8072623117. info
  • GANONG, William F. Review of medical physiology. 22nd ed. New York: Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2005. xii, 912. ISBN 0071440402. info
  • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
  • GUYTON, Arthur C. a John E. HALL. Textbook of medical physiology. 11th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2006. xxxv, 1116. ISBN 0721602401. info
  • SILBERNAGL, Stefan. Color atlas of physiology. Edited by Agamemnon Despopoulos. 5th ed. Stuttgart: Thieme, 2003. xiii, 436. ISBN 3135450058. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě semináře. Studenti prostudují literaturu zadané oblasti fyziologie. Prezentují dané téma a prohlubují své znalosti formou diskuse s vyučujícím.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je plná účast na všech seminářích.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat seminářů je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a webových stránkách. Konzultace je možná po osobní domluvě s vyučujícím. A list of all seminary topics is post up on notice board of Department of Physiology and on its website. Consultations are possible after personal arrangement with the teacher.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.