ZLFY0321s Fyziologie I - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Mohamed Al-Kubati, CSc. (cvičící)
MUDr. Alena Damborská, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (cvičící)
Bc. Petra Burišková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLFY0321s/21: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ZLFY0321s/22: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ZLFY0321s/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ZLFY0321s/24: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ZLFY0321s/40: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
ZLLC011p Lék. chem. předn. && ZLBI0222p Biologie II-předn. && ZLBF011p Lékař.fyzika a informatika-př. && ZLBC0221s Biochemie I -seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Absolvováním předmětu bude student schopen pochopit termíny obecné a systémové fyziologie člověka. Student získá znalosti potřebné k analýze a následné interpretaci jevů odehrávajících se na buněčné, tkáňové i orgánové úrovni, stejně tak na úrovni celého organismu.
Osnova
 • Mezibuněčný kontakt; klidové membránové napětí; akční napětí; podstata svalového stahu.
 • Výklad ekg křivky; srdeční cyklus -grafické znázornění; autoregulace srdeční činnosti.
 • Srdce jako sval;koronární oběh; rheologie.
 • Imunitní mechanismy; buněčná imunita; humorální imunita.
Literatura
  povinná literatura
 • BARRETT, Kim E. Ganong's review of medical physiology. 23rd ed. Maidenhead: McGraw-Hill, 2010. ix, 714. ISBN 9780071270663. info
 • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. xx, 890. ISBN 8072623117. info
  doporučená literatura
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Color atlas of physiology. 6th ed., completely rev. and. New York: Thieme, 2009. xiii, 441. ISBN 9783135450063. info
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
 • HALL, John E. a Arthur C. GUYTON. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 12th ed. Philadelphia, Pa.: Saunders/Elsevier, 2011. xix, 1091. ISBN 9781416045748. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě semináře. Studenti prostudují literaturu zadané oblasti fyziologie. Prezentují dané téma a prohlubují své znalosti formou diskuse s vyučujícím.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je plná účast na všech seminářích a zápočtový test. Zápočtový test je výběrový test (10 otázek); podmínkou úspěšnosti je 50% správných odpovědí. Pokud student absolvuje přednášky (povolená absence:2), nemá povinnost psát zápočtový test.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat seminářů je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a webových stránkách. Konzultace je možná po osobní domluvě s vyučujícím. A list of all seminary topics is post up on notice board of Department of Physiology and on its website. Consultations are possible after personal arrangement with the teacher.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.