ZLBI0222p Biologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Mário Špírek, PhD. (přednášející)
Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. (přednášející)
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Straková, Ph.D. (cvičící)
Jana Růžičková (pomocník)
Mgr. Martina Vráblíková (pomocník)
Garance
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 9:30–10:20 A11/114
Předpoklady
ZLBI0121c Biologie I - cvičení && ZC011 Zacházení s chemickými látkami
Předpokladem ke studiu předmětu je znalost středoškolské biologie a už proběhlých přednášek a cvičení z předmětu - předpokládané znalosti ke každé přednášce jsou specifikovány v sylabu předmětu. Příslušná studijní literatura doporučená ke studiu před každou přednáškou je uvedena v interaktivní osnově předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student porozumí základním dějům v buňce a při vývoji lidského organismu; pochopí komplexitu komunikace jednotlivých buněk a jejich vzájemné regulace v mnohobuněčném organismu jako celku; zná základní principy bakteriálních a virových onemocnění; je schopen vyjádřit základní souvislosti poruch buněčných dějů se vznikem onemocnění, zejména dědičných a nádorových onemocnění či vývojových vad, a rozumí principu genetické podmíněnosti dědičných chorob; dokáže vysvětlit a zdůvodnit působení některých léčebných postupů s důrazem na moderní medicínu. Tyto poznatky je poté schopen aplikovat také v dalších předmětech, zejména fyziologii, patofyziologii a genetice člověka.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student porozumí základním dějům v buňce a při vývoji lidského organismu; pochopí komplexitu komunikace jednotlivých buněk a jejich vzájemné regulace v mnohobuněčném organismu jako celku; zná základní principy bakteriálních a virových onemocnění; je schopen vyjádřit základní souvislosti poruch buněčných dějů se vznikem onemocnění, zejména dědičných a nádorových onemocnění či vývojových vad, a rozumí principu genetické podmíněnosti dědičných chorob; dokáže vysvětlit a zdůvodnit působení některých léčebných postupů s důrazem na moderní medicínu. Tyto poznatky je poté schopen aplikovat také v dalších předmětech, zejména fyziologii, patofyziologii a genetice člověka.
Osnova
 • 1. týden:
 • Poškození a opravy DNA – od molekulárních mechanizmů po klinický význam (doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.)
 • 2. týden:
 • Úvod do nádorové biologie (Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.)
 • 3. týden:
 • Onkogeny a onkogenní viry v nádorové transformaci (Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.)
 • 4. týden:
 • Nádorové supresory a jejich význam v diagnóze a terapii (Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.)
 • 5. týden:
 • Paradigma nádorových kmenových buněk a význam v protinádorové terapii (doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.)
 • 6. týden:
 • Genová terapie – cíle a strategie molekulární terapie (doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.)
 • 7. týden:
 • Kmenové buňky a tkáňové inženýrství – vyhlídky pro regenerativní medicínu (prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.)
 • 8. týden:
 • Od jedné buňky k člověku I – úvod do vývojové biologie (Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.)
 • 9. týden:
 • Od jedné buňky k člověku II – molekulární podstata řízení vývoje savců v normě a patologii (Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.)
 • 10. týden:
 • Lidský genom a genomika v současné biomedicíně (prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.)
 • 11. týden:
 • Lidský mikrobiom (prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.)
 • 12. týden:
 • Bioinformatika v medicíně – od molekul k populacím (Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.)
 • 13. týden:
 • Moderní přístupy ke studiu makromolekul v souvislosti s využitím v biomedicíně (Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.)
 • 14. týden:
 • Nahrazovací přednáška
Literatura
  povinná literatura
 • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky. Translated by Arnošt Kotyk. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2004. xxvi, 630. ISBN 8090290620. info
 • PRITCHARD, D. J. a Bruce R. KORF. Základy lékařské genetiky. první české vydání. Praha: Galén, 2007. 182 stran. ISBN 9788072624492. info
  doporučená literatura
 • HARDIN, Jeff, Gregory BERTONI a Lewis J. KLEINSMITH. Becker's world of the cell. 8th ed. Boston: Benjamin Cummings, 2012. xxviii, 79. ISBN 9780321709783. info
 • LODISH, Harvey F. Molecular cell biology. 6th ed. New York, N.Y.: W.H. Freeman and Company, 2008. xxxvii, 11. ISBN 9780716776017. info
 • SNUSTAD, D. Peter, Michael J. SIMMONS, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří DOŠKAŘ, Jiří FAJKUS, Petr HOŘÍN, Aleš KNOLL, Petr KUGLÍK, Jan ŠMARDA, Jana ŠMARDOVÁ, Renata VESELSKÁ a Boris VYSKOT. Genetika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 894 s. Učebnice. ISBN 978-80-210-4852-2. URL info
 • WEINBERG, Robert A. The biology of cancer. Second edition. London: Garland Science, 2013. xx, 876. ISBN 9780815345282. info
 • WOLPERT, Lewis. Principles of development. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2002. xxv, 542. ISBN 0198792913. info
  neurčeno
 • CAMPBELL, Neil A. Biologie. Edited by Jane B. Reece. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. xxxiv, 133. ISBN 8025111784. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Kurz navazuje na předmět Biologie I - přednáška (ZLBI0121p) a je ukončen zkouškou, která probíhá formou písemného testu na počítačích. Obsahuje otázky založené na tématech diskutovaných v přednáškách a cvičeních. Od studentů se očekává, že budou schopni samostatně řešit zadané problémy, a odvozovat řešení vlastní úvahou na základě teorie probírané v průběhu obou semestrů a doplněné četbou povinné literatury.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2017/ZLBI0222p/index.qwarp
Studenti jsou povinni sledovat interaktivní osnovu předmětu, kde se dozví aktuální informace (harmonogram, nahrazování, státní svátky, atd.) a zároveň zde najdou příslušnou studijní literaturu na každý týden a odkazy na animace a videa k tématu (https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2017/ZLBI0222p/index.qwarp)
Dvě knihy, které jsou součástí povinné studijní literatury (Alberts - Základy buněčné biologie a Pritchard - Základy lékařské genetiky), mohou být vypůjčeny z knihovny univerzitního kampusu (https://kuk.muni.cz/?page=&lang=czech) nebo mohou být čteny z počítačů knihovny univerzitního kampusu (pomocí e-prezenčky - https://kuk.muni.cz/?page=9&lang=czech). Obě knihy jsou také dostupné v anglické verzi - v novém, aktuálnějším vydání.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.