Oficiální fotografie prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
  

prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

učo 1223
1223(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz smarda(zavináč/atsign)sci(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
telefon: 549 49 1416

Akademické a řídící funkce

Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Pracovní zařazeníředitel ústavu
Místnost329 (Kamenice 5 — A36)
Telefon549 49 1416

Pracoviště

Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Pracovní zařazeníprofesor
Místnost329 (Kamenice 5 — A36)
Telefon549 49 7421
Oddělení genetiky a molekulární biologie - Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Pracovní zařazeníprofesor

Členství v akademických orgánech

Přírodovědecká fakulta
    Společná programová rada ÚEB (programy Mikrobiologie, Molekulární biologie a genetika, Experimentální biologie živočichů a imunologie, Experimentální a molekulární biologie, Buněčná biologie, Biologie člověka a Experimentální biologie rostlin)
    Společná programová rada Lékařská genetika (programy Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Lékařská genetika a molekulární diagnostika)
    Oborová rada (program Biologie (čtyřleté))
    Oborová rada (program Molekulární a buněčná biologie a genetika)
    Oborová rada (program Molecular and Cell Biology and Genetics)
    Školitelé PhD (obory Molekulární a buněčná biologie a Molekulární a buněčná biologie (angl.))
    Oborová komise (obory Genomika a proteomika, Genomika a proteomika (angl.), Molekulární a buněčná biologie, Molekulární a buněčná biologie (angl.), Molekulární a buněčná biologie a Molekulární a buněčná biologie (angl.))
    Školitelé Ph.D. (program Molekulární a buněčná biologie a genetika)
    Školitelé Ph.D. (program Molecular and Cell Biology and Genetics)
    Rozšířené kolegium děkana
    Vědecká rada
    Disciplinární komise